Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4195

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 26 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Rookverbod - Bouwwerven

tabak
nicotineverslaving
bouwnijverheid
werkplek
gezondheid op het werk

Chronologie

26/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 )
23/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4195 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een artikel in de Weekkrant van 6 tot 12 augustus blijkt dat de Bouwunie een algemeen rookverbod op bouwplaatsen vraagt. Momenteel zou de wetgeving, die roken op de werkplaats verbiedt, niet duidelijk zijn voor werknemers zoals bouwvakkers die op werven werken. Het verschil tussen werken in open lucht en werken in een werkplaats is niet altijd even duidelijk. Voor een bouwplaats betekent de ‘open lucht’ de fase van de werf waarbij er boven het hoofd nog geen afscherming aanwezig is, maar in de praktijk is dat niet altijd even gemakkelijk te interpreteren.

1)Heeft de minister van de Bouwunie al een formele vraag tot het instellen van een algemeen rookverbod op bouwplaatsen ontvangen?

2)Deelt de minister de kritiek van de Bouwunie dat de huidige wetgeving betreffende het rookverbod op de werkplaats onduidelijk is voor bouwwerven?

3)

a)Is de minister geneigd in te gaan op de vraag van de Bouwunie om een algemeen rookverbod op bouwplaatsen in te stellen?

b)Zo ja, onder welke voorwaarden?

4)Zal de minister de toepassing van de huidige regelgeving op bouwwerven verder verduidelijken in overleg met de bouwsector?

Antwoord ontvangen op 23 september 2009 :

In antwoord op uw vraag, kan ik u mededelen dat deze niet tot mijn bevoegdheden behoort, maar tot die van mijn collega, de minister van Werk, mevrouw Joëlle Milquet.