Schriftelijke vragen van 5-8701 tot 5-8800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8701 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Risicolijnen NMBS - Lijn Brussel-Denderleeuw- Aalst - Maatregelen - Samenwerking met de lokale besturen
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 8/7/2013
  Antwoord 15/7/2013
5-8702 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Partydrug Gamma Hydroxy Boterzuur of GHB - Gebruik - Gevaarlijkheid - Analyse stalen
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 5/2/2014
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7766
5-8703 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Schijnhuwelijken - Samenwerking tussen betrokken autoriteiten - Organisatie cel schijnhuwelijken
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8704
5-8704 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Samenwerking tussen betrokken autoriteiten - Aantal dossiers naar het parket - Organisatie cel schijnhuwelijken
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8703
5-8705 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Personeelstekort lokale politie - Opleiding agenten - Duur van de opleiding en financiering door de federale overheid - Ongelijkheid tussen de regio's wat betreft het tekort aan personeel en de financiering van de opleiding
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8706 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  CITES conventie en aanvullende Europese verordeningen - Cijfers voor de jaren 2008 -2012 van legale in- en doorvoer exotische planten en dieren - Informatie identificatie betrokken planten en dieren, plaats in- of doorvoer en eindbestemming
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 2/9/2013
5-8707 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  FinanciŽle middelen voor personen met een handicap in de ontwikkelingssamenwerking - Cijfers en details voor de periode 2010-2012 - Ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-8708 Claes Dirk (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Rookwetgeving NMBS - Uitvoering van de wetgeving - Details voor 2012 - Evaluatie rookregeling
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 15/7/2013
5-8709 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Facturen forensische experts - Beoordeling door FOD Justitie - Criteria, procedure en behandelingstermijn van beoordeling - Cijfers behandelingstermijn periode 2008-2012
  Verzending vraag 12/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8710
5-8710 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Facturen forensische experts - Betwisting door FOD Justitie - Cijfers voor periode 2008-2012
  Verzending vraag 12/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8709
5-8711 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  ICT-criminaliteit - Werking Federal Computer Crime Unit - Aantal zaken en slachtoffers - Nationale informatiecampagne en internationale samenwerking
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 20/6/2013
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8712
5-8712 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  ICT-criminaliteit - Werking Federal Computer Crime Unit - Cijfers (2011-2012) en details over de strafrechtelijke procedures met betrekking tot ICT-criminaliteit
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8711
5-8713 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Metaaldiefstallen - Cijfers en details voor 2011 en 2012 - Aantal gevallen elektrocutie - Evaluatie van de identificatie en registratieverplichtingen - Andere maatregelen - Samenwerking op Benelux en Europees niveau
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-8714 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  G- en Sp-ziekenhuizen - Geriatrie - Revalidatie - Vlinderakkoord - Overheveling naar Vlaanderen - Budget - Statuut
  Verzending vraag 15/4/2013
  Antwoord 7/10/2013
5-8715 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie (NICC) - Deskundigenonderzoek - Kostprijs - Aantallen - Forensische centra
  Verzending vraag 16/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8716 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Luchthaven van Zaventem - Veiligheid - Private veiligheidsagenten - Controles op naleving van de wetgeving - Identificatiekaarten - CoŲrdinatie
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-8717 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Agressie - Imago - Beveiliging - Toegang tot de perrons
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-8718 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Paramotoren - Specifieke reglementering - Gegevensbank - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-8719 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dokters van de Wereld - Gezondheidszorg voor kwetsbare mensen - Asielzoekers - Personen zonder vaste verblijfplaats - Recht op zorg - Communicatie - Documenten - Vereenvoudiging
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-8720 De Padt Guido (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Namaakproducten - Taskforce Namaak - Inbeslagnames - Boetes - Vernietigingen
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 31/7/2013
5-8721 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Stichting Reprorecht - KopieŽn van auteursrechtelijk beschermd materiaal - Digitale kopieŽn - Vergoeding
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 21/5/2013
5-8722 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Supercookies - Inbreuk op privacy van internetgebruikers - Optreden overheid en privacycommissie
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 22/5/2013
5-8723 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Digitale munteenheid - Bitcoin - Gebruik - Waarde - Fraude
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 31/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8724
5-8724 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Digitale munteenheid - Bitcoin - Gebruik - Waarde - Fraude
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 12/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8723
5-8725 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Rusland - Bedrijfsspionage - Wapentechnologie - China - Preventie - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 8/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8727
5-8726 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Rusland - Bedrijfsspionage - Wapentechnologie - China - Preventie - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 17/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8727
5-8727 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Rusland - Bedrijfsspionage - Wapentechnologie - China - Preventie - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8726
5-8728 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rookregeling in de horecasector - Controles - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Overzicht 2012
  Verzending vraag 16/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8729 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds ter bestrijding van de verslavingen - Tabak - Verslavingen - Projecten - Financiering - Toekomst
