Schriftelijke vragen van 5-9001 tot 5-9100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-9001 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De reclame en promotie voor kansspelen
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3030
5-9002 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  De euthanasieaanvragen van geÔnterneerden
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 7/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3063
5-9003 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  De euthanasieaanvraag van een geÔnterneerde
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 7/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3075
5-9004 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De databank met betrekking tot het wapenbezit
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 5/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3121
5-9005 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Het verzamelen en bewaren van het bewijsmateriaal bij seksuele misdrijven
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 7/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3127
5-9006 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het vrijlaten van een verdachte omdat hij niet tijdig werd verhoord
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 7/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3251
5-9007 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De verjaring van een grootschalig fraudedossier omwille van de inertie van de onderzoeksrechter
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 12/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3268
5-9008 Piryns Freya (Groen) minister van Justitie  
  De verplichting om een originele geboorteakte voor te leggen bij een huwelijk
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3281
5-9009 Pehlivan Fatma (sp.a) minister van Justitie  
  De aanwijzing van voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  Verzending vraag 13/5/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3302
5-9010 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De mogelijkheid om nog meer Belgen in Nederlandse gevangenissen onder te brengen
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3323
5-9011 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De samenstelling en de werking van de Kansspelcommissie
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3325
5-9012 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De identiteitskaartlezer in bingomachines
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3326
5-9013 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het voorstel om verkeersboetes te vervangen door cursussen
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3333
5-9014 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  Het elektronisch toezicht voor veroordeelden tot een straf van minder dan drie jaar
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 3/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3342
5-9015 Laaouej Ahmed (PS) minister van Justitie  
  De gezondheidsrisico's waaraan sommige werknemers van de FOD Justitie worden blootgesteld
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 7/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3386
5-9016 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  De uitvoering van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 25/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3405
5-9017 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het filmen van de arrestatie van een vermeend terrorist
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3447
5-9018 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Het fundamentalisme in de gevangenissen
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3458
5-9019 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  De gerechtelijke samenwerking tussen BelgiŽ en Turkije
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3461
5-9020 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  De nakende Europese richtlijn die de aanwezigheid van een advocaat zal opleggen bij ieder verhoor
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 3/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3476
5-9021 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Cybercrime - Gerichte cyberaanvallen - Websites van de federale overheid - Watering hole-techniek - Beveiliging - Restricties
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 11/9/2013
5-9022 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  De geruchten over de sluiting van Nederlandse gevangenissen
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3409
5-9023 Daems Rik (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Speculatie - Flitshandel - "High Frequency trading" - Gevolgen voor beursgenoteerde ondernemingen - Regulering - Verbod
  Verzending vraag 14/5/2013
  Antwoord 3/6/2013
5-9024 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Spin-off bedrijven - Oorsprong - Tewerkstelling - Aanmoedigingsprogramma's - Faillissementen
  Verzending vraag 14/5/2013
  Antwoord 6/6/2013
5-9025 Daems Rik (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Faillissementsverzekering - Overzicht - Mogelijke evoluties
  Verzending vraag 14/5/2013
  Antwoord 21/6/2013
5-9026 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugs - Inbeslagnames - Luchthavens van Charleroi (Gosselies) en Luik (Bierset) - Verschillen
  Verzending vraag 14/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9027 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Mensenhandel - United Nations Office on Drugs and Crime - Wet - Inbreuken - Netwerken - Overzicht
  Verzending vraag 14/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9028 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Verslag Verenigde Naties - Wapenhandel en munitie-export - LibiŽ - AlbaniŽ - Verenigde Arabische Emiraten - OekraÔne
  Verzending vraag 14/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-9029 Vandaele Wilfried (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Virtuele betaalmiddelen - Bitcoins - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/5/2013
  Antwoord 12/6/2013
5-9030 Vandaele Wilfried (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Virtuele betaalmiddelen - Bitcoins - Stand van zaken - Misbruik - Maatregelen
  Verzending vraag 15/5/2013
  Antwoord 31/7/2013
5-9031 Vandaele Wilfried (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Verwerving van nationaliteit op basis van financiŽle criteria - Saint Kitts & Nevis - Monaco - Belgische belastingplichtigen - Bedrijven
  Verzending vraag 15/5/2013
  Antwoord 25/4/2014
5-9032 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Treinramp in Wetteren - Inzet van brandweer, politie en medische hulp - Kosten
  Verzending vraag 15/5/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9033 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fietsers - Zichtbaarheid - Veiligheid - Fietsverlichting - Fluokledij en -accessoires
  Verzending vraag 15/5/2013
  Antwoord 9/9/2013
5-9034 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Globale rekening
  Verzending vraag 15/5/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9035 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Personeelsbezetting - Overzicht
  Verzending vraag 15/5/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9036 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Personeelsbezetting - Overzicht
  Verzending vraag 15/5/2013
  Antwoord 2/9/2013
5-9037 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Globale rekening
