Schriftelijke vragen van 4-1601 tot 4-1700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-1601 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenis - Huwelijk - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/10/2008 ) 17/9/2008
  Antwoord 13/11/2008
4-1602 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Grond bij het station in Brugge - Verkoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/10/2008 ) 17/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2429
4-1603 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangiftes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/10/2008 ) 17/9/2008
  Antwoord 13/11/2008
4-1604 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Uitgaven voor gezondheidszorg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 22/10/2008
4-1605 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Human Immunodeficiency Virus (HIV) - Tuberculose (TBC) - Aantal gevallen - Beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2311
4-1606 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Geneesheren - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2312
4-1607 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderbijslag - Toekenning aan kinderen die in het buitenland worden opgevoed
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 18/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1608
4-1608 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Kinderbijslag - Toekenning aan kinderen die in het buitenland worden opgevoed
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1607
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2468
4-1609 Van Ermen Lieve (LDD) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radio-isotopen voor medische doeleinden - Tijdelijk tekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 6/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1610
4-1610 Van Ermen Lieve (LDD) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Radio-isotopen voor medische doeleinden - Tijdelijk tekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 22/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1609
4-1611 Van Nieuwkerke Andrť (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politionele slachtofferbejegening - Medewerkers - Werking - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1612 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 30/9/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1613
4-1613 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1612
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2550
4-1614 Wille Paul (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Starterskrediet - Microfinanciering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 17/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1617
4-1615 Wille Paul (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Starterskrediet - Microfinanciering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1617
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2608
4-1616 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Starterskrediet - Microfinanciering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 12/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1617
4-1617 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Starterskrediet - Microfinanciering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1616
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2778
4-1618 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Inschakeling van minderjarige informanten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 14/10/2008
4-1619 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koemelkallergie - Onderzoeken - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2313
4-1620 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dierenmishandeling - Processen verbaal - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 14/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1621
4-1621 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Dierenmishandeling - Processen verbaal - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1620
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2551
4-1622 Hermans Margriet (Open Vld) eerste minister  
  Nuclear Suppliers Group - Nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en India - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 17/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1623
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1624
4-1623 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Nuclear Suppliers Group - Nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en India - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 28/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1622
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1624
4-1624 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Nuclear Suppliers Group - Nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en India - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 23/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1622
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1623
4-1625 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  IndustriŽle warmtekrachtkoppeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 27/11/2008
4-1626 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  HaÔti - Stormen en cyclonen - Humanitaire hulp - Wederopbouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 24/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1627
4-1627 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  HaÔti - Stormen en cyclonen - Humanitaire hulp - Wederopbouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 22/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1626
4-1628 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Arbeidsongevallen - Statistieken - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2469
4-1629 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Werkongevallen - Ongevallen met heftrucks - Cijfers en oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2470
4-1630 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Statuut arbeider en bediende - Harmonisatie - Eenheidsstatuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2471
4-1631 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Thuislasers voor ontharing - Nieuw onderzoek - Gevaren voor de volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2314
4-1632 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Behandeling van taalklachten - Evocatierecht van de bevoegde minister
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 19/12/2008
4-1633 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Pensioenbijslag - Onduidelijke communicatie naar de pensioengerechtigden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2609
4-1634 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2610
4-1635 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Rijopleiding - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 24/10/2008
4-1636 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Leopoldsburg - Harley Davidson-treffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 23/9/2008
  Antwoord 22/10/2008
4-1637 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Reizigers met een handicap - Communicatie over mogelijke vervoersmodaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Antwoord 9/12/2008
4-1638 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Antwoord 5/11/2008
4-1639 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Achtergelaten baby's - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2552
4-1640 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Individueel vervoersplan voor gehandicapte reizigers - Stations die assistentie verlenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2430
4-1641 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Reizigers met een handicap - Brussel Centraal - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2431
4-1642 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezinshereniging - Huwelijk - Aantal aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2690
4-1643 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Reizigers met een fiets - Capaciteit van treinwagons
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Antwoord 8/12/2008
4-1644 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Toelagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Antwoord 21/10/2008
4-1645 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Luchtsteun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1646 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zelfstandigen - Beroepsallergie - Sociaal vangnet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1647
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2315
4-1647 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Beroepsallergie - Sociaal vangnet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Antwoord 22/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1646
