Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6553

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 22 juni 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

IndustriŰle spoorlijn 289 - Infrabel - Site van Gantaufet (Valvert) - Onderhoud van de aftakking

spoorwegnet
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
internetsite

Chronologie

22/6/2012Verzending vraag
18/9/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6553 d.d. 22 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 15 juni 1997 werd industrielijn 289 ingehuldigd, die een aftakking is van lijn 155 ter hoogte van de splitsing te Saint-Lambert naar de nieuwe bottelarij van Valvert op het industrieterrein van Gantaufet te Etalle. Die investering werd voor 80 % gedragen door het Waals Gewest en is onmisbaar, gelet op de voordelen van het goederenvervoer per spoor in vergelijking met het vrachtvervoer over de weg wat de uitstoot van broeikasgassen betreft.

Naar verluidt zou Infrabel overwegen om het onderhoud van die aftakking op te schorten. Dat vind ik verbazend omdat lijn 289 een belangrijke troef is voor de industrieterreinen van Gantaufet en van Croix-Rouge. Omdat energie en vervoer over de weg steeds duurder worden, moeten we bij de keuzes die we vandaag maken ook rekening houden met de economische toekomstperspectieven voor het spoor.

Als het spoor niet meer wordt onderhouden, zullen belangrijke nieuwe investeringen nodig zijn om het te herstellen en dreigt het te worden opgegeven.

1) Bevestigt u de beslissing van Infrabel om het onderhoud van de aftakking naar Gantaufet op te schorten? Zo ja, vanaf wanneer gaat die beslissing in?

2) Bent u van plan het behoud van het onderhoud van die aftakking te bepleiten?

Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep deelt me mee dat er geen verkeer meer op de lijnen 155 en 289 is sinds het watervervoer van Valvert in 2009 werd opgeheven. In juli 2010 heeft de firma die de site van Valvert beheert Infrabel meegedeeld dat ze haar spooraansluiting opzegt.

Infrabel geeft met aan dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de lijnen 155 en 289 buiten dienst te stellen om de onderhoudskosten te minimaliseren. Die buitendienststelling belet niet dat ze in geval er vraag naar vervoer is, heropend kunnen worden.

Conform haar beheerscontract moet Infrabel de toelating vragen aan de twee voogdijministers om een lijn buiten dienst te stellen.