Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5880

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 15 maart 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Infrabel - Koperdiefstal - Struikelmatten - Preventie - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
koper
diefstal

Chronologie

15/3/2012Verzending vraag
6/7/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5880 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Koperdiefstallen zijn een geregeld terugkerend fenomeen op het Belgische spoorwegnetwerk. De kostprijs van dergelijke diefstallen loopt vaak hoog op. Naast de waarde van het gestolen goed, leidt dit immers ook vaak tot aanzienlijke vertragingen op het spoorwegnetwerk. In Nederland experimenteert infrastructuurbeheerder ProRail met "struikelmatten" tussen de sporen, waardoor het over de sporen lopen bemoeilijkt wordt. In het Verenigd Koninkrijk zouden dergelijke matten al enige tijd in gebruik zijn.

Graag kreeg ik van de minister dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke maatregelen heeft Infrabel de voorbije jaren genomen om het aantal koperdiefstallen terug te dringen?

2) Overweegt de minister de invoer van zogenaamde "struikelmatten" om koperdiefstallen te voorkomen? Zijn er cijfergegevens bekend uit het Verenigd Koninkrijk of andere landen waardoor de deugdelijkheid van deze maatregel kan worden geŽvalueerd?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord medegedeeld op de mondelinge vraag 10400 in de commissie Infrastructuur van de Kamer van 2 mei 2012 (CRABV 53 COM 466 blz. 10 en 11).