  Verzending vraag 15/5/2013
  Antwoord 2/9/2013
5-9038 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - Brusselse politie - Verkeersveiligheidscampagne - Win for life
  Verzending vraag 15/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9039 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale politie - Dienstkleding - Ecologisch gehalte - Fair Trade-gehalte
  Verzending vraag 16/5/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9040 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Douane - Dienstkleding - Ecologisch gehalte - Fair trade gehalte
  Verzending vraag 16/5/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-9041 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Dienstkleding - Ecologisch gehalte - Fair trade gehalte
  Verzending vraag 16/5/2013
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9042 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Dienstkleding - Ecologisch gehalte - Fair trade-gehalte
  Verzending vraag 16/5/2013
  Antwoord 1/7/2013
5-9043 Vandaele Wilfried (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Stichting Duurzame Visserijontwikkeling - Zeevissersfonds - Aanstelling van een regeringscommissaris - Financiering
  Verzending vraag 16/5/2013
  Antwoord 14/6/2013
5-9044 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister van Werk  
  Parlementaire medewerkers van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Woon-werkverkeer - Trein - FinanciŽle bijdrage
  Verzending vraag 16/5/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9045 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inzetten van drones - Verkeerscontroles - Inbraakpreventie - Wietteelt - Regelgeving - Nederland
  Verzending vraag 16/5/2013
  Rappel 17/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 24/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4834
5-9046 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geweigerde erkenning van arbeidsongevallen - Verzekeraars - Weigeringsgronden
  Verzending vraag 16/5/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9047 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geweigerde erkenning van arbeidsongevallen - Verzekeraars - Weigeringsgronden
  Verzending vraag 16/5/2013
  Antwoord 6/6/2013
5-9048 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fibromyalgie - Erkenningen - Maatregelen - Statuut van invalide - Procedure voor de arbeidsrechtbank
  Verzending vraag 17/5/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9049 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zelfmoorden - Aantallen
  Verzending vraag 17/5/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-8646
5-9050 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  G20 - Internetveiligheid - Cybercrime - Internet governance
  Verzending vraag 21/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-9051 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekte van Lyme - Richtlijn voor diagnose en behandeling - Standaardbehandeling - Elisatest - Onderzoek
  Verzending vraag 21/5/2013
  Rappel 18/9/2013
  Rappel 12/11/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4555
5-9052 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekte van Lyme - Diagnose en behandeling - Nederlandse richtlijn - Erythema migrans - Onderzoek - Tekensoorten - Bacteriestammen
  Verzending vraag 21/5/2013
  Rappel 18/9/2013
  Rappel 12/11/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4556
5-9053 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tekenbeten - Ziekte van Lyme - Besmettingen - Overlijdens - Genezingen - Stand van zaken - Beroepsziekte - Onderzoeksproject
  Verzending vraag 21/5/2013
  Rappel 18/9/2013
  Rappel 12/11/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 17/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4557
5-9054 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieonderwijs - Vernieuwing - Plannen - Politiescholen - Centralisering
  Verzending vraag 21/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9055 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Mensenhandelaars - Juridische vervolging - Veroordelingen - Uniforme behandeling - Strafonderzoek
  Verzending vraag 21/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9056 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Nationale luchthaven - Staking van het bedrijf Swissport - Imago - Minimumdienstverlening
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 3/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9058
5-9057 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale luchthaven - Staking van het bedrijf Swissport - Imago - Minimumdienstverlening
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 23/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9058
5-9058 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nationale luchthaven - Staking van het bedrijf Swissport - Imago - Minimumdienstverlening
  Verzending vraag 22/5/2013
  Rappel 18/9/2013
  Antwoord 19/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9057
5-9059 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Small Arms Survey - "Unplanned explosions at munition sites" (UEMS) - Onverwachte explosies van munitie - Munitiesites - Overzicht - Jehonville - Helchteren
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 20/6/2013
5-9060 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Trauma's - Traumapsychologen - Erkenning - Opleiding - Standaardbehandeling - Overzicht
  Verzending vraag 22/5/2013
  Rappel 18/9/2013
  Rappel 12/11/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4558
5-9061 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  OekraÔne - Homofobie - LGTBI - Discriminatie - Toenadering tot de Europese Unie
  Verzending vraag 22/5/2013
  Rappel 18/9/2013
  Antwoord 15/10/2013
5-9062 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Auteursrechtelijke inbreuken - Wet van 11 maart 2003 - Procedures - Aangiftes - Overzicht - Vervolgingsbeleid - Sensibilisering
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 19/6/2013
5-9063 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Onmiddellijke inningen - Invordering - Parketten - Beleid
  Verzending vraag 22/5/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9064 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Betaalgedrag - Federale overheid - Graydon - Lichte terugval - Federale Overheidsdienst mobiliteit en vervoer - Maatregelen
  Verzending vraag 22/5/2013
  Rappel 17/9/2013
  Antwoord 19/9/2013
5-9065 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het Asbestfonds
  Verzending vraag 22/5/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3106
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4294
5-9066 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliditeit en onverklaarbare lichamelijke klachten
  Verzending vraag 22/5/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3107
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4292
5-9067 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De werkverwijdering na de bevalling
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 18/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3161
5-9068 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het groene nummer (van de directie-generaal Personen met een handicap)
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 6/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3176
5-9069 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De werkgerelateerde TBC-besmettingen en het Fonds voor de beroepsziekten
