Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6461

van Huub Broers (N-VA) d.d. 13 juni 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

De procedures en de compensaties bij bpost inzake niet-besteld drukwerk

postdienst
klantenkring

Chronologie

13/6/2012Verzending vraag
26/6/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2349

Vraag nr. 5-6461 d.d. 13 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste tijd bereiken me berichten van zelfstandigen als zou een deel van het drukwerk (flyers en dergelijke) dat ze laten bedelen door bpost, zijn bestemming nooit bereiken. Bpost onderzocht telkens de gemelde onregelmatigheden en bracht ook de betrokken zelfstandigen steeds per brief op de hoogte van de resultaten van het interne onderzoek. Als onregelmatigheden werden vastgesteld, deed bpost een "commerciŽle geste"; het aantal bussen dat niet bedeeld werd, werd in mindering gebracht op de totale factuur. Volgens de algemene voorwaarden van bpost worden indirecte kosten zoals het drukwerk zelf en de verloren tijd/brandstof echter niet vergoed.

Erg fair lijkt me dat niet. Als klanten inkomensverlies lijden ingevolge een door bpost vastgestelde en erkende fout - dus niet ingeval van overmacht - dan is een minimumvergoeding - naast een gedeelde terugbetaling van de factuur - niet meer dan correct. De gedeeltelijke terugbetaling van de factuur noem ik zelfs geen compensatie of "commerciŽle geste". Dat is gewoon de logica zelve; klanten moeten toch niet betalen voor diensten die nooit geleverd zijn? Ik besef wel degelijk dat het niet evident is hiervoor een formule uit te werken, maar het verloren drukwerk vergoeden lijkt mij al een goed beginpunt.

Ik had graag van de geachte minister vernomen:

1) Welke precieze procedures bpost hanteert bij onregelmatigheden zoals verloren drukwerk of drukwerk dat nooit of rijkelijk te laat zijn bestemming bereikt?

2) Of hij het realistisch acht een schadevergoedingsformule uit te werken voor de indirecte kosten die het gevolg zijn van een door bpost vastgestelde en erkende fout (dus niet bij overmacht zoals onoverkomelijke wintertoestanden)?

Antwoord ontvangen op 26 juni 2012 :

De vraag gaat klaarblijkelijk over de huis-aan-huis bedeling van drukwerk, een product dat bpost commercialiseert onder de naam Distripost. De huis-aan-huis-bedeling van drukwerk valt niet onder de universele dienstverlening en is geen opdracht van openbare dienst. Dit product en de algemene voorwaarden waaronder het wordt aangeboden, valt niet onder de ministeriële bevoegdheid.

Fouten met betrekking tot de distributie kunnen gemeld worden via het klantennummer 022/012345 (022/011111 voor bedrijven), via de website of via Postbus 5000, 1000 Brussel. bpost verbindt er zich toe om binnen de dertig dagen te antwoorden.

Een klant die niet tevreden is over de manier waarop zijn klacht door het bedrijf werd behandeld, of over het resultaat ervan, kan gratis in beroep gaan bij de Ombudsdienst voor de Postsector, Koningsstraat, 97 bus 15, 1000 Brussel.