Schriftelijke vragen van 5-5701 tot 5-5800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-5701 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De beslissingen rond de zalen Belgische art nouveau en art deco in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 27/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1979
5-5702 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Psychiatrisch onderzoek - Eenvormigheid - Standaardisatie - Kwaliteitsregels
  Verzending vraag 28/2/2012
  Rappel 26/11/2012
  Herkwalificatie 19/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5703
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3330
5-5703 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Psychiatrisch onderzoek - Eenvormigheid - Standaardisatie - Kwaliteitsregels
  Verzending vraag 28/2/2012
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 11/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5702
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4510
5-5704 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gerechtpsychiaters - Aanstelling - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/2/2012
  Rappel 26/11/2012
  Herkwalificatie 19/3/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3331
5-5705 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - GeÔnterneerden - Zorg - Behandeling
  Verzending vraag 28/2/2012
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
5-5706 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Werking - Gegevens
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-5707 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Strafuitvoeringsrechtbanken - Taakovername - Werkgroep
  Verzending vraag 28/2/2012
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-5708 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Nieuwe forensische psychiatrische centra - Gent - Antwerpen - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-5709 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - GeÔnterneerden - Aantal geÔnterneerden onder de gewone gevangenispopulatie
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-5710 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - GeÔnterneerden - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/2/2012
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4511
5-5711 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - GeÔnterneerden - In- en uitstroom
  Verzending vraag 28/2/2012
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 21/12/2012
5-5712 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Invrijheidstelling - Uitspraken van de Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Beroepsprocedures
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 22/8/2012
  Aanvullend antwoord 22/8/2012
5-5713 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vrachtverkeer - Politie - Controles - Processen-verbaal - Cijfers - Beleid
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-5714 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Ambachten - Bakkers - Terugloop van ambachtelijke bakkers - Onderzoek - Beleid
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5715 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brugge - Penitentiair centrum - Afdeling Hoge Veiligheid - Draaiboek bij brand
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-5716 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Motorbrandstof - Taksen - Vrijstelling - Diplomatieke ambtenaren - Accijnzen
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 29/3/2012
5-5717 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Massamanifestaties - Speciale tarieven - Overzicht - Criteria
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 19/9/2012
5-5718 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Erfgoedsector - Musea - Private veiligheid - Bewakingsagenten - Erfgoedbewakers
  Verzending vraag 28/2/2012
  Herkwalificatie 10/7/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2461
5-5719 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Defensie - Werkstraffen - Uitvoering
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 14/3/2012
5-5720 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Beroepsziekte - Uitkeringsgerechtigden - Personen met een handicap - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 9/3/2012
5-5721 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Taksen op motorbrandstof - Diplomaten - Vrijstelling - Cijfers - Contingenten
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5722 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (Sabam) - Jaarlijkse analyse evenementen -Terugstorten foutieve inningen
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 11/4/2012
5-5723 Sevenhans Luc (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het wetenschappelijke onderzoek naar de motivatie van daders van gewapende overvallen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 20/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1620
5-5724 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  SyriŽ - Aanval op Homs - Dood journalisten - Standpunt BelgiŽ
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 20/7/2012
5-5725 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  SyriŽ - Grondwet - Referendum - Mensenrechten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 20/7/2012
5-5726 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Senegal - President Wade - Verkiezingen - Democratie
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-5727 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Oeganda - Wetsvoorstel - Homoseksualiteit - Seksuele discriminatie - Belgische samenwerking
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-5728 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Malawi - Democratie - Beleid
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-5729 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Egypte - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Medewerkers - Arrestaties - Processen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 18/2/2013
5-5730 Faes Inge (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5731 Faes Inge (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Administratieve beslissingen- Intrekking
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5732 Faes Inge (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Inning van de intresten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5733 Faes Inge (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5734 Faes Inge (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Afstand van terugvordering - Onverschuldigde betalingen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5735 Faes Inge (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Inning van interesten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5736 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Beslissingen - Juridische of materiŽle vergissing
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5737 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 22/2/2013
5-5738 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  C4-fraude - Fraudenetwerk - Onderzoek
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4303
5-5739 Franssen Cindy (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - NMBS-Holding - Stations - Fietsenstallingen - Overkapping - Eine - Lijn 86
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 18/9/2012
5-5740 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onroerende goederen - Buitenland - Onderzoek - Controles - Gegevensuitwisseling
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5741 Homans Liesbeth (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Onroerende goederen - Buitenland - Onderzoek
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 3/8/2012
  Antwoord 3/8/2012
5-5742 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliden - Ziektegroepen - Cijfers - OBSI-schaal
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-5743 Ide Louis (N-VA) minister van Werk  
  Loopbaanonderbreking voor medische bijstand - Thematische verloven - Zware ziekte - Controles
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-5744 Ide Louis (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Asbest - Defensie - Inventaris - Procedures - Slachtoffers - Asbestfonds
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5745 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugsgebruikers - Drugverslaafde ouders - Leeftijdsverschuiving - Hulpverleningscentra - Preventie - Behandeling - Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslaafdenzorg - Aanpak
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 25/4/2012
5-5746 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kinderporno - Internet - The Onion Router Network (TOR) - Anonymous - AnonOps Belgium
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 13/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5747
5-5747 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Kinderporno - Internet - The Onion Router Network (TOR) - Anonymous - AnonOps Belgium
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 28/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5746
5-5748 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Vitamine D - Tekorten - Nationaal onderzoek - Jongeren - Preventie - Budget
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5749 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  SomaliŽ - Piraterij - Al-Shabaab - Bestrijding - Luchtaanvallen - Rol Belgisch leger
