Schriftelijke vragen van 5-5901 tot 5-6000

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-5901 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Groeihormonen - Controle - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 19/4/2012
5-5902 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Studenten geneeskunde - Contingentering - Lissage - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/3/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2633
5-5903 Thibaut Cťcile (Ecolo) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Frankrijk - De verplichting om over een alcoholtester te beschikken in voertuigen - Toepassing voor de buitenlandse weggebruikers in Frankrijk
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 14/5/2012
5-5904 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verkiezingen - Stemrecht - Rusthuisbewoners - Mobiel stembureau
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5905 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp - Taalkaders - Gevraagde wijziging
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 5-4289
5-5906 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Plannen - Communicatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 5/6/2012
5-5907 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Musea van het Verre Oosten - Jubelparkmuseum - Plannen
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 5/6/2012
5-5908 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenaar - Federale administratie - Niet-Belgen - Voorwaarden
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 23/3/2012
5-5909 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  "Direct to consumer tests" - Hoge Gezondheidsraad - Advies (DNA-tests)
  Verzending vraag 19/3/2012
  Herkwalificatie 18/10/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2563
5-5910 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zwangerschapsafbreking - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Terugbetaalde verstrekkingen
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 1/8/2012
5-5911 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale Evaluatiecel palliatieve zorg - Federale Commissie voor embryo's - Werking - Werkingskost - Vergoedingen
  Verzending vraag 19/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5912 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Publieksraadplegingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5913 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  De toekomst van het toekomstfonds voor de gezondheidszorg
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 25/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2029
5-5914 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De vluchtelingen in LibiŽ
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 2/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1688
5-5915 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Experimenten op de menselijke persoon - Bijwerkingen - Meldingen
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 26/6/2012
5-5916 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cholesterolverlagende voedingsmiddelen - Risico's - Cholesterolverlagende geneesmiddelen - Terugbetaling - Beleid
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-5917 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bijen - Bijensterfte - Pesticides - Artikel - Werkgroep "Bijen" - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5918 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgkundigen - Registratie (Verzorgenden die een aanvraag voor registratie als zorgkundige indienen)
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 26/6/2012
5-5919 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Tabakwetgeving - Vragen - Inbreuken - Gevolgen
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5920 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles - Missies - Monsternemingen - Inspecties - Cijfers - Resultaten
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5921 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bouwsector - VeiligheidscoŲrdinator - Arbeidsongevallen - Evolutie
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5922 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen - Audit
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 31/5/2012
5-5923 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  HIV - AIDS - Gevallen - Evolutie - Europees Actieplan voor hiv/aids 2012-2015
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-5924 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Farmaceutische verstrekkingen - Geneesmiddelen - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag 19/3/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 12/11/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2632
5-5925 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medische beeldvorming - CT-scan - PET-scan - NMR-scan - Evolutie - Ambulante radiografie
  Verzending vraag 19/3/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2631
5-5926 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De bonussen bij Dexia Holding
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 29/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1761
5-5927 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koningshuis - Leden van de Koninklijke Familie - Telefoonkosten - Belgacom
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 26/6/2012
5-5928 Buysse Yves (Vlaams Belang) eerste minister  
  Staatshoofd - Koning - Buitenland - Ondertekening wetten en besluiten - Kostprijs transport
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 19/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5929
5-5929 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Staatshoofd - Koning - Buitenland - Ondertekening wetten en besluiten - Kostprijs transport
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 19/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5928
5-5930 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijke familie - Vluchten - Legertoestellen - Aard - Kostprijs
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 21/6/2012
5-5931 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Koningshuis - Verplaatsingen - Federale politie - Bijstand - Kosten
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5932 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koningshuis - Defensie - Kosten
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 5/4/2012
5-5933 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Koningshuis - Kosten - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5934 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Criminaliteit - Rondtrekkende Oost-Europese daderbendes - Cijfers - Beleid - Nationaal Veiligheidsplan
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5935
5-5935 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Criminaliteit - Rondtrekkende Oost-Europese daderbendes - Cijfers - Beleid - Nationaal Veiligheidsplan
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 13/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5934
5-5936 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Arbeidsmigratie - Midden- en Oost-Europese landen - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5937
5-5937 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Arbeidsmigratie - Midden- en Oost-Europese landen - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 27/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5936
5-5938 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Geraardsbergen - Zottegem - Stationsbuurt - Pendelaars - Parkeerprobleem
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-5939 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Psychofarmaca - Wetenschappelijk platform - Samenstelling
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-5940 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hoge Gezondheidsraad - Samenstelling - Farmaceutische industrie - Belangenverstrengeling - Screening - Vereisten
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 9/10/2012
5-5941 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Referentieboek voor psychiaters - "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM-5) - Farmacologische industrie - CommerciŽle belangen - Wetenschappelijkheid
  Verzending vraag 20/3/2012
  Antwoord 5/11/2012
5-5942 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Slachtoffers - Slachtofferbejegening - Nazorg - Internationale kinderontvoering - Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Mensenhandel - Verzoeken - Cijfers
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5943 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Technische en wetenschappelijke politie - Laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie (LTWP) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5944 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Civiele Bescherming - Operationele eenheden - IBIS-groep - Werking - Budget
