Schriftelijke vragen van 5-6401 tot 5-6500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6401 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Praktijken - Toepassing - Liga Mensenrechten - Klachten - Opvolging - Evaluatie
  Verzending vraag 1/6/2012
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Antwoord 14/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2730
5-6402 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenvervoer - Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Ziekenwagens - Ambulanciers - Unie der Belgische Ambulancediensten - Wachttijden - Maatregelen
  Verzending vraag 1/6/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6403 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekte van Chagas - Mogelijke dreiging - Tropisch Instituut - Stand van zaken - Preventie
  Verzending vraag 1/6/2012
  Antwoord 19/11/2012
5-6404 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve zorg- Huisartsen - Erkenningscriteria - Behoud van de erkenning
  Verzending vraag 1/6/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6405 Swennen Guy (sp.a) minister van Justitie  
  Hoge Raad voor de Justitie - Beroep tegen een beslissing - Uitwerking
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 22/6/2012
5-6406 Swennen Guy (sp.a) minister van Justitie  
  Vonnissen en arresten - Registratierechten - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6407 Swennen Guy (sp.a) minister van Justitie  
  Justitie - Rechtbanken van eerste aanleg - Rechtbanken van koophandel - Hoven van beroep - Arbeidsrechtbanken - Arbeidshoven - Vacatures - Hoge Raad voor de Justitie
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 12/7/2012
5-6408 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Gevangenen - Therapiemogelijkheden - Tekort - Wet-Lejeune - Voorwaarden
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 26/7/2013
5-6409 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders - Bezoeken - 2011 - Veiligheidsmaatregelen
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 7/8/2012
5-6410 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) - Evaluatie-projecten - Methodologie - Impact
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 6/8/2012
5-6411 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) - Nationale EnquÍte Cel (CENEC) - Thematische enquÍtes - Methodologie - Impact
  Verzending vraag 5/6/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2627
5-6412 Broers Huub (N-VA) minister van Justitie  
  Digitale criminaliteit - Cyberpesten - Feiten - Meldingen - Minderjarigen - Meerderjarigen
  Verzending vraag 5/6/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6413 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Ondernemerschapsgraad - Ondernemingsgeest - Bevordering - Plan "KMO's en zelfstandigen 2012"
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 12/7/2012
5-6414 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties - Voorarrest - Veroordelingen
  Verzending vraag 5/6/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2901
5-6415 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 6/6/2012
5-6416 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) - Werking - Klachten tegen reclame - Procedure - Resultaten
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 27/6/2012
5-6417 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Terrorismebestrijding op het internet - Clean IT project - Bijdrage BelgiŽ
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 12/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6418
5-6418 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorismebestrijding op het internet - Clean IT project - Bijdrage BelgiŽ
  Verzending vraag 7/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6417
5-6419 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ombudsdiensten met overheidsparticipatie - Ombudsman voor de treinreizigers - Ombudsdienst voor energie - Werking
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6420 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Vakblad "Global Competition Review" - Vergelijking mededingingsautoriteiten - Zwakke score BelgiŽ - Beleid
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 23/7/2012
5-6421 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verlies van geclassificeerde informatie en persoonsgegevens - Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Veiligheid van de Staat - Bescherming van gegevens buiten beveiligde sites - Incidenten - Maatregelen - Aanbevelingen
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 3/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6423
5-6422 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Verlies van geclassificeerde informatie en persoonsgegevens - Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Veiligheid van de Staat - Bescherming van gegevens buiten beveiligde sites - Incidenten - Maatregelen - Aanbevelingen
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6423
5-6423 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Verlies van geclassificeerde informatie en persoonsgegevens - Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Veiligheid van de Staat - Bescherming van gegevens buiten beveiligde sites - Incidenten - Maatregelen - Aanbevelingen
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6422
5-6424 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gevoelige digitale bedrijfsinformatie - Bedrijfsspionage - Informatiediefstal - Lijst van gevoelige landen - Preventieve maatregelen - Zakenreizen
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6425
5-6425 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevoelige digitale bedrijfsinformatie - Bedrijfsspionage - Informatiediefstal - Lijst van gevoelige landen - Preventieve maatregelen - Zakenreizen
  Verzending vraag 7/6/2012
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6424
5-6426 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiediensten - Cloud computing - Toegang tot data opgeslagen in het buitenland
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6427
5-6427 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Politiediensten - Cloud computing - Toegang tot data opgeslagen in het buitenland
  Verzending vraag 7/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6426
5-6428 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Het hergebruik van medische hulpmiddelen
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 27/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2118
5-6429 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De verbreking van telecomcontracten
  Verzending vraag 7/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2167
5-6430 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De betalingsachterstand bij leningen gekoppeld aan consumentenkredieten
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 27/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2210