  Verzending vraag 16/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8730 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Apps - Apple - Licentievoorwaarden - Vereenvoudiging - Privacywetgeving - Rechten van de consument - Klachten
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 21/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8731
5-8731 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Apps - Apple - Licentievoorwaarden - Vereenvoudiging - Privacywetgeving - Rechten van de consument - Klachten
  Verzending vraag 16/4/2013
  Antwoord 24/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8730
5-8732 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Het Justitiepaleis te Brussel
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 6/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2707
5-8733 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  De bestemming van het Brussels Justitiepaleis
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 6/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2970
5-8734 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  De energiefactuur van het Justitiepaleis van Brussel
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 6/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2987
5-8735 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het politiegeweld tegen een jonge gevangene in het commissariaat van Mortsel in 2010
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3188
5-8736 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De bevallingsrust na een levenloos geboren kind bij het politiepersoneel
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 20/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3198
5-8737 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De genderongelijkheid in de pensioenhervorming
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3199
5-8738 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De effecten van de cyberaanval MiniDuke op Belgische overheidscomputers
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3211
5-8739 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De vertraging bij het invoeren van de nieuwe boetetarieven
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3228
5-8740 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De activiteiten van Hezbollah in BelgiŽ
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 10/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3273
5-8741 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De kritiek op de nieuwe directeur van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 10/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3277
5-8742 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De beslissing van de politieraad HAZODI om de onterechte vergoedingen aan de korpschef niet terug te vorderen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3278
5-8743 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De bezoeken van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3298
5-8744 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De vacaturefraude
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 20/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3317
5-8745 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Stoomcursus cybertraining - Oost-Vlaanderen - Inhoud - Navolging - Samenwerking lokale politiezones en federale FFCU eenheid
  Verzending vraag 17/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8746 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Beroep van portier - Vereisten - Wetgeving - Naleving - Controles - Inbreuken - Tegenstrijdigheid
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 20/6/2013
5-8747 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Jeugd- en stadsbendes - Evolutie - Repressie - Opvolging - Nationaal veiligheidsplan - Cijfergegevens
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 13/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8748
5-8748 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Jeugd- en stadsbendes - Evolutie - Repressie - Opvolging - Nationaal veiligheidsplan - Cijfergegevens
  Verzending vraag 17/4/2013
  Rappel 17/9/2013
  Antwoord 19/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8747
5-8749 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Bitcoin - Gebruik - Controle en toezicht - Wetgeving - Witwassen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 31/7/2013
5-8750 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Onbeheerde nalatenschappen - Aantallen - Meldingsplicht - Kostprijs van een curator - Inbezitstelling
  Verzending vraag 17/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-8751 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ex-psychiatrische patiŽnten - Huisvestingsproblemen - Samenwerking met de gemeenschappen - Huisvestingssubsidie
  Verzending vraag 17/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 7/10/2013
5-8752 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  GeŽncrypteerde smartphones - Toegang voor de ordediensten tot de gegevens - Stand van zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 13/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8753
5-8753 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  GeŽncrypteerde smartphones - Toegang voor de ordediensten tot de gegevens - Stand van zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8752
5-8754 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zwangere vrouwen - Downsyndroom - Nieuwe bloedtest - Stand van zaken
  Verzending vraag 17/4/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 16/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4371
5-8755 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Genitale verminking bij vrouwen - Clandestiene besnijdenissen in BelgiŽ - Cijfergegevens - Opsporing en vervolging daders - Spreekrecht zorgverleners - Maatregelen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 19/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8757
5-8756 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Genitale verminking bij vrouwen - Clandestiene besnijdenissen in BelgiŽ - Cijfergegevens - Opsporing en vervolging daders - Spreekrecht zorgverleners - Maatregelen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8757
5-8757 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Genitale verminking bij vrouwen - Clandestiene besnijdenissen in BelgiŽ - Cijfergegevens - Opsporing en vervolging daders - Spreekrecht zorgverleners - Maatregelen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8756
5-8758 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verblijf in een rust- en verzorgingstehuis - Rechten van de patiŽnt - Vrije keuze van zorgverstrekker - Apothekers - Levering van medicijnen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4372
5-8759 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Rechtbank van eerste aanleg in Brussel - Speciale kamer voor versnelde rechtspraak - Werking - Resultaten
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-8760 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verdachte van moord - Vrijlating - Vluchtpoging - Borgsom
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 24/5/2013