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5750 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Afrika - Lord's Resistance Army - Amerikaanse missie - Belgisch leger - Internationale samenwerking
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 17/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5751
5-5751 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afrika - Lord's Resistance Army - Amerikaanse missie - Belgisch leger - Internationale samenwerking
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5750
5-5752 Sevenhans Luc (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Privť-milities - Belgische koopvaardijschepen - Piraterij - Vessel Protection Detachment
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/4/2012
5-5753 Faes Inge (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5754 Faes Inge (N-VA) minister van Werk  
  Sociale zekerheid - Administratieve beslissingen - Intrekking
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5755 Faes Inge (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Zekerheid - Inning van de intresten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5756 Faes Inge (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Zekerheid - Inning van interesten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5757 Faes Inge (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5758 Faes Inge (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5759 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5760 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Ingetrokken administratieve beslissingen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5761 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Inning van de intresten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5762 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Betaling van interesten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5763 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 29/3/2012
5-5764 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 29/3/2012
5-5765 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Het in overeenstemming brengen van liften met de nieuwe normen
  Verzending vraag 1/3/2012
  Antwoord 27/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1887
5-5766 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussel - Straatcriminaliteit - Stijging - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 1/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5767 Talhaoui Fauzaya (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De stand van zaken rond gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen in 2012
  Verzending vraag 1/3/2012
  Antwoord 13/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1927
5-5768 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De bescherming van de persoonsgegevens bij de aankoop van alcoholhoudende dranken in drankautomaten
  Verzending vraag 1/3/2012
  Antwoord 4/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1682
5-5769 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het verslag van de Franse nucleaireveiligheidsautoriteit over de bijkomende evaluaties van de veiligheid van de kerncentrale van Cattenom
  Verzending vraag 1/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1859
5-5770 Sleurs Elke (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De bevoorrading van de voedselbanken
  Verzending vraag 1/3/2012
  Antwoord 8/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1752
5-5771 Sleurs Elke (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De voedselbanken
  Verzending vraag 1/3/2012
  Antwoord 8/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1964
5-5772 Sannen Ludo (sp.a) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  de plicht van financiŽle instellingen om hun door hacking getroffen klanten te vergoeden
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 28/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1801
5-5773 Faes Inge (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) - Werking
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 5/4/2012
5-5774 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Fiscale ambtenaren - Procureur des Konings - Arbeidsauditeur - Terbeschikkingstelling
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 4/4/2012
5-5775 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Dreigende olieschok - Iran - Embargo - Euro - Beleid
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 27/4/2012
5-5776 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  "Evidence based medicine" - Voorschrijfgedrag - Farmaceutische industrie - Studies - Wetenschappelijke criteria - Onderzoeksdata
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 5/3/2013
5-5777 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Leger - Hoge officieren - Dienstwagens - Vervoersonkosten
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5778 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 23/3/2012
5-5779 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Ninove - Station en stationsomgeving - Heraanleg - Betrokkenheid
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 9/7/2012
5-5780 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale taks op elektriciteitsconsumptie - Inning
  Verzending vraag 2/3/2012
  Rappel 3/8/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5781 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie (CEBEDEM) - Werking - Middelen - Personeel
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-5782 Homans Liesbeth (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kadastraal inkomen - Steden - Bezwaarschriften
  Verzending vraag 2/3/2012
  Rappel 3/8/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5783 Homans Liesbeth (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Niet naleven van de taalwetgeving door de openbaarvervoermaatschappijen - Klachten - Aantal - Gevolgen
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-5784 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ombudsdienst voor Energie - Werking
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 27/4/2012
5-5785 Targnion Muriel (PS) minister van Werk  
  Werkloosheid - Indienstneming van werknemers ouder dan zestig - Premie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Behoud tot het einde van de actieve loopbaan
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5786 Targnion Muriel (PS) minister van Werk  
  Deeltijdse werknemers - Toelage - Behoud tot op het einde van de actieve loopbaan
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5787 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Openbare ziekenhuizen - Exploitatietekorten - Rechtsopvolgers - Gemeenten - Laattijdige vaststelling - Billijke regeling
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-5788 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Slaappillen - Onderzoek - Risico op vroegtijdig overlijden - Evolutie - Preventie
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5789 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorg - Weesziekten - Zeldzame aandoeningen - Beleid
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 9/10/2012
5-5790 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Privacycommissie - Aangiftes - Werkgevers - Controlesystemen om personeel te observeren - Inbreuken
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 28/6/2012
5-5791 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Luchtoperaties - Precisiebommen - Hitpercentages - Collateral damage
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 5/4/2012
5-5792 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Rampenfonds - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 4/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5793
5-5793 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Rampenfonds - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 12/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5792
5-5794 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Verkeersveiligheidfonds - FRGE - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 2/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5795
5-5795 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersveiligheidfonds - FRGE - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5794
5-5796 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Grootstedenbeleid - Wetenschapsbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 14/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5797
5-5797 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Grootstedenbeleid - Wetenschapsbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5796
5-5798 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Participatiefonds - Belgisch Interventie en Restitutie Bureau - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 14/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5799
5-5799 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Participatiefonds - Belgisch Interventie en Restitutie Bureau - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 16/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5798
5-5800 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid - Europees Integratiefonds - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 14/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5801