5-6431 Niessen Claudia (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Georganiseerde misdaadbendes - Belgische afdeling van de motorclub ďBandidosĒ - Onderzoek en preventie - Grensoverschrijdende politiesamenwerking BelgiŽ-Duitsland
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6432 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Horeca - Rookverbod - Controles - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 28/6/2012
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 5-6536
5-6433 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Aanvullende ziekteverzekering - Ziekenfondsen - Reserves - Premie-inkomsten - Uitgaven
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 6/8/2012
5-6434 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Vlaams Gewest - Nachtwinkels - Economische Inspectie - Algemene Directie controle en bemiddeling - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 28/6/2012
5-6435 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Economische Inspectie - Algemene Directie controle en bemiddeling - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 27/6/2012
5-6436 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Waals Gewest - Nachtwinkels - Economische Inspectie - Algemene Directie controle en bemiddeling - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 28/6/2012
5-6437 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Waals Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 29/6/2012
5-6438 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Vlaams Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 29/6/2012
5-6439 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Concerten en festivals - Verkoop tickets - Internet - Vervalsing - Woekerprijzen - Controle - Klachten - Kwaliteitslabel
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-6440 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medisch materiaal - Tweedehandsmateriaal - Aankoopmodaliteiten - Kader
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 27/6/2013
5-6441 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Diabolo-spoorlijn - Diabolo-toeslag - Thalys-gebruikers
  Verzending vraag 11/6/2012
  Rappel 5/11/2012
  Antwoord 14/11/2012
5-6442 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) - MiFID-vragenlijst - Opvraging door de fiscus
  Verzending vraag 12/6/2012
  Rappel 12/6/2012
  Herkwalificatie 20/2/2013
  Antwoord 2/4/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3140
5-6443 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nederland - Politiemedewerkers - Agressie en geweld - Posttraumatische Stress Stoornis - Weerbaarheid - Training
  Verzending vraag 12/6/2012
  Rappel 26/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Herkwalificatie 30/10/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4190
5-6444 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nederland - Politie - Loket permanent bereikbaar voor politiemensen en familie - Hulpvragen - Laagdrempelige psychische en morele bijstand voor politiemedewerkers - Zelfmoorden
  Verzending vraag 12/6/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6445 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Slachtoffer van agressie en geweld - Gevolgen - Stand van zaken - Bescherming en preventie - Nederlands stappenplan van de Arbeidsinspectie
  Verzending vraag 12/6/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6446 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 12/6/2012
  Antwoord 29/6/2012
5-6447 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Oost-Congo - Rwanda - Dubieuze rol - Inmenging - Verenigde Naties - Beleid
  Verzending vraag 12/6/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-6448 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Kosteloze juridische bijstand - Stand van zaken - Budget - Toekomst
  Verzending vraag 12/6/2012
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4514
5-6449 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Tussenhandel in militair materieel - Regelgeving - Controle
  Verzending vraag 12/6/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
5-6450 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitiehuizen - Justitieassistenten - Besparingen - Tekort - Werkdruk
  Verzending vraag 12/6/2012
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4515
5-6451 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Distripost - Klantvriendelijkheid - Klachtenbehandeling - Compensaties
  Verzending vraag 12/6/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6452 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Diabolo-verbinding - Toeslag - Uurregeling
  Verzending vraag 12/6/2012
  Antwoord 6/7/2012
5-6453 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Opsporing hartfalen - Bloedtest - Terugbetaling - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 12/6/2012
  Antwoord 20/6/2013
5-6454 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geestelijke gezondheidszorg - GeÔnterneerden - Zorgnetwerken - Zorgcircuits - Projecten
  Verzending vraag 12/6/2012
  Antwoord 8/10/2012
5-6455 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gedetineerden - GeÔnterneerden - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Creatie afzonderlijke categorie RIZIV-gerechtigden - Werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag 12/6/2012
  Antwoord 5/11/2012
5-6456 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gevangenissen - Gezondheidszorg - Overheveling bevoegdheden naar Volksgezondheid - Stand van zaken - Federaal agentschap - Les Marronniers
  Verzending vraag 12/6/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6457
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4414
5-6457 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gezondheidszorg - Overheveling bevoegdheden naar Volksgezondheid - Stand van zaken - Federaal agentschap - Les Marronniers
  Verzending vraag 12/6/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6456
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4516
5-6458 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Aangifteformulieren voor personenbelastingen - Vergelijkende studie - Vereenvoudiging - Tax-on-Web
  Verzending vraag 12/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6459 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De bestrijding van geweld tegen NMBS-personeel
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 26/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2148
5-6460 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De toekomstige investeringen van de NMBS
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 26/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2283
5-6461 Broers Huub (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De procedures en de compensaties bij bpost inzake niet-besteld drukwerk
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 26/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2349
