Schriftelijke vragen van 4-4101 tot 4-4200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-4101 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Fonds in het kader van het migratiebeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5469
4-4102 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Fonds voor sluiting van ondernemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-4103 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Fondsen sociale Maribel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5470
4-4104 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 21/9/2009
4-4105 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ervaringsfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-4106 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gebouwenfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4107 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 12/10/2009
4-4108 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Fonds voor de kansspelcommissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 12/10/2009
4-4109 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Fonds voor prestaties tegen betaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4110 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Fonds voor wedergebruik ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding van onroerende goederen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4111 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Fonds voor wedergebruik ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding van overtollig materiaal, waren en munitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4112 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Landbouwfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 16/9/2009
4-4113 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Plantenfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-4114 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Provisiefonds geneesmiddelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 3/9/2009
4-4115 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Sanitair Fonds (Fonds voor gezondheid en kwaliteit van dieren en dierlijke producten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-4116 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Asbestfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 16/9/2009
4-4117 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 3/9/2009
4-4118 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Fonds voor de welvaart van de zelfstandigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 16/9/2009
4-4119 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Fonds Wetenschapsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 16/9/2009
4-4120 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Grondstoffenfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 3/9/2009
4-4121 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Fonds ter Reductie van de Globale energiekost
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4122 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgisch Overlevingsfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 16/9/2009
4-4123 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fonds tot uitvoering van het correctiemechanisme ingesteld bij de overdracht van de ex-rijkswachtgebouwen aan de meergemeente politiezones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5978
4-4124 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fonds van de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-4125 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fonds voor de beveiliging tegen brand en ontploffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4126 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-4127 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fonds voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4128 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4129 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fonds voor risico's van nucleaire ongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5979
4-4130 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fonds voor risico's van zware ongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 4/11/2009
4-4131 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bijzonder Fonds voor de geÔntegreerde centra van dringende oproepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 4/11/2009
4-4132 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeersveiligheidsfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
4-4133 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Fonds voor de Financiering en de Verbetering van de Controle-, Inspectie- en Onderzoeksmiddelen en van de Preventieprogramma's van de Luchtvaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
4-4134 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Fonds betreffende de organisatie van het verkeer van uitzonderlijk vervoer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
4-4135 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Fonds betreffende de werking van de dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
4-4136 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor het prefinancieren van uitgaven aan grote rampen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 7/10/2009
4-4137 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fonds ter bevordering van de toegang tot arbeid voor personen met een handicap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4138 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Europees Sociaal Fonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6253
4-4139 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gas- en elektriciteitsfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6254
4-4140 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociaal Stookoliefonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6255
4-4141 Wille Paul (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Wetenschappelijk onderzoek - Openbare toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 16/9/2009
4-4142 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Nieuw standpunt Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan - Implicaties voor ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4143 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Nieuwe regelgeving luchtvaart - Rondvluchten - Uitzondering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 17/8/2009
  Antwoord 16/9/2009
4-4144 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Verkeerde bloedtransfusies - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 18/8/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-4145 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ozon - Dodelijke slachtoffers - Leeftijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 18/8/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4146 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alcoholvergiftiging - Verzameling van oorzaakspecifieke cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 18/8/2009
  Antwoord 7/9/2009
4-4147 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgen in het buitenland - Moord - Roofmoord - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 18/8/2009
  Antwoord 25/9/2009
4-4148 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Verkeer - Illegale straatraces - Aantallen - Dodelijke slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 18/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4149
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5659
4-4149 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeer - Illegale straatraces - Aantallen - Dodelijke slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 18/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4148
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5980
4-4150 Wille Paul (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Land- en tuinbouw - Monopolie octrooien - Voedselvoorziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 18/8/2009
  Antwoord 16/9/2009
4-4151 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Niet actieve bevolkingsgroepen - Digitale kloof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 18/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5863
4-4152 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Branden - Dodelijke slachtoffers - Maatregelen ter bevordering van de brandveiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 18/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5981
