Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6532

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 18 juni 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Koninklijke Musea voor Midden-Afrika - Taalkaders - Dotaties - Evolutie

museum
taalgebruik
officiŽle statistiek

Chronologie

18/6/2012Verzending vraag
27/7/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6532 d.d. 18 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) het overzicht bezorgen van alle personeelsleden opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandskundig en Nederlandsonkundig) vanaf 2004 tot nu?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2012 :

Het geachte lid gelieve in bijlage het antwoord op zijn vraag te vinden.

De tabellen hieronder geven een overzicht van alle personeelsleden van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandstalig en Franstalig) voor elk jaar sinds 2004.Statutair niveau A bestaat uit alle niveaus A, wetenschappelijk personeel en mandaatfuncties. Contractueel niveau A bestaat uit alle niveaus A en wetenschappelijk personeel.

 

2004: 129 N + 108 F

2005: 131 N + 106F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

17

16

37

37

16

15

37

37

B

3

12

4

4

3

12

4

4

C

13

15

8

8

15

15

8

7

D

4

1

43

15

4

1

44

15 

2006: 135N + 106 F

2007: 145 N + 115 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

18

16

37

37

21

18

41

41

B

3

12

4

4

4

13

4

4

C

14

15

9

7

17

16

9

6

D

6

1

44

14

4

2

45

15 

2008: 145N + 124 F

2009: 147N + 123 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

21

19

42

45

20

17

43

49

B

4

12

5

5

3

13

6

3

C

16

16

11

6

17

16

13

7

D

4

1

42

20

4

1

41

17 

2010: 152 N + 118F

2011: 160 N + 119F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

20

17

47

45

22

20

46

37

B

3

12

6

3

3

12

12

3

C

18

15

12

6

18

17

12

7

D

4

1

42

19

6

1

41

222012: 142N + 120 F

Niveau

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

A

21

18

44

40

B

3

13

10

3

C

15

15

11

10

D

4

1

34

20