Schriftelijke vragen van 6-1501 tot 6-1600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1501 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Zelfstandigen - Gezinswoning - Bescherming tegen schuldeisers - Cijfers - Promotie van de maatregel - Administratieve rompslomp - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 22/6/2017
  Antwoord 19/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1503
6-1502 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Zelfstandigen - Gezinswoning - Bescherming tegen schuldeisers - Cijfers - Promotie van de maatregel - Administratieve rompslomp - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 22/6/2017
  Antwoord 13/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1503
6-1503 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Zelfstandigen - Gezinswoning - Bescherming tegen schuldeisers - Cijfers - Promotie van de maatregel - Administratieve rompslomp - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 22/6/2017
  Antwoord 25/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1502
6-1504 Desquesnes FranÁois (cdH) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brand - Veiligheid en preventie - Opslagplaatsen van de overheid - Thermische onkruidverdelgers - Gasflessen - Opslag - Voorwaarden - Veiligheidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 22/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2238
6-1505 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Daling - Maatregelen - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Antwoord 22/12/2017
6-1506 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 27/6/2017
  Antwoord 25/8/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1508
6-1507 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1508
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2134
6-1508 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1507
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2135
6-1509 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Verbinding Luxemburg-Brussel - IC-treinen - Afschaffing - Reden - Werkzaamheden - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 28/6/2017
  Antwoord 8/1/2018
6-1510 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Zeil- en motorboten - Toebehoren - Diefstallen - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 29/6/2017
  Rappel 3/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1511
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2136
6-1511 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Zeil- en motorboten - Toebehoren - Diefstallen - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 29/6/2017
  Rappel 3/11/2017
  Antwoord 31/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1510
6-1512 Waroux Vťronique (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Verenigde Naties (VN) - Verklaring van de rechten van de boeren en andere werklieden op het platteland - Standpunt van BelgiŽ - Overleg met de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 29/6/2017
  Antwoord 15/7/2018
6-1513 Barzin Anne (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mucoviscidose - Screenen van alle pasgeborenen - Aard van de tests - Budgettaire impact - InterministeriŽle conferentie Volksgezondheid - Overleg met de deelstaten - Werkgroepen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 4/7/2017
  Antwoord 19/6/2018
6-1514 Barzin Anne (MR) minister van Justitie  
  Schoolplicht - Verlaging tot de leeftijd van drie jaar - Samenwerking met de Gemeenschappen - Overleg - FinanciŽle impact - Analyses - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 4/7/2017
  Antwoord 24/7/2017
6-1515 Barzin Anne (MR) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Bezoek van de burgemeester en de gouverneur - Artikelen 611 tot 613 van het Wetboek van Strafvordering - Verouderde regels - Eventuele wijziging van het Wetboek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 4/7/2017
  Antwoord 26/9/2017
6-1516 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Antisemitisme - Negationisme - Beleid - Cijfers - Centrum voor racismebestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1517
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2137
6-1517 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Antisemitisme - Negationisme - Beleid - Cijfers - Centrum voor racismebestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1516
6-1518 Turan GŁler (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  China - Transport - Investeringen in Europa - Gevolgen - Opportuniteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1519 Turan GŁler (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Kinderarbeid - Toestand binnen de Europese Unie - BelgiŽ - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Antwoord 6/10/2017
6-1520 Turan GŁler (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA) - Ratificatie - Investment Court System - Klimaatakkoord - Oneerlijke concurrentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Antwoord 24/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1521
6-1521 Turan GŁler (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA) - Ratificatie - Investment Court System - Klimaatakkoord - Oneerlijke concurrentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Antwoord 30/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1520
6-1522 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Antisemitisme - Definitie - International Holocaust Remembrance Alliance - Beleid - Cijfers - Centrum voor Racismebestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 27/3/2018
  Rappel 12/6/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1524
6-1523 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Antisemitisme - Definitie - International Holocaust Remembrance Alliance - Beleid - Cijfers - Centrum voor Racismebestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 27/3/2018
  Rappel 12/6/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1524
6-1524 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Antisemitisme - Definitie - International Holocaust Remembrance Alliance - Beleid - Cijfers - Centrum voor Racismebestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 27/3/2018
  Rappel 12/6/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1523
6-1525 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 13/7/2017
  Rappel 6/12/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1526
6-1526 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 13/7/2017
  Antwoord 29/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1525
6-1527 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving - Inlevering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 13/7/2017
  Rappel 6/12/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1528
6-1528 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving - Inlevering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 13/7/2017
  Antwoord 11/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1527
6-1529 De Bue Valťrie (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federale politie - Nieuwe voertuigen - Aankoop - Verdeling per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 14/7/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-1530 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 14/7/2017
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1532
6-1531 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 14/7/2017
  Antwoord 29/8/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1532
6-1532 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 14/7/2017