5-8761 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brusselse stadsbendes - Dodelijke slachtoffers - Pogingen tot moord en doodslag - Aantallen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 20/6/2013
5-8762 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Eretekens, linten en onderscheidingstekens van vreemde orden - Aanvragen van verlof - Weigeringen - Strafvorderingen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8763 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Adellijke titels - Afzettingen - Ontzettingen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-8764 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Straffen - Verjaring - Overzicht
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8765 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Europees aanhoudingsbevel - Overzicht
  Verzending vraag 17/4/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8766 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De gratis contraceptiva
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3115
5-8767 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het personeel bij het Fonds voor Medische Ongevallen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3151
5-8768 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De publieksraadplegingen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3152
5-8769 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De commissies die bio-ethische thema's opvolgen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3153
5-8770 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De brandwondenpatiŽnten
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3154
5-8771 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De sociale situatie van alcoholverslaafden
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3156
5-8772 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De sociale situatie van patiŽnten die werden opgenomen met een cocaÔneverslaving
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3157
5-8773 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  PatiŽnten met een drugsverslaving
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3158
5-8774 Pehlivan Fatma (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De forse stijging van het aantal terugbetalingen voor logopedie
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3183
5-8775 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het observatorium voor chronische ziekten
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3187
5-8776 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De audits bij de aangemelde instanties
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3213
5-8777 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De onderhoudscontracten van medisch materiaal
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3215
5-8778 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het reglementair kader en de controles die uitgevoerd worden tijdens congressen van medische cosmetiek
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3216
5-8779 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het meldingsmechanisme binnen het Europese systeem van erkenning van beroepskwalificaties
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3256
5-8780 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De erkenning van beroepskwalificaties binnen Europa
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 13/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3257
5-8781 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De uitvoeringsbesluiten van de wet Colla (Erkenning van alternatieve geneeswijzen)
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3271
5-8782 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De toebehoren voor inhalatietherapie
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3272
5-8783 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De medische beeldvorming
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3284
5-8784 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De opmars van superbacteriŽn door overconsumptie van antibiotica
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3294
5-8785 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De impact van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3313
5-8786 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het psychiatrisch onderzoek
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3330
5-8787 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De aanstelling van gerechtspsychiaters
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3331
5-8788 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het acute tekort aan spoedartsen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3336
5-8789 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het besluitenverslag inzake de weigering van de spoeddiensten van drie ziekenhuizen in de provincie Luxemburg om een zwaargewond slachtoffer van een verkeersongeval op te nemen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 22/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3343
5-8790 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het antibioticum Augmentin
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3349
5-8791 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De registratieprocedure van geneesmiddelen op basis van domperidone
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3358
5-8792 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen op basis van domperidone
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3359
5-8793 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De adviezen van de geneesmiddelencommissie over geneesmiddelen met domperidone
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3362
5-8794 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het gebruik van de hERG-test om sommige neveneffecten van geneesmiddelen op te sporen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3366
5-8795 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De klachten over de geneesmiddelen op basis van domperidone
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3388
5-8796 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het OMNIO-statuut en het statuut van voorkeursregeling
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3389
5-8797 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De sluitingen van apotheken
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3390
5-8798 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De buitenlandse zorgverleners in BelgiŽ
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3391
5-8799 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De inbreuken op de wet inzake de responsabilisering van de zorgverleners
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3392
5-8800 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Schoonheids- en verzorgingsproducten - aanwezigheid van hormoonontregelaars - Gevaarlijkheid - Verslag van het Europees Parlement - Belgische regelgeving - Etikettering - Informatie voor de consument - Eventuele terugtrekking van het betrokken product
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014