Schriftelijke vragen van 5-8201 tot 5-8300

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8201 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Vaccinaties - Dekkingsgraad
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3795
5-8202 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Uitgaven - Vroedvrouwen
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3796
5-8203 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Prenatale screening - Vruchtwaterpuncties - Vlokkentesten - Aantallen - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3797
5-8204 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zelfdodingen - Aantallen - Verdeling over de regio's
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 23/4/2013
5-8205 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorg - Verzuiling - Ziekenhuizen - Apotheken - Ziekenfondsen - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3798
5-8206 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Apotheken - Overzicht
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 7/5/2013
5-8207 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Registratie tot zorgkundige - Aanvragen - Overzicht
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3799
5-8208 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgsector - Sociale inspectie - Controles - Overtredingen
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Antwoord 27/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3800
5-8209 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - gsm-verkeer - Sweepings - Cijfergegevens
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8210 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Metaaldetectiepoortjes - Aantallen - Kostprijs
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 20/8/2013
5-8211 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Tuchtsancties - Overzicht
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8212 Vanlouwe Karl (N-VA) eerste minister  
  Cyberdefensieproject - Federale coŲrdinatie door de eerste minister - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen - Cyberspionage - Actieplan voor cyberaanvallen van de Europese Unie - Disaster Recovery Plan
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 22/3/2013
5-8213 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Cyberdefensieproject - Samenwerkingsverbanden - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen - CERT - NCIRC - Benelux
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 21/3/2013
5-8214 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Airport - Luchthaven van Zaventem - Misdrijven - Veiligheid
  Verzending vraag 19/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8215 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De taks op verzekeringsverrichtingen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3014
5-8216 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  De fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 27/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3016
5-8217 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 21/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3017
5-8218 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  MONUSCO - Democratische Republiek Congo - Belgisch detachement - Vlieguren
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 21/3/2013
5-8219 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbraken - Zone-overschrijdende werking van de politiediensten
  Verzending vraag 20/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8220 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbraken - Camera's met nummerplaatherkenning
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8221 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bevallingen in en buiten het ziekenhuis - Nomenclatuurnummers - Kosten
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 26/11/2013
5-8222 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bevallingen - In en buiten het ziekenhuis - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/2/2013
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Antwoord 17/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4485
5-8223 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Vuurwapens die voor schieten onbruikbaar zijn gemaakt - Controles - Onderzoek
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 20/8/2013
5-8224 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De terugbetaling van de anticonceptiepillen van 3de en 4de generatie
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2960
5-8225 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het advies van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen over de medicatie tegen misselijkheid (Motilium - Domperidom)
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 5/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3001
5-8226 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het forfait voor geneesmiddelen in ziekenhuizen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 5/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3006
5-8227 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het forfait voor geneesmiddelen in ziekenhuizen en het verbruik van generieken
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 6/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3007
5-8228 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De terugbetaling van weesgeneesmiddelen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 6/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3008
5-8229 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De geneesmiddelen in daghospitalisatie
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8230
5-8230 Sleurs Elke (N-VA) eerste minister  
  De geneesmiddelen in daghospitalisatie
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8229
5-8231 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De artikel 56-projecten (wet verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Financiering van projecten die buiten de reguliere tegemoetkoming vallen)
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3015
5-8232 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Een heffing op de premie voor hospitalisatieverzekeringen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3018
5-8233 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3019
5-8234 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het maximum aantal verstrekkingen per dag bij kinesitherapeuten
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3028
5-8235 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De Busquintaks (op hospitalisatieverzekeringen)
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3037
5-8236 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De erkenning in de orthodontie
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3038
5-8237 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De wachtdiensten van de geneesheren-specialisten in de psychiatrie
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3041
5-8238 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De erkenningsprocedure van de laboratoria voor klinische biologie
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3062
5-8239 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De terugbetaling van Avastin
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3064
5-8240 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De accreditering van artsen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3065
5-8241 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over de systematische screening van sportende jongeren
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3069
5-8242 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het eerste Kankerplan
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3071
5-8243 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De rekeningen van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3072
5-8244 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De thesaurie van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3073
5-8245 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De inschrijving bij de Orde van geneesheren
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3074
5-8246 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De griepvaccins
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3076
5-8247 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De uitgaven voor kinesitherapie in 2011
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3077
5-8248 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het kadaster voor huisartsen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3078
