Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5772

van Ludo Sannen (sp.a) d.d. 2 maart 2012

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister

de plicht van financiŽle instellingen om hun door hacking getroffen klanten te vergoeden

bankactiviteit
elektronische bankhandeling
fraude
computercriminaliteit
internet
gegevensbescherming
bewustmaking van de burgers

Chronologie

2/3/2012 Verzending vraag
28/3/2012 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1801

Vraag nr. 5-5772 d.d. 2 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De staatssecretaris meldde op woensdag 4 januari dat de Belgische banken mee aansprakelijk zijn als een hacker geld steelt van een klant tijdens het internetbankieren. Dit in navolging van Test Aankoop, dat in augustus 2011 reeds betoogde dat banken de plicht hebben hun klanten terug te betalen na fraudegevallen, na een zorgwekkende reeks van aanvallen van hackers op Belgische bankrekeningen in die maand.

Het aantal fraudegevallen met internetbankieren is lange tijd laag gebleven, en daalde zelfs tot voor kort continu. In 2009 en 2010 waren er slechts 3 respectievelijk 1 geregistreerde fraudegevallen, tegenover nog 48 in 2007. Vorig jaar werden er echter 94 fraudegevallen geregistreerd, met een financiŽle schade van 175.332 euro tot gevolg (cijfers: FEBELFIN, Cijfers veilig internetbankieren, 2011, http://www.febelfin.be/nl/cijfers/cijfers-veilig-internetbankieren).

Banken zouden klanten in vele gevallen zelf laten opdraaien voor de schade als ze zichzelf niet afdoende beschermd hebben, bijvoorbeeld als ze geen antivirusprogramma op hun pc installeren. De staatssecretaris stelt echter dat de Telecomwet de aanbieders van openbare elektronische diensten duidelijk verplicht om passende maatregelen te treffen om de veiligheid van die diensten te garanderen. Daarom dienen de financiŽle instellingen de e-banking platformen afdoende te beveiligen en/of de juiste beveiliging aan hun klanten aan te bieden.

Vragen:

1. De staatssecretaris heeft de banken hierover geÔnformeerd. Is de staatssecretaris van oordeel dat de consument zijn rechten voldoende kent in deze materie?

2. Zal de staatssecretaris stappen ondernemen om de consument te sensibiliseren, zowel wat betreft veilig internetbankieren, als hun rechten bij fraude met hun bankrekening?

3. Zal de staatssecretaris maatregelen nemen ten opzichte van recidiverende banken?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op de vragen.

Gelet op het stijgend aantal internetgebruikers en op de mogelijke risico's en met het oog op meer transparantie en voorlichting naar het publiek heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie in april 2011 een gids van 250 pagina’s uitgebracht “Gids voor Internetgebruikers”. Deze is eenvoudig te consulteren en te downloaden via de website van de FOD Economie. De gids bevat heel wat nuttige informatie en handige tips inzake toegang tot internet, e-commerce, privacy, en internetbankieren. De gids bevat ook heel wat informatie betreffende ongewenste e-mails, oplichting, cybercriminaliteit, kredietkaarthacking.

Gezien de enorme toename van de elektronische handel en jammer genoeg ook van de misbruiken is mijn overtuiging om nog veel sterker in te zetten op zowel een preventieve voorlichting van de consument als het voorzien van voldoende veilige elektronische diensten en netwerken.

Ik wil dan ook samen met mijn college minister van Economische zaken en Consumentenbescherming alle betrokken actoren aan tafel brengen om een actieplan uit te werken zodat we de gebruikers beter kunnen beschermen en zo de internetfraude kunnen terugdringen.

Een preventief luik moet op een laagdrempelige manier worden uitgewerkt gebruik makend van alle moderne communicatiemiddelen en met speciale aandacht naar jonge internetgebruikers. Ik denk hierbij aan de actie die men in Nederland uitwerkte www.3xkloppen.nl waarbij men via youtube de jonge consument attent maakt om voorzichtig te werk te gaan bij internetbankieren.

De internet leveranciers en de banken dienen dan weer voor een optimale veiligheid van de door hen aangeboden diensten en netwerken te zorgen. Banken die hun online-betalingssystemen, wanneer de consument zijn sessie vergeet af te sluiten, urenlang laten openstaan vormen wel een heel makkelijke prooi voor misbruik. Internetleveranciers moeten van hun kant alle middelen aanwenden om de toegang tot de elektronische communicatienetwerken optimaal te beveiligen.

Samen met de gebruikers, de FOD Economie, het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), de banken en de internetleveranciers moeten we dan ook een doeltreffende actieplan kunnen uitwerken.