Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6530

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 18 juni 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Koninklijk Meteorologisch Instituut - Taalkaders - Dotaties - Evolutie

Koninklijk Meteorologisch Instituut
officiŽle statistiek
taalgebruik

Chronologie

18/6/2012Verzending vraag
27/7/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6530 d.d. 18 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) het overzicht bezorgen van alle personeelsleden opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandskundig en Nederlandsonkundig) vanaf 2004 tot nu?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2012 :

Het geachte lid gelieve in bijlage het antwoord op zijn vraag te vinden.

De tabellen hieronder geven een overzicht van alle personeelsleden van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandstalig en Franstalig) voor elk jaar sinds 2004.Statutair niveau A bestaat uit alle niveaus A, wetenschappelijk personeel en mandaatfuncties. Contractueel niveau A bestaat uit alle niveaus A en wetenschappelijk personeel.


2004: 62 N + 111 F

2005: 64 N + 111F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

8

18

15

27

11

18

15

27

B

12

15

7

16

14

15

5

16

C

5

4

8

18

5

4

7

19

D

0

1

7

12

0

1

7

11


2006: 66N + 112 F

2007: 63 N + 115 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

9

18

15

27

11

21

12

25

B

13

15

7

16

15

17

5

16

C

7

5

8

18

5

5

7

19

D

0

1

7

12

1

1

7

11


2008: 66N + 110 F

2009: 74N + 105 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

13

22

11

23

12

21

17

23

B

15

15

7

13

16

16

7

11

C

6

5

8

17

7

4

9

16

D

1

1

5

14

0

1

6

13


2010: 86 N + 112 F

2011: 89 N + 111F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

12

25

24

25

14

23

25

26

B

20

15

8

11

19

15

8

11

C

8

6

8

16

9

5

7

16

D

0

1

6

13

1

1

6

14

2012: 86N + 113 F

Niveau

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

A

12

23

24

25

B

19

16

8

11

C

9

5

8

16

D

0

2

6

15