Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4191

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 26 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

NMBS - Verstoring van het treinverkeer - Informatie van de reizigers

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
consumentenvoorlichting

Chronologie

26/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5786

Vraag nr. 4-4191 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vrijdag 31 juli werd het treinverkeer verstoord door een actie van sans-papiers in het station van Brussel-Noord. De P-trein Hasselt-Brussel-Zuid van 7u26 in Aarschot kon ten gevolge daarvan niet vertrekken en werd vanaf Aarschot afgeschaft.

In de communicatie via de luidsprekers werd meegedeeld dat ‘de sporen in Brussel-Noord gekraakt werden’. Verdere vragen over de motieven van de krakers door een reiziger werden door een NMBS-werknemer afgedaan met het antwoord ‘u weet toch wat kraken is?’. Volgens Van Daele is kraken echter het openbreken van een leegstaand gebouw voor bewoning. Van sporen wordt gezegd dat ze worden ‘bezet’. Accuraat kan die communicatie van de NMBS dan ook niet genoemd worden. Verdere vragen om uitleg van de reizigers lijken bijgevolg niet abnormaal.

Daarenboven waren in Aarschot op dat ogenblik alle elektronische schermen met treininformatie uitgeschakeld.

1.Wie was uiteindelijk verantwoordelijk voor het doorgeven van de accurate informatie aan het station van Aarschot opdat men daar de reizigers kon informeren over de problemen die zich voordeden naar aanleiding van de bezetting van de sporen in Brussel-Noord?

2.Welke precieze officiële informatie was er doorgegeven aan het station van Aarschot met betrekking tot de actie in Brussel-Noord?

3.Op welke manier wordt er bij de NMBS gewaakt over het verstrekken van correcte informatie en het kiezen van de juiste terminologie?

4.Is het toegestaan dat personeelsleden van de NMBS reizigers die bijkomende informatie vragen antwoorden met een vraag als ‘u weet toch wat kraken is?’?

5.Waarom waren in het station van Aarschot op 31 juli de elektronische informatieschermen uitgeschakeld op het ogenblik dat er nood was aan bijkomende informatie?