4-1648 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Mogelijk misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Antwoord 17/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1649
4-1649 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Mogelijk misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Antwoord 9/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1648
4-1650 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Spoorwegennet - Vandalisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2432
4-1651 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Derde pensioenpijler - Mogelijke reservetekorten op Belgische pensioenfondsen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1652
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2255
4-1652 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Derde pensioenpijler - Mogelijke reservetekorten op Belgische pensioenfondsen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 ) 24/9/2008
  Antwoord 12/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1651
4-1653 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Manifestaties - Inzetten van paarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1654 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vergiftigde Chinese melk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 6/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1655
4-1655 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Vergiftigde Chinese melk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 3/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1654
4-1656 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dermatologen - Farmaceutische producten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 6/11/2008
4-1657 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Lokale en regionale radiozenders - Straalverbindingen - Belastingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 17/10/2008
4-1658 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Luchthaven van Zaventem - Stakingen - Communicatie - Vernietiging van bagage
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 23/10/2008
4-1659 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  FinanciŽle systeemrisico's - Kredietcrisis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 12/12/2008
4-1660 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Gunningen - Belangenconflicten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 10/11/2008
4-1661 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postbedeling - Klachten - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 3/11/2008
4-1662 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Mobiliteitshulpmiddelen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 27/11/2008
4-1663 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Spoorverkeer - Zelfdodingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 27/11/2008
4-1664 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Toekenning van toelagen - Verenigingen en organisaties die onder de bevoegdheidssfeer van de gewesten of gemeenschappen vallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 21/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1665
4-1665 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Loterij - Toekenning van toelagen - Verenigingen en organisaties die onder de bevoegdheidssfeer van de gewesten of gemeenschappen vallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 10/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1664
4-1666 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onroerende voorheffing - Vrijstellingen - Gebruik door de koninklijke familie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 26/9/2008
  Antwoord 7/11/2008
4-1667 Monfils Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wegpolitie - Aankoop nieuwe voertuigen type BMW X5 - Verantwoording
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 2/12/2008
4-1668 Monfils Philippe (MR) minister van Landsverdediging  
  Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) van het het ministerie van Landsverdediging - Woningen verhuurd aan militairen - Toewijzingscriteria - Ongerechtvaardigde opzeg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 24/10/2008
4-1669 Elsen Marc (cdH) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Sans-papiers - Regularisatierondzendbrief - Stand van zaken - Voortzetting van het uitwijzingsbeleid van de Dienst Vreemdelingenzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2691
4-1670 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 22/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1671
4-1671 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1670
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2553
4-1672 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Betwistingen van omgangsregeling bij scheiding - Beslissingen tot plaatsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2554
4-1673 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Justitiehuizen - Maatschappelijke enquÍtes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 13/11/2008
4-1674 Van Hoof Els (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Veroordeelden - Seksuele delicten - Herstel in eer en rechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 28/10/2008
  Aanvullend antwoord 17/12/2008
4-1675 Van Hoof Els (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 17/12/2008
4-1676 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Bolivia - Oplopende spanningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1677
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1678
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2402
4-1677 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Bolivia - Oplopende spanningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 30/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1676
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1678
4-1678 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Bolivia - Oplopende spanningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 22/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1676
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1677
4-1679 Taelman Martine (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Toegelaten activiteiten - Publicatie van een koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2611
4-1680 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Deelname aan de kermis van Aalter
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 31/10/2008
4-1681 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Jaarverslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 27/11/2008
4-1682 Bouarfa Sfia (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Mobilofonie - Bescherming van de gezondheid - Technologische ontwikkeling van nieuwe systemen - Installatie in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 17/10/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-3427
4-1683 Bouarfa Sfia (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Kansspelen - Call TV - Bescherming van de spelers - Leeftijd van de spelers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 ) 1/10/2008
  Antwoord 13/11/2008
4-1684 Stevens Helga (CD&V N-VA) eerste minister  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 23/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1685 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2256
4-1686 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2316
4-1687 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 31/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1688 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 19/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1689 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2472
4-1690 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 17/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1691 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 5/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1692 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 7/1/2009
  Aanvullend antwoord 9/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1693 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Landsverdediging  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 24/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1694 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 18/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1695 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 6/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1696 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2433
4-1697 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 12/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1698 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2692
4-1699 Stevens Helga (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 23/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1700 Stevens Helga (CD&V N-VA) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 ) 2/10/2008
  Antwoord 21/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705