Schriftelijke vragen van 5-5801 tot 5-5900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-5801 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid - Europees Integratiefonds - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Antwoord 18/3/2011
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 19/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5800
5-5802 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Uitgaven Justitie - Justitiehuizen - Eerstelijnsbijstand - Jeugdbescherming - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 14/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5803
5-5803 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Uitgaven Justitie - Justitiehuizen - Eerstelijnsbijstand - Jeugdbescherming - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 12/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5802
5-5804 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gezondheidszorg - Residentieel - Geestelijke gezondheid - Hulp aan personen - Preventie - Eerste lijn - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 14/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5805
5-5805 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorg - Residentieel - Geestelijke gezondheid - Hulp aan personen - Preventie - Eerste lijn - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5804
5-5806 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gezinsbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Kinderbijslag - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 14/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5807
5-5807 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezinsbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Kinderbijslag - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5806
5-5808 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale uitgaven - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord)
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 25/4/2014
5-5809 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Arbeidsmarktbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 14/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5810
5-5810 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Arbeidsmarktbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5809
5-5811 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Drugssmokkel - Gegevens - Processen-verbaal - Analyse - Beleid
  Verzending vraag 5/3/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4512
5-5812 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Brussel - Koninklijke Muntschouwburg - Werknemers - Tweetaligheid
  Verzending vraag 5/3/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4409
5-5813 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingkrediet - Toekenning - Omvang
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 23/4/2014
5-5814 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het sponsoringbeleid van Belgacom
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 8/10/2012
5-5815 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Actieplan "Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" - Realisaties - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-5816 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Verenigde Naties - Congo - Mission de l'Organisation des Nations unies en Rťpublique dťmocratique du Congo (MONUC)- Belgische deelname - Kostprijs
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 29/3/2012
5-5817 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Verenigde Naties - Libanon - Vredesmacht - United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)- Belgische deelname - Kostprijs
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 5/4/2012
5-5818 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Strafdossiers - Veroordelingen - Pensioenen - Beleid
  Verzending vraag 5/3/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2794
5-5819 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Gerechtelijke gevolgen - Cijfers
  Verzending vraag 5/3/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 19/12/2012
5-5820 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Valse paspoorten - Luchthavens - Spoorwegen - Zeehavens - Richtlijnen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5821 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 28/6/2012
5-5822 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Zevende jaar secundair onderwijs - Preventie- en veiligheidsberoepen - Doorstroming - Politie - Civiele Bescherming - Brandweer
  Verzending vraag 5/3/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-5823 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Hooliganisme - Politie - Kosten - Manschappen - Stadionverboden
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5824 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Agressie - Cijfers - Gevolgen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2795
5-5825 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Personen met een handicap - Vertegenwoordiging
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5826 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW ) - Duurzaam energie- en milieubeheer - Projecten - EMAS-certificaat - Eventuele verkrijging
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5827 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Behandeling van de dossiers - Termijnen - Achterstand - E-did-project tot informatisering van het dossier - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5828 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 6/3/2012
  Antwoord 11/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5594
5-5829 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ombudsdiensten - Postsector - Treinreizigers - Telecommunicatie - Werking - Middelen
  Verzending vraag 7/3/2012
  Rappel 7/3/2012
  Herkwalificatie 20/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3142
5-5830 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingen - Onroerende goederen in het buitenland - Internationale uitwisseling van gegevens
  Verzending vraag 7/3/2012
  Antwoord 4/4/2012
5-5831 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingen - Internationale uitwisseling van gegevens - Afhandelingstijd - Rekenhof - ICT
  Verzending vraag 7/3/2012
  Antwoord 5/4/2012
5-5832 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Uitgaven voor beveiliging van een privťwoning tegen inbraak of brand - Fiscaal voordeel - Misleidende reclame - Garagepoorten
  Verzending vraag 7/3/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5833 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Schmallenbergvirus - Verspreiding - Belgische veehouderijen - Strijd - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 7/3/2012
