Vraag om uitleg nr. 5-3142

5-3142 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de ombudsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5829
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8805