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-5945 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu (DJMM) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5946 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van bestrijding van de criminaliteit tegen personen - drugs (DGJ/DJP/Drugs) - Lab Intervention Team (LIT) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5947 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Federale Computer Crime Unit (DGJ/DJF/FCCU) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5948 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen - Terrorisme (DGJ/DJP/terro) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5949 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Vervalsingen (DGJ/DJF/CDBV/Vervalsingen) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5950 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van criminaliteit tegen goederen - Leefmilieucriminaliteit (DGJ/DJB/Leefmilieu) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5951 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (DGJ/DJC) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5952 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit (DGJ/DJB/Autocrim) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5953 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie (DGJ/CDGEFID) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5954 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de algemene reserve-gespecialiseerde interventie (DAR/GIS) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 3/9/2012
5-5955 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  PatiŽnten met bijzondere noden - Mondgezondheidstoestand - Studie - Mobiele tandheelkunde
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/4/2013
5-5956 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale gerechtelijke politie Brussel-Asse - opsporingsafdeling Airport (FGP Airport) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 4/9/2012
5-5957 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De contractuele bedingen in verband met rente van het hypothecair krediet
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 28/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1630
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6071
5-5958 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De herinschakeling in het arbeidscircuit na een periode van arbeidsongeschiktheid
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 15/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1659
5-5959 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het waarheidsgehalte van de Belgische financiŽle statistieken
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 29/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1692
5-5961 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 9/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1611
5-5962 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Een horecaplan
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1755
5-5963 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het overhevelen van de woonbonus naar de gewesten (Vlinderakkoord)
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 24/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1791
5-5964 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De BTW op rouwdrukwerk
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 16/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1810
5-5965 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De toestand van de eenheidsmunt
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1842
5-5966 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het project van een Europees ratingbureau
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 31/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1970
5-5967 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve zorg - Begeleidingsteams - Aantal begeleide patiŽnten - Financiering
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-5968 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aanvullend pensioenstelsel - Groepsverzekering en pensioenfonds - Bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Centrale gegevensbank
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 24/5/2012
5-5969 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Vzw BEBAT (Inzamelen en recycleren van batterijen) - FinanciŽle reserves - Bedragen
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5970 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Elektronische Maaltijdcheques - Evaluatie van het systeem - Beveiliging van de kaarten
  Verzending vraag 23/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5971
5-5971 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Elektronische Maaltijdcheques - Evaluatie van het systeem - Beveiliging van de kaarten
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5970
5-5972 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Chronisch Vermoeidheidssyndroom - Behandeling - Referentiecentra - Biomedisch onderzoek - Beleid
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 22/10/2012
5-5973 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW - Autovoertuigen - Verkoop - - Tolerantie - BTW-Wetboek
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5974 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Nederland - Homoseksualiteit - Castratie van minderjarigen
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 7/6/2012
5-5975 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Exoten-schildpadden - Hinder - Bestrijding
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 3/4/2012
5-5976 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Deserties - Aantal - Evolutie - Buitenland
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 27/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5977
5-5977 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgisch leger - Deserties - Aantal - Evolutie - Buitenland
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 30/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5976
5-5978 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dubbelbelastingen - Administratieve rompslomp - Portugal
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 14/5/2012
5-5979 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) - Computerprogramma - Nieuwe aanpak - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-5980 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Gaslekken - Aantal - Aard - Impact - Kostprijs
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 29/5/2012
5-5981 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Paramotoren - Reglementering - Stand van zaken - Ongevallen
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 12/6/2012
5-5982 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Salafisme - Terreur - Maatregelen
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-5983 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Schmallenbergvirus - Schapen - Misvormingen bij lammeren - Cijfers - Actieplan - Onderzoek
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5984 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Commissies tot Bescherming van de Maatschappij - Samenstelling - Vergaderingen
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 7/6/2012
5-5985 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Gedetineerden - Commissies tot Bescherming van de Maatschappij - Cijfergegevens - Registratie
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-5986 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Verschillen in de beoordeling - EnquÍte
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-5987 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Apotheken - Sluitingen - Herlokalisaties - Aantallen
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 6/8/2012
5-5988 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Apotheken - Aantallen per Gewest
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-5989 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Generische geneesmiddelen - Voorschriften - Aantallen - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-5990 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Zuid-Kaukasus - Projecten - FinanciŽle ondersteuning - Preventieve diplomatie
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 20/7/2012
5-5991 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Plaatselijke belastingkantoren - Sluiting - Tax-on-web
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 15/10/2013
5-5992 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van criminaliteit tegen goederen-wapenwetgeving (DGJ/DJB/Wapens) - Werking
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 3/9/2012
5-5993 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kansspelinrichtingen - Casino's - Speelzalen - Toegang - Toegangsverbod voor sommige beroepsgroepen - Gegevensbank EPIS - Uitgesloten spelers - BelgiŽ - Buitenland
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5994 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale regularisatie - Regularisatieheffingen - Percentages - Behandelingstijd
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 1/10/2013
5-5995 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  B2B-transacties - Verkopen buiten de onderneming
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5996 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  B2B-transacties - Stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5997 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Benoemingen
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 29/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5998
5-5998 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Benoemingen
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 27/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5997
5-5999 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Huidkanker - Evolutie - Preventie
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 19/6/2012
5-6000 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sensibiliseringscampagnes - Boodschappen van algemeen nut - Resultaten - Impact - Budget
  Verzending vraag 29/3/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 17/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4410