5-8249 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De accreditatiecijfers voor artsen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3079
5-8250 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De kosten voor de accreditering van artsen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3080
5-8251 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De accrediteringscijfers van de tandheelkundigen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3104
5-8252 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De adviserend geneesheren
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3105
5-8253 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De controles van de bloedtransfusiecentra en de Ivf-centra
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3108
5-8254 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De borstkankerscreening
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3109
5-8255 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De globale medische dossiers
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3110
5-8256 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De huisbezoeken van huisartsen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3111
5-8257 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De financiering van de paramedische interventie teams
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3112
5-8258 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De tabacologen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3113
5-8259 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het actieplan tegen gedwongen huwelijken
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2680
5-8260 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De interdepartementale coŲrdinatiegroep gendermainstreaming
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2681
5-8261 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De oprichting van een observatorium voor partnergeweld en geweld tegen vrouwen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 10/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2682
5-8262 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het beleid tegen eer-gerelateerd geweld
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2686
5-8263 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2692
5-8264 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De conventie 156 van de Internationale Arbeidsorganisatie (betreffende de bescherming van werknemers met familiale verplichtingen)
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2694
5-8265 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De uitvoering van de wet inzake gendermainstreaming
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2696
5-8266 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het te halen quotum inzake alcoholtests
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2782
5-8267 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De nultolerantie ten aanzien van daders van homofoob geweld
  Verzending vraag 20/2/2013
  Rappel 10/4/2013
  Antwoord 10/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2791
5-8268 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De fietsendiefstallen
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2812
5-8270 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De veiligheid in de omgeving van de Erasmushogeschool, campus Anderlecht
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2864
5-8271 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De openlijke oorlog tussen topfunctionarissen van de Gentse politie
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2873
5-8272 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het actieplan homofoob geweld
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2880
5-8273 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het onderhoud van politiehelikopters
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2890
5-8274 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het provinciaal veiligheidsoverleg
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 18/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2911
5-8275 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De activiteiten van de Koerdische Arbeiderspartij in BelgiŽ
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3012
5-8276 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  ICT-systeem Stimer - Transversale modules - "Wave 2" modules - Ontwikkeling - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/2/2013
  Antwoord 2/4/2013
5-8277 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Koninklijke Schenking - Overzicht kosten en uitgaven - Personeel - Verloning
  Verzending vraag 22/2/2013
  Antwoord 2/4/2013
5-8278 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Fysiek intrafamiliaal geweld - Cijfergegevens
  Verzending vraag 22/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8279 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wegpolitie - Begeleiding van mediasterren - Escortes - Kosten
  Verzending vraag 22/2/2013
  Antwoord 14/6/2013
5-8280 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wegpolitie - Voetbalclubs - Sportverenigingen en sportmanifestaties - Politie-escorte - Stand van zaken - Kosten
  Verzending vraag 22/2/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-8281 Targnion Muriel (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Illegale onderdanen - Nationaliteit - Authentificatie
  Verzending vraag 25/2/2013
  Dossier gesloten 12/3/2013
5-8282 Bousetta Hassan (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddelen - Illegale en namaakgeneesmiddelen - Internationale zwendel - Cyberapotheken - Bestrijding - Europese Operatie Pangea†II - Resultaten - Andere Belgische en Europese maatregelen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 23/4/2013
5-8283 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieopleidingen - Politieschool - Verdeling van financiŽle middelen en menselijk kapitaal - Aspiranten
  Verzending vraag 25/2/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-8284 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Veiligheidsoverleg Brussel - Full Integrated Police Action (FIPA) - Openbaar vervoer - Werking - Resultaten
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 19/6/2013
5-8285 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  SyriŽ - Strijders - Radicale terreurgroepen - Jihadreis - Nederlanders - Belgen - Terugkeer naar Europa - Terrorisme
  Verzending vraag 25/2/2013
  Rappel 17/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 24/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8286
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4831
5-8286 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  SyriŽ - Strijders - Radicale terreurgroepen - Jihadreis - Nederlanders - Belgen - Terugkeer naar Europa - Terrorisme
  Verzending vraag 25/2/2013
  Rappel 17/9/2013
  Antwoord 12/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8285
5-8287 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8288 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 2/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8289 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Antwoord 21/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8290 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 22/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8291 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 26/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8292 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 25/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8293 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 6/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8294 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8295 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 28/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8296 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 16/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8297 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 17/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8298 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 11/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299
5-8299 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4366
5-8300 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieraad - Verkiezingen - Ongeldigverklaringen - Interpretaties - Stand van zaken - Vereenvoudiging
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 10/12/2013