  Antwoord 14/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1531
6-1533 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Anesthesieverpleegkundigen - Statuut - Erkenning - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 17/7/2017
  Antwoord 25/9/2017
6-1534 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Genetisch gemodificeerde organismen(ggo's)-Europese Commissie - Toelating tot verbouwen - Hernieuwing - Teelt, invoer en gebruik - Toestand in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/8/2017 ) 1/8/2017
  Antwoord 1/9/2017
6-1535 Barzin Anne (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mazelen - Toename -Cijfers - Hoge Gezondheidsraad - Standpunt - Preventie - Bijzondere waakzaamheid - Vaccin - Promotie - Aanbeveling aan de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/8/2017 ) 1/8/2017
  Antwoord 9/10/2017
6-1536 Barzin Anne (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Flexi-jobs - Cijfers - Spreiding over de gewesten - Verschillen - Verklaring - Bijkomende communicatie over het systeem - Herkomst van de werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/8/2017 ) 1/8/2017
  Antwoord 1/9/2017
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1549
6-1537 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Rusland - Mensenrechten - Journalist en holebi-activist - Uitlevering aan Oezbekistan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/9/2017 ) 16/8/2017
  Antwoord 15/7/2018
6-1538 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Bedelarij - Uitbuiting - Aantal veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/9/2017 ) 16/8/2017
  Rappel 6/12/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1539
6-1539 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Bedelarij - Uitbuiting - Aantal veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/9/2017 ) 16/8/2017
  Rappel 6/12/2017
  Antwoord 30/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1538
6-1540 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
  Rappel 3/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1542
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2138
6-1541 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
  Rappel 3/11/2017
  Antwoord 29/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1542
6-1542 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/9/2017 ) 28/8/2017
  Rappel 3/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1541
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2139
6-1543 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1545
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2140
6-1544 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1545
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2141
6-1545 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1544
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2142
6-1546 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kids ID - Gescheiden ouders - Tweede exemplaar - Aanvraag - Mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2274
6-1547 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1548
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2143
6-1548 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1547
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2167
6-1549 Barzin Anne (MR) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Flexi-jobs - Cijfers - Spreiding over de gewesten - Verschillen - Verklaring - Bijkomende communicatie over het systeem - Herkomst van de werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
  Antwoord 17/10/2017
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1536
6-1550 Morreale Christie (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Brug van Tilff - Spoorwegwerkzaamheden - Stand van zaken - CoŲrdinatie tussen de Service Public de Wallonie (SPW) en Infrabel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 13/9/2017
  Antwoord 7/3/2018
6-1551 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/10/2017 ) 15/9/2017
  Antwoord 23/10/2017
6-1552 Lacroix Christophe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Artsentekort - Maatregelen - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/10/2017 ) 26/9/2017
  Antwoord 20/12/2017
6-1553 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat - Gebruik - Toelating - Europese verlenging - Standpunt van BelgiŽ - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/10/2017 ) 26/9/2017
  Antwoord 27/10/2017
6-1554 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Amitraz - Toxiciteit - Risico op besmetting - Gebruik in de veehouderij in Nederland - Eventuele tests door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen(FAVV) - Eventuele verkoop van besmette producten in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/10/2017 ) 26/9/2017
  Antwoord 23/10/2017
6-1555 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met andere overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 28/9/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2275
6-1556 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderbijslag - Situatie van co-ouderschap - Kinderbijslagfonds - Verzoek voor een herverdeling van de kinderbijslag - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 28/9/2017
  Antwoord 30/11/2017
6-1557 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderbijslag - Situatie van co-ouderschap - Storting op een kindrekening - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 28/9/2017
  Antwoord 30/11/2017
6-1558 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Administratieve vereenvoudiging - Netwerk van vereenvoudigingsambtenaren - Samenstelling - Werking - Resultaten - Partnerschappen met de deelstaten en de lokale besturen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Rappel 6/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2079
6-1559 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2015-2019 - Opmaak - Uitvoering - Stand van zaken - Federaal Actieplan 2012-2015 - Evaluatie - Vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Rappel 6/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2080
6-1560 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) - Slachtoffers - Ondersteuning - Referentiecentra - Samenwerking met de politie en met de justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Antwoord 2/2/2018
6-1561 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2157
6-1562 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Bpost - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Antwoord 2/11/2017
6-1563 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Heftrucks - Arbeidsongevallen - Cijfers - Veiligheid - Controles - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Antwoord 9/3/2018
6-1564 Maes Annemie (Ecolo-Groen) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Credendo - Exportkredieten per bedrijf - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Rappel 23/11/2017
  Rappel 25/1/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2243
6-1565 Maes Annemie (Ecolo-Groen) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Credendo - Exportkredieten per sector - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Rappel 23/11/2017
  Rappel 25/1/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2244
6-1566 Lacroix Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Aanwerving van jongeren - Quota - Naleving - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 3/10/2017
  Antwoord 28/11/2017
6-1567 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HIV - Grensgebieden - Opsporing - Samenwerkingsakkoord met Frankrijk - Initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 4/10/2017
