Schriftelijke vragen van 5-6501 tot 5-6600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6501 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Fiscale fraude - Belastingsakkoord tussen Duitsland en Zwitserland - Belgisch beleid - Uitbreiding - Impact overheidsfinanciŽn
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 21/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6500
5-6502 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Werk  
  Vrijwilligersactiviteit - Ontbreken van arbeidsvergunning - Personen die illegaal verblijven - Maatregel voorgesteld door de regering - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6503 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Georganiseerde criminaliteit - Onderzoeken - Stand van zaken - Beleid
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-6504 Vogels Mieke (Groen) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der gebouwen - Antwerpen - Patrimonium
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 26/7/2012
5-6505 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Luchtvaartmaatschappijen - Rolstoeltoeslagen en toeslagen wegens handicap - Weigering van reis - Ontoegankelijke luchthavens - Klachten
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6506
5-6506 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Luchtvaartmaatschappijen - Rolstoeltoeslagen en toeslagen wegens handicap - Weigering van reis - Ontoegankelijke luchthavens - Klachten
  Verzending vraag 15/6/2012
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 29/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6505
5-6507 Winckel Fabienne (PS) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Regeerakkoord - Verlichting van de administratieve lasten met 30% - Voorstel van het Verbond van Belgische Ondernemingen
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-6508 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangeniswezen - Gevangenisbeleid - Fundamentele veranderingsprocessen - Aanpak - Weerstand - Personeel - Vakbonden - Directies - Academici
  Verzending vraag 18/6/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-6509 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Vereenzaamde gedetineerden - Sociaal kapitaal - Voorlopige invrijheidstelling - Maatregelen - Instrumenten
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6510 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Denemarken - Gedetineerden - Strafuitvoering - Gestructureerd perspectief - Vooraf bekend traject
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 12/11/2012
5-6511 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Groot-BrittanniŽ - Gedetineerden - Strafuitvoering - Gestructureerd perspectief - Vooraf bekend traject
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 12/11/2012
5-6512 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Noorwegen - Gedetineerden - Strafuitvoering - Gestructureerd perspectief - Vooraf bekend traject
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 12/11/2012
5-6513 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis Leuven Centraal - "Open cel" systeem - Evaluatie - Uitbreiding - Goede praktijken
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6514 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Wet Lejeune - Toepassing - Feiten - Mythes - Strafuitvoering - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 21/12/2012
5-6515 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Centra voor geestelijke gezondheid - Externe hulpverlening - Samenwerking - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6516 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Centra voor algemeen welzijnswerk - Externe hulpverlening - Samenwerking - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-6517 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Werkgelegenheid - VDAB - Actiris - FOREM - Externe dienstverlening - Begeleiding - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 14/11/2012
5-6518 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) - Externe hulpverlening - Samenwerking - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 14/11/2012
5-6519 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Nederland - Gedetineerden - Strafuitvoering - Gestructureerd perspectief - Vooraf bekend traject
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 12/11/2012
5-6520 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gedetineerden - Inspraak - Medebeheer
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-6521 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overlegplatform voor de informatieveiligheid (BELNIS) - Rol - Samenstelling - Werking
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6522 Vanlouwe Karl (N-VA) eerste minister  
  Informatieveiligheid - Ministerieel comitť voor inlichtingen en veiligheid (MCIV) - College voor Inlichting en Veiligheid (CIV)
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6523 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6524 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 2/7/2012
5-6525 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Algemeen Rijksarchief - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6526 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6527 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koninklijke Bibliotheek - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6528 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6529 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6530 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koninklijk Meteorologisch Instituut - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6531 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6532 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koninklijke Musea voor Midden-Afrika - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6533 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6534 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koninklijke Sterrenwacht van BelgiŽ - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6535 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Studie-en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
  Verzending vraag 18/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6536 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Horeca - Rookverbod - Controles - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/6/2012
  Antwoord 9/10/2012
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 5-6432
5-6537 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ongeval - Overdreven snelheid - Registratie als oorzaak - Politiediensten
  Verzending vraag 21/6/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6538
5-6538 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ongeval - Overdreven snelheid - Registratie als oorzaak - Politiediensten
  Verzending vraag 21/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6537