  Antwoord 26/3/2012
5-5834 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cholesterol - Cholesterolverlagende smeermiddelen - Negatieve gezondheidseffecten - Gevaren - Communicatie
  Verzending vraag 9/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-5835 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationaal veiligheidsplan - Fenomeen "ongehoorzaamheid" - Burgerlijke ongehoorzaamheid - Strengere aanpak - Geweldloos verzet
  Verzending vraag 9/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-5836 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Ipad - School - Verplichte aankoop
  Verzending vraag 9/3/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5837 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Private inlichtingendiensten - Controles - Wettelijk kader
  Verzending vraag 9/3/2012
  Antwoord 14/5/2012
5-5838 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Vorst - Tuberculose - Besmetting - Quarantaine - Actieplan
  Verzending vraag 9/3/2012
  Antwoord 12/9/2012
5-5839 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ex-Rijkswacht - Staatswoningen - Staatslogement - Evolutie - Leegstand - Verkoop
  Verzending vraag 9/3/2012
  Antwoord 16/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5840
5-5840 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ex-Rijkswacht - Staatswoningen - Staatslogement - Evolutie - Leegstand - Verkoop
  Verzending vraag 9/3/2012
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 12/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5839
5-5841 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Rusland - Homoseksualiteit - Nieuwe wet - Pedofilie - Rechten van homoseksuelen
  Verzending vraag 9/3/2012
  Antwoord 20/7/2012
5-5842 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersongevallen - Verkeersslachtoffers - Stijgend aantal - Preventie - Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
  Verzending vraag 9/3/2012
  Antwoord 10/5/2012
5-5843 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Ontsnappingen - Voortvluchtige gedetineerden - Cijfers
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 12/12/2013
5-5844 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) - Wetgeving - Toepassing
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 30/5/2012
5-5845 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  KirgiziŽ - Gevluchte bewindvoerders - Uitlevering - Letland - Verenigd Koninkrijk
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-5846 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Delcrederedienst/ONDD - Exportverzekeringen - Wapencontracten
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 27/5/2013
5-5847 De Groote Patrick (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Legerwapens - Munitie - Verlies - Diefstal
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5848 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Spoorwegpolitie - Incidenten - Openbaar vervoer - Nationaal Veiligheidsplan
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-5849 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fiscale en sociale fraude - Firma's die door bedrijfsleiders worden gebruikt om de sociale bijdragen op hun financiŽle vergoedingen te ontwijken - Opsporing - Maatregelen
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5850 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bloed - Aderlatingen - Transfusies - Vrijwillige afstand van bloed - Aanpassing wet
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-5851 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telecomoperatoren - SMS-diensten - Televoting - Televisieprogramma's - Ethische code
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5852 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Namaakgeneesmiddelen - Handel - Bestrijding
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 31/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5853
5-5853 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Namaakgeneesmiddelen - Handel - Bestrijding
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5852
5-5854 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Militaire begraafplaatsen - Belgische militairen, krijgsgevangenen en gedeporteerden - Onderhoud - Kosten
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5855 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbraken - Woningbeveiliging - Preventie - Technopreventieve adviseurs - Erkenning - Opleiding - Vrijwilligers - Wijkagenten - Interventieploegen
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5856 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De uitvoering van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5857 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Privťdetectives - Controles op werknemers - Privacy
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5858
5-5858 Claes Dirk (CD&V) minister van Werk  
  Privťdetectives - Controles op werknemers - Privacy
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 3/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5857
5-5859 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbalstadions - Veiligheid - Project "Open Stadion" - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5860 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiediensten - Weggebruikers - Drugs - Verslavende middelen - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 2/4/2012
5-5861 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Ex-daklozen - Installatiepremie - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 25/5/2012
5-5862 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Veiligheid van de Krijgsmacht (ADIV) - Spyware - Gebruik - Privacywetgeving
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 29/3/2012
5-5863 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertragingen - Communicatie naar de reizigers
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 28/8/2012
5-5864 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gemeentelijke administratieve sanctie - Beroepsprocedures - Aantal
  Verzending vraag 15/3/2012
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-5865 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Houdbaarheidsdatum van producten - Schrapping - Verspilling - Test-Aankoop - Voedselveiligheid
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 24/5/2012
5-5866 Sevenhans Luc (N-VA) minister van Landsverdediging  
  De aanwijzing van hogere officieren en opperofficieren
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 27/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2013
5-5867 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De schadelijke stoffen in kinderspeelgoed
