Vraag om uitleg nr. 5-3874

5-3874 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 4/7/2013
  het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10619
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10620