Vraag om uitleg nr. 5-4343

5-4343 Bert Anciaux (sp.a) 2/12/2013
  de aanpak en de behandeling van de myalgische encefalomyelitis, het chronisch vermoeidheidssyndroom en de fibromyalgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10674 (Voorlopig antwoord (pdf))