  Verzending vraag 15/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1872
5-5868 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De waarschuwing aan Amerikaanse toeristen voor de hoge onveiligheid van Brusselse metro- en spoorwegstations
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 8/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1708
5-5869 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het overlijden van een brandweerman bij een interventie op de autosnelweg
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1710
5-5870 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De houders van een verweer- of oorlogswapen in het Centraal Wapenregister
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
  Dossier gesloten 24/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1769
5-5871 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het jaarverslag van de Veiligheid van de Staat over terroristische activiteiten in BelgiŽ
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1796
5-5872 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 5/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3610
5-5873 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Klantendatabanken - Centrale Klantendienst - Ombudsdienst voor de Treinreizigers - Securail - Privacy - Communicatie - Toegankelijkheid - Klantvriendelijkheid
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 18/9/2012
5-5874 Talhaoui Fauzaya (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Migratie - Statistische gegevens - Periode 2008-2010
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 2/4/2012
5-5875 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wettelijk samenwonen - Samenlevingscontracten - Verklaringen - Evolutie
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5876
5-5876 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Wettelijk samenwonen - Samenlevingscontracten - Verklaringen - Evolutie
  Verzending vraag 15/3/2012
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5875
5-5877 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugs - Dagelijkse producten - "Huis-tuin-en-keukendrugs" - Evolutie - Beleid
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 2/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6146
5-5878 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Facturatie - Elektronische facturen - Evolutie
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 11/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5879
5-5879 Taelman Martine (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Facturatie - Elektronische facturen - Evolutie
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 9/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5878
5-5880 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Infrabel - Koperdiefstal - Struikelmatten - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 6/7/2012
5-5881 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister van Werk  
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - Besparingen - Ontslagen - Vakbonden - Vergoedingen
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 21/2/2013
5-5882 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  BrandwondenpatiŽnten - Cijfers - Vuurwerk - Oudejaarsavond
  Verzending vraag 15/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5883 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bescherming van zwangere of bevallen werkneemsters - Verwijdering van de werkvloer - Uitbetaling - Ziekenfondsen
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 17/5/2013
5-5884 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidssector - Bescherming van werkneemsters wegens zwangerschap - Verwijdering van de werkvloer - Statutairen - Uitkeringen
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5885 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Cold case - Definitie - Cijfers - DNA-testen
  Verzending vraag 15/3/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2796
5-5886 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Opsporingsdirectie Douane en Accijnzen (NOD-DA) - Werking
  Verzending vraag 15/3/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 2/4/2013
5-5887 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het geweld tegen holebi's en transgenders
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1966
5-5888 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het preventieplan gewelddadige radicalisering en polarisering
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2027
5-5889 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Journalisten - Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten - Werking - Cijfers
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 5-4156
5-5890 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Brussel - Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp - Werking - Middelen
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5891 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Overmacht - Oproep privťfirma's - Cijfers
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-5892 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Privťdetectives - Vergunningen - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5893 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale cannabisproductie - Bestrijding - Vaststellingen - Aanhoudingen - Stand van zaken - Nationaal Veiligheidsplan
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5894 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbal - Veiligheid bij wedstrijden - Voetbalwet - Perimeter - Incidenten
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5895 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Werking - Budget
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5896 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Internationaal Jaar voor de Vrijwilliger - 2011 - Evaluatie
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 9/11/2012
5-5897 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Vrijwilligerswerk in BelgiŽ - Systematisch onderzoek - Synergie met de gemeenschappen
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 9/11/2012
5-5898 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hoge Raad voor Vrijwilligers - Federale regering - Samenwerking - Middelen
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 9/11/2012
5-5899 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Heist-op-den-berg - Interventiedienst - Heists Interventieteam
  Verzending vraag 19/3/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2634
5-5900 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor de beroepsziekten - Aantal uitkeringsgerechtigden
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 25/7/2012