Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6535

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 18 juni 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Studie-en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij - Taalkaders - Dotaties - Evolutie

oorlog
taalgebruik
officiŽle statistiek
documentatiecentrum
Tweede Wereldoorlog

Chronologie

18/6/2012Verzending vraag
27/7/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6535 d.d. 18 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij voor het Studie-en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) het overzicht bezorgen van alle personeelsleden opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandskundig en Nederlandsonkundig) vanaf 2004 tot nu?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2012 :

Het geachte lid gelieve in bijlage het antwoord op zijn vraag te vinden.

De tabellen hieronder geven een overzicht van alle personeelsleden van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij(SOMA) opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandstalig en Franstalig) voor elk jaar sinds 2004.Er bestaat geen wettelijk taalkader voor de SOMA Contractueel niveau A bestaat uit alle niveaus A en wetenschappelijk personeel.

 

2004: 17 N + 13 F

2005: 19 N + 15 F

2006: 17 N + 18 F

2007: 18 N + 16 F

Niveau

Contractueel

Contractueel

Contractueel

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

10

8

12

9

10

11

10

9

B

2

1

2

1

2

1

3

3

C

5

2

5

3

5

4

5

3

D

0

2

0

2

0

2

0

1

 

 

2008: 21 N + 17 F

2009: 20 N + 15 F

2010: 20 N + 16 F

2011: 18 N + 14 F

Niveau

Contractueel

Contractueel

Contractueel

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

12

9

12

9

12

10

10

8

B

3

3

2

1

2

1

2

1

C

6

3

6

3

6

3

6

3

D

0

2

0

2

0

2

0

2

 

 

2012: 21 N + 15 F

Niveau

Contractueel

N

F

A

13

9

B

2

1

C

6

3

D

0

2