Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5863

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 15 maart 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertragingen - Communicatie naar de reizigers

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
pendel

Chronologie

15/3/2012Verzending vraag
28/8/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5863 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ondanks de zesmaandelijkse bijsturingen van het rittenschema van de treinen bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) slaagt de IC-trein van Hasselt-Tongeren naar Knokke-Blankenberge met stilstand om 7u34 in Aarschot er maar niet in om tijdig aan te komen in Brussel-Centraal. Dagelijkse vertragingen van een zevental minuten lijken eerder regel dan uitzondering. Maandag 5 maart had de trein een vertraging van 22 minuten. Als klap op de vuurpijl vertikt het treinpersoneel om hierover te communiceren. De reizigers blijven de ganse tijd in het ongewisse over de vertraging waarmee ze op hun werk zullen verschijnen.

1) Graag kreeg ik de exacte aankomsttijden van de trein naar Knokke-Blankenberge met stilstand te Aarschot om 7u34 in Brussel-Centraal in de periode 1 januari 2012 tot en met 12 maart 2012.

2) Waarom geraakt dit jarenlange probleem van bijna dagelijkse vertragingen niet opgelost?

3) Zal de minister er bij de NMBS op aandringen om er bij de volgende herziening van de rittenschema's voor te zorgen dat dit probleem van vertraging wordt opgelost?

4) Waarom zweeg het treinpersoneel tegenover de reizigers toen de trein op maandag 5 maart een vertraging van 22 minuten opliep?

5) Vanaf wanneer is een treinconducteur verplicht om te communiceren over vertragingen tijdens een treinrit?

6) Waarom wordt er in bovengenoemde trein structureel nooit gecommuniceerd over "kleinere" vertragingen van een zevental minuten?

7) Zal de minister maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat treinconducteurs in de toekomst de reizigers informeren als de trein vertraging heeft?

Antwoord ontvangen op 28 augustus 2012 :

1. Trein 1529 (voorzien vertrek in Aarschot 7.34 uur) kwam in de periode van 1 januari 2012 tot en met 12 maart 2012 (51 werkdagen):

2. De oorzaken van de frequente vertragingen zijn zeer divers. Problemen met de locomotief van de trein zelf (onder andere 5 maart 2012) of van een voorgaande trein, defecte treindeuren voorgaande trein, uitzonderlijke toevoeging van materieel, seinstoringen, wisselstoring, meermaals personen in de sporen.

In de ochtend- en avondpiek volgen de treinen zeer kort op elkaar. Zodra een trein hinder ondervindt zet zich dit gemakkelijk over op de eerstvolgende treinen. Naarmate de spits vordert vergroten de vertragingen.

3. tot 7. Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord medegedeeld op de mondelinge vraag 13077 in de commissie infrastructuur van de Kamer van 17 juli 2012 (CRIV 53 COM 549 blz. 14).