Vraag om uitleg nr. 5-2680

5-2680 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het actieplan tegen gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8259