Schriftelijke vragen van 5-10601 tot 5-10700

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10601 Tilmans Dominique (MR) minister van Werk  
  de integratiestages
  Verzending vraag 12/12/2013
  Antwoord 7/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4111
5-10602 Demeyer Willy (PS) minister van Werk  
  de evaluatie van de wet-Renault
  Verzending vraag 12/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4144
5-10603 Bousetta Hassan (PS) minister van Werk  
  de strijd tegen de sociale dumping in BelgiŽ
  Verzending vraag 12/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4145
5-10604 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  het ouderschapsverlof van de zelfstandigen in bijberoep
  Verzending vraag 12/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4171
5-10605 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  de cumulatie van gelegenheidsarbeid met studentenarbeid
  Verzending vraag 12/12/2013
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4193
5-10606 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  de invoering van de geregistreerde kassa met fiscale controlemodule
  Verzending vraag 12/12/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4204
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10607
5-10607 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  de invoering van de geregistreerde kassa met fiscale controlemodule
  Verzending vraag 12/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4204
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10606
5-10608 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  de deelname aan de algemene staking
  Verzending vraag 12/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4353
5-10609 Tilmans Dominique (MR) minister van Werk  
  de Overlegcomitťs
  Verzending vraag 12/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4387
5-10610 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brussels International Airport - Luchtvaartprocedures - Naleving - Controle - Nachtvluchten - Onafhankelijke controleautoriteit
  Verzending vraag 13/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10611 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Zelfmoordlijn - Nieuw noodnummer 1813 - Erkenning als noodnummer - Gebruik oud en nieuw nummer
  Verzending vraag 13/12/2013
  Intrekking vraag 16/12/2013
5-10612 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitie - Zorgpersoneel - Justitiehuizen - Justitieassistenten - Niet-verlenging van tijdelijke contracten - Stand van zaken
  Verzending vraag 13/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10613 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Charleroi - Gerechtsgebouw - Verwarmingsinstallatie - Budgetten - Maatregelen
  Verzending vraag 13/12/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-10614 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Farmaceutische industrie - Ben Goldacre - Boek "Foute Farma" - European Medecines Agency - Appreciatie - Controle-mechanismen
  Verzending vraag 13/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10615 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Verkeersovertredingen - Overzicht - Gevolgen
  Verzending vraag 13/12/2013
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4859
5-10616 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Frankrijk - Alcoholische dranken - Premixtaks - Belgische bieren - Uitvoer - Brief
  Verzending vraag 13/12/2013
  Antwoord 21/1/2014
5-10617 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Onderdanen van de Europese Unie waarvan het zelfstandigenstatuut werd geschrapt - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn - Steun - Bedragen
  Verzending vraag 13/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10618 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Elektrische fietsen - Diefstal - Toename - Buitenland - BelgiŽ - Georganiseerde bendes - Preventie - Verzekeringssector
  Verzending vraag 13/12/2013
  Rappel 11/2/2014
  Antwoord 24/2/2014
5-10619 Talhaoui Fauzaya (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10620
5-10620 Talhaoui Fauzaya (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 25/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10619
5-10621 Vandaele Wilfried (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  een dreigende Europese miljoenenboete voor BelgiŽ
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 25/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4095
5-10622 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de drones voor civiele doeleinden
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10623
5-10623 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de drones voor civiele doeleinden
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10622
5-10624 Talhaoui Fauzaya (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de overtredingen van vrachtwagenchauffeurs
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4389
5-10625 Talhaoui Fauzaya (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van het inhaalverbod door vrachtwagens
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4390
5-10626 Talhaoui Fauzaya (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van de tussenafstand voor vrachtwagens op snelwegen
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 27/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4391
5-10627 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Zelfmoordlijn - Nieuw noodnummer 1813 - Erkenning als noodnummer - Gebruik oud en nieuw nummer - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
  Verzending vraag 16/12/2013
  Antwoord 31/1/2014
5-10628 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Cyberaanvallen - Drugsbendes - Belgische containerbedrijven - Controle van de douane
  Verzending vraag 16/12/2013
  Rappel 13/2/2014
  Rappel 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10629 Talhaoui Fauzaya (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Douanezaken - Directe vertegenwoordiging - Aanvragen - Aangiften - Cijfergegevens
  Verzending vraag 16/12/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10630 Swennen Guy (sp.a) minister van Justitie  
  Co-ouderschap - Domicilieadres - Toekenning van rechten en voordelen - Ongelijkheid - Overzicht - Maatregelen
  Verzending vraag 16/12/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-10631 De Nijn Bart (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Spoorwegen - Ongevallen - Sterfgevallen - Kosten - Gevolgen - Slachtoffers - Treinbestuurders - Medepassagiers - Begeleiding - Behandeling
