Schriftelijke vragen van 7-201 tot 7-300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-201 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-202 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Postassignaties - Uitbetaling - Postbodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 17/12/2019
7-203 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Illegale tewerkstelling van derdelanders - Strafsancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 13/12/2019
7-204 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-205 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Rechthebbenden op tegemoetkomingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-206 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 11/2/2020
7-207 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werkloosheidsverzekering - Zeevissersfonds - Erkenning van zeevissers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 3/2/2020
7-208 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 7/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-209
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-210
7-209 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-208
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-210
7-210 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 13/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-208
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-209
7-211 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Overgewicht - Remedie - Operaties - Evolutie - Cijfers - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kosten - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-734
7-212 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Sociale inspecteurs - Gevallen van ębedreigingĽ of ęaanvalĽ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 8/1/2020
7-213 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werklozen - Beschikbaarheid - Gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten - Transmissie van gegevens aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Sancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-214 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Mobiele medische applicaties - Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZV) - Terugbetaling - Belgische ondernemingen voor de ontwikkeling van medische apps - Ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Rappel 10/1/2020
  Antwoord 13/5/2020
7-215 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgian Growth Fund - Kapitaal - Partners - Functionering - Beheer - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 7/1/2020
7-216 Gahouchi Latifa (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Geweld tegen vrouwen - Bestrijding - Beroep op de politie - Opleiding van politieagenten - Partnergeweld - Aantal klachten - Specifieke analyse - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 2/1/2020
7-217 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Partnergeweld - Tijdelijk huisverbod - Bevel tot uithuisplaatsing door de procureur des Konings - Niet-naleving van het bevel - Cijfers - Sensibilisering en opleiding van de magistraten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 21/4/2020
7-218 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werkloosheidsverzekering - Prestaties in het buitenland - Toelating - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-219 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werklozen - Gezinssituatie - Controles - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-220 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-221 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-222 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Transportsector - Situatie - Aantal faillissementen - Evolutie - Ondersteuning van de sector - Maatregelen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-682
7-223 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-224 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Innovatiepremie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-683
7-225 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Vakorganisaties - Statuut van onderneming in moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-226 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Dienst Toezicht sociale wetten - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-227 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Werkloosheid - Controle op gezinstoestand - Thuiscontroles - Federale ombudsman - Klachten - Aantal - Inhoud - Behandeling - Procedure - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 3/2/2020
7-228 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Arbeiders - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-229 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-230 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Dienst Controle - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-231 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werklozen - Toelating om studies te volgen met volledig leerplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-232 Ampe Els (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  5G-netwerk - Uitrol in de verschillende Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/1/2020 ) 10/12/2019
  Antwoord 7/1/2020
7-233 Ampe Els (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Openbaar vervoer - Comfort reizigers - Individuele minimum gebruiksruimte - Normen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/1/2020 ) 10/12/2019
  Antwoord 3/2/2020
7-234 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ) - Webstek - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-235 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Geweld jegens LGBTQI+ - Aangiftebereidheid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Antwoord 2/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-236
7-236 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Geweld jegens LGBTQI+ - Aangiftebereidheid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Antwoord 16/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-235
7-237 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale luchthaven van Zaventem - Werken in de zomer van 2020 - Alternatieve baangebruik - Baan 19 - Veiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-238 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Schijnhuwelijk - Handhaving - Aantal dossiers - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Rappel 29/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-759
7-239 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Pesten - Aantal klachten - Tendens - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Rappel 29/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-760
7-240 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Mensenhandel en mensensmokkel - Strijd - Artikelen 77 en 77bis van de wet van 15 december 1980 - Toepassing - Strafbaarstellingen - Cijfers voor 2019
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Rappel 29/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-761
7-241 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Schijnwettelijke samenwoning - Handhaving - Aantal dossiers - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Antwoord 28/2/2020
7-242 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgische gevangenissen - Stakingen in 2018 - Politie - Vervanging van stakende cipiers - Aantal - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-243 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Antwoord 10/1/2020
7-244 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Hart- en vaatziekten - Preventie - Diagnose - Bloeddrukmeting gedurende een periode van 24 uur - Tenlasteneming door de ziekteverzekering - Niet-terugbetaling - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 17/12/2019
  Rappel 22/1/2020
  Antwoord 24/2/2020
7-245 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Seksueel misbruik - Pedofilie - Invervolgingstelling door de parketten - Type tenlastelegging - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 17/12/2019
  Rappel 29/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-762
7-246 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Toekomstig 5G-netwerk - Uitrol - Cyberveiligheid - PotentiŽle bedreiging van Huawei
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 17/12/2019
  Antwoord 7/1/2020
7-247 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politiezones - Politiekorps - Arrondissement Halle-Vilvoorde - Tekort aan personeel - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 17/12/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-248 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) - Verdwijningen in BelgiŽ - Aantal - Bescherming - Opvang en voogdij - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 6/1/2020
  Rappel 19/5/2020
  Antwoord 9/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-249
7-249 Ahallouch Fatima (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) - Verdwijningen in BelgiŽ - Aantal - Bescherming - Opvang en voogdij - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 6/1/2020
  Rappel 19/5/2020
  Rappel 13/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-248
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-956