5-6539 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Verdeling over de verschillende gevangenissen en instellingen - Stand van zaken - Uitbreidingen - Renovaties
  Verzending vraag 21/6/2012
  Antwoord 24/5/2013
5-6540 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Beheerder domeinnaam ".be" - DNS.be - Nationalisering - Preventieve campagnes e-commerce - Veilige internetdiensten - Budget
  Verzending vraag 21/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6541 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Tegenbetoging - Politiegeweld - Jongeren - Maatregelen
  Verzending vraag 21/6/2012
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-6542 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verkeersovertreders - Cursus "driver improvement" - Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid - Stand van zaken - Evaluatie - Kostprijs
  Verzending vraag 21/6/2012
  Antwoord 9/8/2012
5-6543 Claes Dirk (CD&V) minister van Werk  
  Totale rookverbod op de werkvloer - Controle - Stand van zaken - Overtredingen - Sancties
  Verzending vraag 21/6/2012
  Antwoord 17/2/2014
5-6544 Tilmans Dominique (MR) minister van Landsverdediging  
  Het Musis-programma
  Verzending vraag 21/6/2012
  Antwoord 10/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2139
5-6545 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  De permanenties op zee van de Seaking helicopters
  Verzending vraag 21/6/2012
  Antwoord 3/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2155
5-6546 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Informatie-uitwisseling door onze militaire veiligheidsdiensten met deze van de Staat IsraŽl
  Verzending vraag 21/6/2012
  Antwoord 10/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2266
5-6547 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Arbeidscontracten - Verplichting om dichtbij de werkplaats te wonen - Verhuis van het bedrijf - Gevolgen - Ontslag - Compensaties - Bijdrage aan de kosten van verandering van woonplaats
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6548 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Jaarverslagen - Datum van indiening van de verslagen van 2008, 2009 en 2010 - Toezichtscommissies - Lokale commissie van de gevangenis van Ieper
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 24/5/2013
5-6549 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Wegpolitie - Stijging gemiddelde leeftijd - Stand van zaken - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6550 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Autosnelwegen - Verkeersongevallen - Signalisatievoertuigen - Bevoegdheid - Civiele Bescherming - Federale Wegpolitie - Gemeentelijke brandweerdiensten - Pilootproject Liedekerke
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-6551 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Huur - Indexering - Stijging voor nieuw huurcontract - Overschrijding van de gezondheidsindex - Herziening van de berekeningsmethode voor de huur - Strikte toepassing van de wet - Registratie van de huurcontracten
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 28/1/2013
5-6552 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale achterstand - Problemen met inning en betrouwbaarheid van de gegevens - Informaticatoepassing ďStimerĒ - Perspectieven
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 22/4/2014
5-6553 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  IndustriŽle spoorlijn 289 - Infrabel - Site van Gantaufet (Valvert) - Onderhoud van de aftakking
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 18/9/2012
5-6554 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Gemengde loopbaan - Pensioen - Minimumpensioen - Administratieve hinderpalen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 2/10/2012
5-6555 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rode Kruis BelgiŽ - Bloedgift - ďGuide du donneurĒ - Discriminatie van homoseksuelen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 9/10/2012
5-6556 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen(CGVS) - Dossiers genitale verminking van vrouwen - Verschillende behandeling
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6557 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische vereniging van auteurs (SABAM) - Auteursrechten - Berekeningsmethode - Kleinschalige cultuurprojecten - Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) - Jeugdhuizen - Ontoereikende middelen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 18/7/2012
5-6558 Van Rompuy Peter (CD&V) eerste minister  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen - Standpunt bij verdere besprekingen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6559 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Selor - Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur - Toepassing - Weigeren van examenkopieŽn en van de juiste antwoorden
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 13/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6560
5-6560 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Selor - Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur - Toepassing - Weigeren van examenkopieŽn en van de juiste antwoorden
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6559
5-6561 Winckel Fabienne (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) - Risicobeheer - Hulp aan bedrijven
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6562 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  De debatten in de NAVO-assemblee inzake de Europese ontwapening
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 10/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2359
5-6563 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Inplanting van opvanginitiatieven - Reacties omwonenden - Gevolgen - Analyse
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6564 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  "Sociaal label" - Overheidslabel voor menswaardige productie - Stand van zaken - Evaluatie - Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 26/7/2012
5-6565 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Dagbladhandelaars - Precaire toestand - Subsidie Bpost voor krantendistributie - Concurrentie
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 8/10/2012
5-6566 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenaren bij FinanciŽn - Gelijktijdige aanwervingen - Gevolgen - Kostprijs
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 11/10/2013
5-6567 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Europese databank Eurodac - Politiediensten - Asielzoekers - Vingerafdrukken - Toegang
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-6568 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale verkiezingen - Kiesbureaus - Leden - Aanduiding van vrijwilligers - Stand van zaken - Vlaams kiesdecreet
