Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1621

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 23 september 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Dierenmishandeling - Processen verbaal - Vervolging

welzijn van dieren
dierenbescherming
overtreding
strafsanctie
officiŽle statistiek

Chronologie

23/9/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1620
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2551

Vraag nr. 4-1621 d.d. 23 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit recente berichtgeving blijkt dat het parket terecht zwaar tilt aan dierenmishandeling. Zo eiste een procureur te Antwerpen een boete van 825 euro ten laste van een persoon die zijn terriŽr uithongerde. Ook vorderde de procureur een verbod om dieren te houden. In een andere zaak van verwaarlozing van een kat die kwam te overlijden wordt een straf gevorderd van 1 375 euro en een verbod om dieren te houden van drie jaar. Ook inzake een dossier van verwaarlozing van paarden werd een boete van 5 500 euro gevorderd en een verbod om dieren te houden van drie jaar. Dit zijn positieve signalen ten aanzien van dierenbeulen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1)Hoeveel mensen werden veroordeeld tot een boete voor dierenmishandeling in respectievelijk 2005, 2006 en 2007? Hoeveel bedraagt de gemiddelde boete?

2)Hoeveel mensen werden veroordeeld tot een verbod om dieren te houden wegens dierenmishandeling in respectievelijk 2005, 2006 en 2007?

3)Hoeveel processen verbaal werden er opgesteld wegens dierenmishandeling in respectievelijk 2005, 2006 en 2007?

4)Kan de geachte minister aangeven in hoeverre hij het noodzakelijk acht om het verbod tot houden van dieren aan te scherpen wat betreft de maximale periode die de rechter kan opleggen aan dierenbeulen?

5)Kan hij aangeven welke gevallen van dierenmishandeling en verwaarlozing het meest voorkomen?

6)Het parket treedt klaarblijkelijk strenger op ingeval van dierenmishandeling. Kan hij dit duiden en aangeven of hieromtrent bijzondere richtlijnen gelden en zo ja, dewelke? Moeten er bijkomende richtlijnen komen?