  Verzending vraag 16/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10632 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van Werk  
  Wet Major - Havenbedrijven - Havenarbeid - Vrijstellingen - Overheidsbedrijven - Aanpassingen
  Verzending vraag 16/12/2013
  Antwoord 17/2/2014
5-10633 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Belgische nationaliteit - Verlies - Vrijwillige afstand - Verblijf in het buitenland - Opnieuw verkrijgen van de Belgische nationaliteit
  Verzending vraag 17/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10634 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Hof van Justitie van de Europese Unie - Gerecht - Gerecht voor ambtenarenzaken - Rechtszaken tegen BelgiŽ - Overzicht
  Verzending vraag 17/12/2013
  Antwoord 30/4/2014
5-10635 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Hezbollah - BelgiŽ - Activiteiten - Leden - Onderzoeksdaden
  Verzending vraag 17/12/2013
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4860
5-10636 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Clouddienst - Nederlandse publieke clouddienst - Eigen clouddienst voor de overheid - Bescherming van de gegevens - Hackers - Sancties
  Verzending vraag 17/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10637
5-10637 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Clouddienst - Nederlandse publieke clouddienst - Eigen clouddienst voor de overheid - Bescherming van de gegevens - Hackers - Sancties
  Verzending vraag 17/12/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10636 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-10638 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Cookiewetgeving - Privacycommissie - Uitzondering voor gebruikerstatistieken
  Verzending vraag 17/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10639 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Specifieke infrastructuur voor de opvang van kinderen van gedetineerde moeders - Stand van zaken
  Verzending vraag 17/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10640 Jans Lies (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de kindersigaret
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3956
5-10642 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  de kinderbijslag die wordt uitbetaald aan de biologische ouders van geplaatste kinderen
  Verzending vraag 18/12/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3997Ook gesteld aan :
5-10643 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het tekort aan vaccins tegen hondsdolheid
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4135
5-10644 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de babyfoon op de smartphone
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4137
5-10645 Van Hoof Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de zorg in de forensische psychiatrische centra
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4140
5-10646 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de wachttijden voor een consultatie bij een geneesheer-specialist
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4152
5-10647 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de geneesheren-ambtenaren die van het sociaal statuut genieten
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4161
5-10648 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de toepassing van de derdebetalersregeling door tandartsen
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4174
5-10649 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de gezondheidszorg in Brussel
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4177
5-10650 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de evolutie van het aantal alcoholvergiftingen bij minderjarigen
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4191
5-10651 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de financiering van de referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Antwoord 12/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4192
5-10652 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het diagnosticeren van chronische ziekten door middel van een bloedtest
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4194
5-10653 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de chronische auto-immuunziekte Lupus
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4196
5-10654 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het preventiebeleid binnen de gezondheidszorg
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4207
5-10655 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de genitale verminking van minderjarige meisjes
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4209
5-10656 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de euthanasie en de handelingsbekwaamheid
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4242
5-10657 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de wijzigende inzichten inzake het beleid op het vlak van cannabis en soortgelijke drugs
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4245
5-10658 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  ontharing met een laser of met pulslicht
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4249
5-10659 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de gezondheidszorg en de levensstijl
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Antwoord 18/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4263
5-10660 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de toegang tot de intensieve geneeskunde voor geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4266
5-10661 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4269
5-10662 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de remgelden
  Verzending vraag 18/12/2013
  Herkwalificatie 13/2/2014
  Antwoord 31/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4277
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4801
5-10663 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de klachtendienst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 18/12/2013
  Dossier gesloten 8/1/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4278
5-10664 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het macroplafond voor rusthuizen
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4279
5-10665 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de maximumfactuur