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-6569 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Samenwerkingsakkoord - Erkenning van de erediensten, de wedden en de pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de TemporaliŽn van de erkende erediensten - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 15/4/2013
5-6570 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Ondernemerschap bij jongeren - Onderzoek - Aantrekkelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 10/8/2012
5-6571 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Financiering van projecten - "Crowdfunding" - Regelgeving - Vergunning van het Bank-, financie- en assurantiewezen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6572 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewelddelicten - Evolutie
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6573 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cipiersstakingen - Politie-interventies - 2011 - Aantallen - Kostprijs - Incidenten
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6574 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Brusselse rechtbanken - Statistieken 2011 - Taalrol - Aanvragen tot taalwijziging
  Verzending vraag 22/6/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2907
5-6575 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Het terugvorderen van onterecht uitbetaalde RVA-uitkeringen aan personen met een vennootschap
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 28/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2208
5-6576 Broers Huub (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Het inschrijvingsbewijs voor voertuigen bestaande uit twee luiken
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2265
5-6577 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De onmogelijkheid om nieuwe nummerplaten te identificeren
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2353
5-6578 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  het gebrek aan controle inzake cabotage
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2057
5-6579 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 26/6/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6580 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Personeel van de Civiele Bescherming - Ziekteverzuim - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 26/6/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-6581 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Personeel van de politiediensten - Ziekteverzuim - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 26/6/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6582 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Personeel van het leger - Ziekteverzuim - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 26/6/2012
  Antwoord 20/7/2012
5-6583 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene directie Statistiek en Economische Informatie - EnquÍte - Deelname - Wettelijke verplichting
  Verzending vraag 26/6/2012
  Antwoord 23/7/2012
5-6584 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgverstrekking - Zorgverstrekkers - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/6/2012
  Antwoord 5/3/2013
5-6585 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  de btw op de winstmarge en tweedehandsdieren
  Verzending vraag 26/6/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2344
5-6586 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De toekomst van de vice-gouverneur van Brussel in het kader van de zesde staatshervorming
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 7/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2107
5-6587 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De fiches van de administratie met betrekking tot de zesde staatshervorming
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 7/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2108
5-6588 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Noodoproepen - Annulaties - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-6589 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragers - Holebi - Transgenders - Specifieke noden - Incidenten in asielcentra - Opleiding personeelsleden
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6590 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragen - Genderidentiteit - Seksuele oriŽntatie - Holebi's - Transgenders - Kwaliteitsvolle beslissingen - Specialisatie
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6591 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragers - Lijst van veilige landen van oorsprong - Situatie van de seksuele minderheden - Behandeling van de asielaanvragen op basis van seksuele oriŽntatie en genderidentiteit uit veilige landen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 20/7/2012
5-6592 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Meervoudige asielaanvragen - Optreden van een "nieuw element" - "Late disclosure" - Beoordeling van de asielaanvragen op basis van seksuele oriŽntatie en genderidentiteit
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 20/7/2012
5-6593 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Europees asielbeleid - European Asylum Support Office - Beschermingsstandaarden - Holebi- en transgendergevoelig asielbeleid - Rol BelgiŽ - Aanbevelingsrapport "Fleeing Homophobia" - Yogyakarta-principes
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 20/7/2012
5-6594 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Leonard Peltier - "American Indian Movement" - Eerlijk proces - Resoluties van de Kamer - Belgisch standpunt
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6595 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinstations - Openbare toiletten - Sluitingsuur - Richtlijnen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6596 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het ontslag van de voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 12/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2339
5-6597 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De vervroegde invrijheidstelling van gedetineerden
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 12/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2355
5-6598 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het uitblijven van oplossingen met betrekking tot internering
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 12/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2356
5-6599 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  het lange wachten op de beslissing van het in aanmerking komen voor het dragen van een enkelband
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 12/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2362
5-6600 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dienst Voogdij - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Instroom - Behandeling
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 28/9/2012