5-6462 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Oeganda - Mogelijke verduistering van ontwikkelingsgeld - Universiteit Makerere
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6463
5-6463 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Oeganda - Mogelijke verduistering van ontwikkelingsgeld - Universiteit Makerere
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 2/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6462
5-6464 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Waterpijp - Shishabars - Algemene rookregeling - Klachten - Controles - Gezondheidswaarschuwingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6465 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Nederland - Bedrijven - Verlagen administratiekosten - Administratieve vereenvoudiging - Terugdringen nalevingslast
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 27/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6466
5-6466 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Nederland - Bedrijven - Verlagen administratiekosten - Administratieve vereenvoudiging - Terugdringen nalevingslast
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 9/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6465
5-6467 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Onlinespionage - Bedrijfsgeheimen - Klantengegevens - Beveiliging en bescherming - Maatregelen - Regelgeving
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 23/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6468
5-6468 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Onlinespionage - Bedrijfsgeheimen - Klantengegevens - Beveiliging en bescherming - Maatregelen - Regelgeving
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6467
5-6469 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Militair domein - Uittesten munitie door bedrijven - Mobilisatie manschappen en materieel - Basis voor berekening vergoeding
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 6/7/2012
5-6470 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ritueel slachten - Opleggen van verdoving - Raad voor dierenwelzijn - Stand van zaken
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 16/10/2012
5-6471 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6472 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6473 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6474 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 4/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6475 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6476 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 13/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6477 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 29/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6478 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 10/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6479 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 23/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6480 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Justitie  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 23/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6481 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 5/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6482 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Werk  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6483 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6484 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6485 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6486 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 28/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6487 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 25/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6488 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 21/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
5-6489 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Werk  
  Sociale zekerheid - Bijzondere bijdrage - Invorderingen - Nalatigheidsinteresten - Verjaringsregime
  Verzending vraag 15/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6490 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Dienstwapens - Ongevallen - Zelfmoorden - Verdwijningen - Evolutie
  Verzending vraag 15/6/2012
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6491 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Falende trajectcontrole - Tekort aan politiepersoneel
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-6492 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Elektronische sigaret - Toepassing rookverbod - Tabaksvervangers - Potentieel gevaar - Regulatie
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 9/10/2012
5-6493 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Psychosociale diensten - Vertrouwensrelatie - Rapportage aan administratie - Aporie
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 3/6/2013
5-6494 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Psychosociale diensten - Dossiers - Onzekerheid en onvoorspelbaarheid dossieropmaak - Kwaliteitsvolle bijstand - Personeelstekort
  Verzending vraag 15/6/2012
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 17/12/2013
 
Geherkwalificeerd als :
5-6495 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Aanvraag voor bijstand of een onderhoud - "Rapportbriefjes" - Cipiers
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6496 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitiebeleid - Herstelgerichte aanpak - Herintrede in maatschappij - Herstelconsulent - Impact - Budget - Beleid
  Verzending vraag 15/6/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 25/9/2013
5-6497 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Privacy - Opvorderen gegevens van gebruikers van sociale media - Politie - Staatsveiligheid - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Rechtsbescherming - Akkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 28/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6499
5-6498 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Privacy - Opvorderen gegevens van gebruikers van sociale media - Politie - Staatsveiligheid - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Rechtsbescherming - Akkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 12/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6499
5-6499 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Privacy - Opvorderen gegevens van gebruikers van sociale media - Politie - Staatsveiligheid - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Rechtsbescherming - Akkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6498
5-6500 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale fraude - Belastingsakkoord tussen Duitsland en Zwitserland - Belgisch beleid - Uitbreiding - Impact overheidsfinanciŽn
  Verzending vraag 15/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6501