Vraag om uitleg nr. 5-2148

5-2148 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2012
  de bestrijding van geweld tegen NMBS-personeel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6459