  Verzending vraag 22/5/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 2/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3398
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4760
5-9070 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De hervorming van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap en voor bejaarden
  Verzending vraag 22/5/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3459
5-9071 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De engagementen van de staatssecretaris naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het Asbestfonds
  Verzending vraag 22/5/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 31/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3550
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4761
5-9072 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Kinderarmoede - Bestrijding - Sociaal-culturele participatie - Besparingen - Budgetten
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 1/7/2013
5-9073 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Graffiti - Vandalisme - Bestraffing - Kostprijs van de verwijdering - Preventie
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9074 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Aanvullende pensioenen en pensioensparen - Belastingverminderingen - Netto fiscale kost
  Verzending vraag 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 25/4/2014
5-9075 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Partydrug Gamma Hydroxyboterzuur of GHB - Gebruik - Gevaarlijkheid - Veroordelingen
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-9076 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Antisemitisme - Racisme - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Prioriteiten - Internet
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 12/11/2013
5-9077 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomatieke missies - Verdrag van Wenen - Persona non grata - Overzicht
  Verzending vraag 23/5/2013
  Herkwalificatie 25/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9078
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4966
5-9078 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Diplomatieke missies - Verdrag van Wenen - Persona non grata - Overzicht
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 21/8/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9077
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4965
5-9079 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Toekenning van een visa - Buitenlanders met openstaande facturen voor medische ingrepen - Wanbetalers
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 8/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9080
5-9080 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Toekenning van een visa - Buitenlanders met openstaande facturen voor medische ingrepen - Wanbetalers
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 26/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9079
5-9081 Stevens Helga (N-VA) minister van Werk  
  Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen - Personeel - Verloop - Overzicht
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 3/9/2013
5-9082 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Parkeerkaart voor gehandicapten - Terugsturen
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-9083 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Cyberaanvallen - Nutsbedrijven - Maatregelen - Amerikaans rapport
  Verzending vraag 23/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/2/2014
  Antwoord 25/3/2014
5-9084 Beke Wouter (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen - Voortgezette verzekering - Bijdragen
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 18/7/2013
5-9085 Beke Wouter (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandige in bijberoep - Voorwaarden - Tijdelijke arbeidscontracten - Interimcontracten - Knelpunten
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 1/7/2013
5-9086 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Privacy - Opvorderen gegevens van gebruikers van sociale media - Politie - Staatsveiligheid - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Rechtsbescherming - Akkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 21/8/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9087
5-9087 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Privacy - Opvorderen gegevens van gebruikers van sociale media - Politie - Staatsveiligheid - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Rechtsbescherming - Akkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9086
5-9088 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telefoontaps - Cijfergegevens - Redenen - Kostprijs - Parlement - Operatoren
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 21/8/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9089
5-9089 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Telefoontaps - Cijfergegevens - Redenen - Kostprijs - Parlement - Operatoren
  Verzending vraag 23/5/2013
  Rappel 17/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 24/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9088
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4835
5-9090 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Veiligheidsdiensten - Afluisteren van onlinecommunicatiediensten - Skype - Voice-over-IP (VOIP) - Wetgevend initiatief
  Verzending vraag 23/5/2013
  Rappel 17/9/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9091
5-9091 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Veiligheidsdiensten - Afluisteren van onlinecommunicatiediensten - Skype - Voice-over-IP (VOIP) - Wetgevend initiatief
  Verzending vraag 23/5/2013
  Rappel 17/9/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9090
5-9092 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Offensief hacken - Nederlandse terughackwet - Wetgeving
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 21/8/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9093
5-9093 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Politie - Offensief hacken - Nederlandse terughackwet - Wetgeving
  Verzending vraag 23/5/2013
  Rappel 17/9/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9092
5-9094 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Kansspelen - Reclame - Promotie - Deontologische code
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 17/12/2013
5-9095 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Doodstraf - Verenigde Staten - Texas - Acties
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 15/10/2013
5-9096 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Jaarrekeningen van vzw's en stichtingen - Controle - Aansprakelijkheid van revisoren
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 19/8/2013
5-9097 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Kansspelcommissie - Bingotoestellen in cafťs - Toezicht - Resultaten
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 17/12/2013
5-9098 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Kansspelcommissie - Samenstelling - Expertise
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 17/12/2013
5-9099 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Kansspelcommissie - Bingotoestellen - Gevaarlijkheidsrisico's - Toegankelijkheid - Studie - Stand van zaken - Gokverslaving - Preventie
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 17/12/2013
5-9100 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen - Zwartrijders - Innen van boetes - Deurwaarders - Kostprijs
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 2/9/2013