  Rappel 16/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-1568 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Schengengebied - Principe van vrij verkeer - Vluchten - Identiteitscontroles - Doorvoeren van onaangekondigde occasionele controles - Derogatiemogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 4/10/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1569
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2168
6-1569 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Schengengebied - Principe van vrij verkeer - Vluchten - Identiteitscontroles - Doorvoeren van onaangekondigde occasionele controles - Derogatiemogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 4/10/2017
  Antwoord 24/10/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1568
6-1570 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  ISIS - Ronselcampagnes bij gedetineerden - Gepersonaliseerde correspondentie - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 4/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1571
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2169
6-1571 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  ISIS - Ronselcampagnes bij gedetineerden - Gepersonaliseerde correspondentie - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 4/10/2017
  Antwoord 6/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1570
6-1572 Barzin Anne (MR) minister van Justitie  
  Schoolplicht - Controle - Dossiers die aan het parket zijn overgemaakt - Strafsancties - Aantal - Samenwerking met de diensten van de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/11/2017 ) 6/10/2017
  Antwoord 11/1/2018
6-1573 Barzin Anne (MR) minister van Justitie  
  Inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis - Verschijning - Videoconferentie - Koninklijk besluit tot regeling van het gebruik - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/11/2017 ) 6/10/2017
  Antwoord 18/3/2018
6-1574 Lacroix Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Antwoord 5/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1576
6-1575 Lacroix Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Antwoord 16/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1576
6-1576 Lacroix Christophe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Rappel 28/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1575
6-1577 Lacroix Christophe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - PatiŽntengegevens - Eventuele verkoop aan privťbedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Antwoord 18/12/2018
6-1578 El Yousfi Nadia (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Cosmetica - Aanwezigheid van verzadigde koolwaterstoffen en aromatische koolwaterstoffen - Gevaarlijkheid - Maatregelen voor de volksgezondheid - Bescherming van de consumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Antwoord 1/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1579
6-1579 El Yousfi Nadia (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cosmetica - Aanwezigheid van verzadigde koolwaterstoffen en aromatische koolwaterstoffen - Gevaarlijkheid - Maatregelen voor de volksgezondheid - Bescherming van de consumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1578
6-1580 Barzin Anne (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Veroordelingen - Cijfers - Evolutie - Sensibiliseringscampagne van 2013 - Resultaten - Toekomstige sensibiliseringsacties - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2121
6-1581 Barzin Anne (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Leerplicht - Verlagen van de leerplicht naar de leeftijd van drie jaar - Overleg met de Gemeenschappen - FinanciŽle impact voor de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2122
6-1582 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verkeersveiligheid - Snelheidsovertredingen - Bestraffing - Toegelaten snelheden - Feitelijke verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Antwoord 23/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1583
6-1583 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Verkeersveiligheid - Snelheidsovertredingen - Bestraffing - Toegelaten snelheden - Feitelijke verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Antwoord 18/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1582
6-1584 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitie - Gerechtelijke uitspraken - Mogelijkheid tot herziening - Gerechtelijke dwaling - Strijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 17/11/2018
6-1585 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - Criminele illegalen - Het terugsturen naar hun oorspronkelijk land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Antwoord 29/3/2018
6-1586 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 10/1/2018
  Rappel 19/2/2018
  Rappel 16/5/2018
  Antwoord 18/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1588
6-1587 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 10/1/2018
  Rappel 19/2/2018
  Rappel 16/5/2018
  Rappel 11/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1588
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2170
6-1588 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 10/1/2018
  Rappel 19/2/2018
  Rappel 16/5/2018
  Rappel 11/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1587
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2171
6-1589 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pesticiden - Invloed op voortijdige bevallingen - Onderzoek in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 19/10/2017
  Rappel 3/12/2018
  Antwoord 8/1/2019
6-1590 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat - Aanwezigheid in voedingsmiddelen - Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)- Controles - Resultaten - Gevaarlijke landbouwpraktijken - Toelatingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 19/10/2017
  Antwoord 27/11/2017
6-1591 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Verkeersveiligheid - Wegcode - Snelweg - Verplichting rechts te rijden - Afschaffing - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 19/10/2017
  Antwoord 5/12/2017
6-1592 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Verdrag betreffende stabiliteit, coŲrdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) - Tekortkomingen in de omzetting in Belgische wetgeving - Verslag van de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2276
6-1593 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Dexia - Banklicentie - Verdwijnen - Staatsschuld - Impact - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2277
6-1594 Verstreken Johan (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jabbeke - Treinstation - Stopplaats - Heropening - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 8/1/2018
6-1595 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 6/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1598
6-1596 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 21/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1598
6-1597 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1598
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2055
6-1598 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 23/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1597
6-1599 Daems Rik (Open Vld) eerste minister  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 16/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1600 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 21/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616