  Verzending vraag 18/12/2013
  Dossier gesloten 8/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4284
5-10666 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de uitgaven voor de medische beeldvorming
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4285
5-10667 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de uitgaven voor de palliatieve zorg
  Verzending vraag 18/12/2013
  Dossier gesloten 8/1/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4286
5-10668 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het geboekte overschot op het contingent voor artsen en tandartsen
  Verzending vraag 18/12/2013
  Dossier gesloten 8/1/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4291
5-10669 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het drugsbeleid
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4310
5-10670 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het uurloon van een huisarts van wacht
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4318
5-10671 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de vrije verkoop van IPL-epileerapparaten en het gebrek aan opleiding inzake de permanente laserontharingstechniek
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4320
5-10672 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de toekomst van de huisartsenwachtposten in de provincie Luxemburg
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4321
5-10673 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de fibromyalgie
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4337
5-10674 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de aanpak en de behandeling van de myalgische encefalomyelitis, het chronisch vermoeidheidssyndroom en de fibromyalgie
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4343
5-10675 Jans Lies (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de elektronische sigaret
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4346
5-10676 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het begrip van medisch huis met betaling per akte
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4347
5-10677 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  cyberaanvallen en computerbeveiliging
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4358
5-10678 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de obesitas
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4360
5-10679 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de krokodildrug
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4368
5-10680 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het leveren van medicijnen aan de inwoners van rusthuizen
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4372
5-10681 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het aantal buitenlandse artsen die in BelgiŽ een bijkomende opleiding volgen
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4380
5-10682 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4381
5-10683 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het jachtopeningsbesluit van de Vlaamse regering inzake zwerfkatten
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4382
5-10684 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de hoeveelheid zout in pijnstillers
  Verzending vraag 18/12/2013
  Intrekking vraag 18/12/2013
5-10685 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het gebruik van rilatine bij studenten
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4394
5-10686 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de operationalisering van het HIV-plan
  Verzending vraag 18/12/2013
  Intrekking vraag 18/12/2013
5-10687 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de grenzen aan het behandelen van kanker
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4455
5-10688 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de werking van het bedrijf Royal Doctors
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4494
5-10689 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Stagiairs geneeskunde - Prestaties - Arbeidswetgeving - Maatregelen
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10690 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Kinderrechtencommissariaat - Aanbevelingen - Opvangtraject - MateriŽle opvang
  Verzending vraag 18/12/2013
  Antwoord 16/1/2014
5-10691 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Kinderrechtencommissariaat - Aanbevelingen - Verblijfprocedures
  Verzending vraag 18/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10692 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Kinderrechtencommissariaat - Aanbevelingen - Zorg en omkadering
  Verzending vraag 18/12/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10693 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Kinderrechtencommissariaat - Aanbevelingen - Terugkeerbeleid - Hoger belang van het kind
  Verzending vraag 18/12/2013
  Antwoord 6/2/2014
5-10694 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Verwelkoming van 75 Syrische vluchtelingen - Bepaling van het aantal - Verantwoording
  Verzending vraag 18/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10695 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Vliegtuigkaping - Gebruik als projectiel - Standaardprocedure - Finale Autoriteit - Lot van de passagiers - Overleg
  Verzending vraag 18/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10696 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Rapport van de Verenigde Naties - Oost-Congo - M23 - Rol van Rwanda - Rol van het Congolese leger
  Verzending vraag 18/12/2013
  Antwoord 21/1/2014
5-10697 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Minderjarigen - Comadrinken - Alcoholvergiftiging - Overzicht - Evolutie
  Verzending vraag 18/12/2013
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10698 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Burundi - Grondwetsherziening - Controverse - Belgisch standpunt
  Verzending vraag 18/12/2013
  Antwoord 21/1/2014
5-10699 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cannabis - Hasj - Samenstelling - Toename THC-gehalte - Olivettes - Gevolgen
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10700
5-10700 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cannabis - Hasj - Samenstelling - Toename THC-gehalte - Olivettes - Gevolgen
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 5/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10699