Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1671

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 1 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantallen - Maatregelen

strafgevangenis
gedetineerde
zelfmoord
officiŽle statistiek

Chronologie

1/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1670
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2553

Vraag nr. 4-1671 d.d. 1 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2001 pleegden negentien mensen zelfmoord in de gevangenis. Dat waren er drie meer dan in het jaar 2000. In de eerste tien maanden van 2006 hebben in gevangenissen in ons land vijfentwintig gedetineerden zelfmoord gepleegd. Dat zijn er meer dan voor het hele jaar in 2004 en 2005 toen er zich telkens drieŽntwintig zelfmoorden voordeden. Sindsdien vind ik geen gegevens terug.

Ik had dan ook volgende vragen :

Hoeveel mensen pleegden zelfmoord in de gevangenis en dit respectievelijk in 2005, 2006 en 2007 ? Kan de geachte minister deze cijfers duiden ?

Hoeveel mensen poogden zelfmoord te plegen in de gevangenissen en dit respectievelijk wat betreft 2005, 2006 en 2007 ? Kan hij deze cijfers duiden ?

Welke maatregelen treft hij om het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terug te dringen ? Kan dit uitvoerig worden toegelicht en meent hij dat huidige maatregelen volstaan ? Zo neen, welke bijkomende maatregelen gaat hij treffen en tegen wanneer ?

Welk budget heeft hij hiervoor uitgetrokken voor 2008 ?