4-4153 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeer - Quads - Verbod in bepaalde steden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 18/8/2009
  Antwoord 28/9/2009
4-4154 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  NMBS - Branden in gebouwen en infrastructuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 ) 18/8/2009
  Antwoord 28/8/2009
4-4155 Wille Paul (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 21/8/2009
  Antwoord 9/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4157
4-4156 Wille Paul (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 21/8/2009
  Antwoord 9/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4157
4-4157 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 21/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4156
4-4158 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Huisartsen - Impulseo II - Gemeenten waar weinig huisartsen beschikbaar zijn - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 21/8/2009
  Antwoord 12/11/2009
4-4159 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Syndroom van Down - Bepalen van het invalididteitspercentage - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 21/8/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Valt buiten de bevoegdheid 3/11/2009
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-4941
4-4160 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ambassades - Bevlagging - Richtlijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 21/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
4-4161 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  ZiekenhuishygiŽnist - Diplomavereisten - Verloning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 21/8/2009
  Antwoord 18/11/2009
4-4162 Wille Paul (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Tanzania - Lot van de Masai - Ontwikkelingssamenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4163
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5394
4-4163 Wille Paul (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tanzania - Lot van de Masai - Ontwikkelingssamenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4162
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5752
4-4164 Wille Paul (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Iraanse vluchtelingen - Ashraf - Humanitaire situatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 9/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4166
4-4165 Wille Paul (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Iraanse vluchtelingen - Ashraf - Humanitaire situatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 8/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4166
4-4166 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Iraanse vluchtelingen - Ashraf - Humanitaire situatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 28/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4165
4-4167 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Gedaalde kost van energie en deflatie - Goedkoper treinticket in 2010
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4168
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5784
4-4168 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  NMBS - Gedaalde kost van energie en deflatie - Goedkoper treinticket in 2010
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4167
4-4169 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Treinverkeer - Brandveiligheid in spoortunnels en stations - Nederlands onderzoeksrapport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 19/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4170
4-4170 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Treinverkeer - Brandveiligheid in spoortunnels en stations - Nederlands onderzoeksrapport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4169
4-4171 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4173
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5170
4-4172 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4173
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5533
4-4173 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4172
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6141
4-4174 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingsparadijzen - Liechtenstein - Opheffen bankgeheim
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5171
4-4175 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 3/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4176
4-4176 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4175
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5864
4-4177 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Stijgend aantal zelfmoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5660
4-4178 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Invaliditeitspercentage - Berekening volgens ziektegroep - Regionale verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5267
4-4179 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verkeersongevallen - Evaluatie van de schade
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4180
4-4180 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Verkeersongevallen - Evaluatie van de schade
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4179
4-4181 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rust- en verzorgingstehuizen - Bejaarden uit buurlanden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5268
4-4182 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Eurodac - Toegang voor de politiediensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 12/10/2009
4-4183 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Onderzoek naar het gebruik van volmachten - Inhoud - Vergelijking met vorige verkiezingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 4/11/2009
4-4184 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belastingambtenaren - Detachering bij de politie - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4185 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingambtenaren - Detachering bij de politie - Aantallen - Resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 28/9/2009
4-4186 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Minderjarigen - Delinquentie - Ouderstages - Resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5661
4-4187 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Overtreding van de reglementering - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5471
4-4188 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Fraude - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-4189 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Snelverbinding Hasselt-Brussel Zuid - Stiptheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5785
4-4190 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Verstoring van het treinverkeer door protestacties - Aanrekening van de kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 31/10/2009
4-4191 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Verstoring van het treinverkeer - Informatie van de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5786
4-4192 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Mooiweertreinen - Problemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4193 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Acties van sans-papiers - Afschaffing van treinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4194 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Automobielinspectie - Inbraken - Beveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 25/9/2009
4-4195 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rookverbod - Bouwwerven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4196 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidsveiligheid - Hoge hakken op de werkvloer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-4197 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4198 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  De Lijn - Doorverkopen van Shifts - Controle door de arbeidsinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 22/10/2009
4-4199 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Dienst vreemdelingenzaken - Helpdesk - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 28/9/2009
4-4200 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  RVA - Informatisering - Aanwervingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 22/10/2009