Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4189

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 26 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

NMBS - Snelverbinding Hasselt-Brussel Zuid - Stiptheid

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur

Chronologie

26/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5785

Vraag nr. 4-4189 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reizigers die de ‘sneltrein’ Hasselt – Brussel-Zuid met vertrek om 7u46 in Aarschot gebruiken, beklagen zich over het gebrek aan stiptheid. Ook tijdens de vakantiemaanden blijft er daaromtrent een probleem bestaan. In de week van 3 tot en met 7 augustus liet de trein regelmatig vertragingen optekenen. Ofschoon deze vertragingen met een zevental minuten relatief bescheiden blijven, is het tekenend voor deze trein dat het afleggen van een stipt parcours problematisch blijft. De vertragingen gebeuren systematisch tussen het station van Aarschot en Brussel-Centraal.

1)Waarom slaagt bovengenoemde trein er zeer frequent niet in om het traject stipt – waarmee we bedoelen ‘volgens het officiële uurrooster’ – af te leggen?

2)Blijft deze trein ook tijdens de zomermaanden, wanneer het piekuurverkeer nochtans minder is, kampen met hetzelfde structurele probleem?

3)Zal de NMBS de situatie op korte termijn bijsturen?

4)Welke oplossing zal worden geboden aan het probleem?