7-250 Daems Rik (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Wereldhandelsorganisatie - Arbitrage in handelsconflicten - Niet benoemen van twee rechters - Bescherming van de vrije handel - Invloed op de export - Problemen voor Belgische ondernemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Antwoord 6/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-252
7-251 Daems Rik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Wereldhandelsorganisatie - Arbitrage in handelsconflicten - Niet benoemen van twee rechters - Bescherming van de vrije handel - Invloed op de export - Problemen voor Belgische ondernemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Antwoord 12/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-252
7-252 Daems Rik (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Wereldhandelsorganisatie - Arbitrage in handelsconflicten - Niet benoemen van twee rechters - Bescherming van de vrije handel - Invloed op de export - Problemen voor Belgische ondernemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Antwoord 19/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-251
7-253 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Illegale hormonen - Veeteelt - Toename gewicht karkassen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Antwoord 20/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-255
7-254 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Illegale hormonen - Veeteelt - Toename gewicht karkassen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Antwoord 6/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-255
7-255 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Illegale hormonen - Veeteelt - Toename gewicht karkassen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-254
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-735
7-256 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Antwoord 12/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-259
7-257 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Antwoord 4/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-259
7-258 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Antwoord 6/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-259
7-259 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-258
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-736
7-260 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Zware dieren - Toename van het gewicht van karkassen - Gebruik van illegale hormonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Antwoord 20/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-261
7-261 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Zware dieren - Toename van het gewicht van karkassen - Gebruik van illegale hormonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-260
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-737
7-262 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Onbelast bijverdienen - Cijfers - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Antwoord 17/2/2020
7-263 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Sociale fraude - Strijd - Gebruik van data uit de kilometerheffing - Samenwerkingsakkoord - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 7/1/2020
  Antwoord 4/2/2020
7-264 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Staking van 19 december 2019 - Minimale dienstverlening - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Antwoord 10/3/2020
7-265 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen veroordeeld voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-266
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-763
7-266 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen veroordeeld voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Antwoord 6/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-265
7-267 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Vrijgelaten geradicaliseerde elementen - Opvolging - Procedure - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Antwoord 10/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-268
7-268 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijgelaten geradicaliseerde elementen - Opvolging - Procedure - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Antwoord 6/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-267
7-269 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen gevolgd voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-270
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-764
7-270 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen gevolgd voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Antwoord 6/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-269
7-271 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Internationale contacten van de extreemrechts groeperingen - Nood aan onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Rappel 29/6/2020
  Antwoord 9/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-272
7-272 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Internationale contacten van de extreemrechts groeperingen - Nood aan onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Antwoord 6/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-271
7-273 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 10/1/2020
  Rappel 29/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-276
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-765
7-274 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 10/1/2020
  Antwoord 12/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-276
7-275 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 10/1/2020
  Antwoord 13/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-276
7-276 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 10/1/2020
  Rappel 29/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-275
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-699
7-277 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Onafhankelijk onderzoek - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 10/1/2020
  Rappel 29/6/2020
  Antwoord 22/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-279
7-278 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Onafhankelijk onderzoek - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 10/1/2020
  Antwoord 13/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-279
7-279 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Onafhankelijk onderzoek - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 10/1/2020
  Antwoord 16/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-278
7-280 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Ambtenaren - Vroegtijdig pensioen wegens ziekte - Cijfers - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 13/1/2020
  Antwoord 13/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-281
7-281 Daems Rik (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Ambtenaren - Vroegtijdig pensioen wegens ziekte - Cijfers - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 13/1/2020
  Antwoord 12/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-280
7-282 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Fondsen voor bestaanszekerheid - Werking en controle - Werkingskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 14/1/2020
  Antwoord 22/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-283
7-283 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Fondsen voor bestaanszekerheid - Werking en controle - Werkingskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 14/1/2020
  Antwoord 3/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-282
7-284 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ - Bewaarbeleid van digitale publicaties - Organisatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 14/1/2020
  Antwoord 13/2/2020
7-285 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 15/1/2020
  Antwoord 13/2/2020
7-286 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 16/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-738
7-287 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Handhaving door de Gegevensbeschermingsautoriteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 19/2/2020
7-288 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek - Aantal - Redenen - Oorzaken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 20/2/2020
7-289 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politiezones - Politie-inspecteurs - Tekort - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 20/2/2020
7-290 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale politie - Cel vermiste personen - Werking - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 20/2/2020
7-291 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 2/3/2020
7-292 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 23/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-293 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-766
7-294 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 10/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-295 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 29/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-296 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 20/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-297 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-817
7-298 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 29/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-299 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 3/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-300 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 29/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304