Schriftelijke vragen van 4-101 tot 4-200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-101 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 5/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-100
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-166
4-102 Roelants du Vivier FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Brusselse parkings - Sluikhandel en smokkel - Poolse onderdanen - Controle door de dienst Douane en Accijnzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-246
4-103 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Woon-werkverkeer - Fiscale aftrek - Beperking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1188
4-104 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Europese Commissie - Mededeling betreffende alternatieve BTW-tarieven - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-105 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Vaccinaties - Dekkingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-133
4-106 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Kinesitherapeuten - Quota - Examen voor het verkrijgen van een RIZIV-nummer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-134
4-107 Mahoux Philippe (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Situatie in het Midden-Oosten - Conferentie van Annapolis - Positie van de staat IsraŽl - Belgische initiatieven in de VN-Veiligheidsraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-108 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stad Komen-Waasten - Webstek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-263
4-109 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  RIZIV - Permanente audit - Cijfers van het eerste semester van 2007 - Vroedvrouwen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-135
4-110 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Klinisch biologen Ė Quota
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-136
4-111 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Ziekenfondsen Ė Controle Ė Ziekenhuizen en apotheken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-137
4-112 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  RIZIV - Antibioticafeedback - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-138
4-113 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Progressieve invoering - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-170
4-114 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Justitiepaleis van Brussel - Kerstversiering - Beslissing tot verwijdering - Instructies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-115 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Adoptie - Tegenwerking van homokoppels
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 24/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-173
4-116 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-117
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-171
4-117 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 24/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-116
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-172
4-118 Bouarfa Sfia (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) Ė Disfuncties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-60
4-119 Zrihen Olga (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Baarmoederhalskanker Ė Vaccin Ė Terugbetaling Ė Leeftijd van begunstigden
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 24/12/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-59
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-533
4-120 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen Ė Apotheken Ė Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
4-121 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Lichte vrachtauto - Nieuwe fiscale definitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Antwoord 7/2/2008
4-122 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Administratie der Douane en Accijnzen - Duitstalige Gemeenschap - Herstructurering - Mogelijkheden voor het personeel en affectatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-509
4-123 Collas Berni (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-578
4-124 Collas Berni (MR) minister van Landsverdediging  
  Eupen - Koning Boudewijnstadion - Verlichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Antwoord 19/2/2008
4-125 Dallemagne Georges (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Publieke mandaten Ė Uitoefening via een rechtspersoon Ė Emolumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Antwoord 18/2/2008
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-73
4-126 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgkundigen - Registratie (Verzorgenden die een aanvraag voor registratie als zorgkundige indienen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-9
4-127 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Quinolonen - Gebruik - Verdeling over BelgiŽ (Overconsumptie van antibiotica)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-10
4-128 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal (in Vlaanderen, in WalloniŽ en in Brussel - Ziekteverzekering : kostprijs)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-38
4-129 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Maagoperaties - Terugbetaling (Chirurgische ingrepen bij overgewicht)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-80
4-130 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliditeit - Progressieve tewerkstelling - Uitkeringsaanvulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 11/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-90
4-131 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Apothekersassistenten - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 4/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-96
4-132 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bepaling van de gezinslast - Formulier 225 - Onderscheid tussen beroepsinkomen en vervangingsinkomen - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 13/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-97
4-133 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaccinaties - Dekkingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-105
4-134 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Quota - Examen voor het verkrijgen van een RIZIV-nummer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-106
4-135 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Cijfers van het eerste semester van 2007 - Vroedvrouwen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-109
4-136 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Klinisch biologen Ė Quota
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 15/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-110
4-137 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenfondsen Ė Controle Ė Ziekenhuizen en apotheken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-111
4-138 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Antibioticafeedback - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-112
4-139 Collas Berni (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postogram - Duitse versie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 8/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-28
4-140 Collas Berni (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Loketbeambten - Loonsverhoging - Examen (in het Duits)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 18/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-29
4-141 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Rijbewijs - Categorie G (Kostprijs - Jongeren in landelijke gebieden die slechts occasioneel landbouwvoertuigen besturen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-50
4-142 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Bus - Vervoer van kinderen - Maximumbezetting - Normen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-51
4-143 Collas Berni (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Tracť van de lijn 45A tussen Weywertz en Losheimergraben (BŁllingen) - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-78
4-144 Collas Berni (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-82
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-705
4-145 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersovertredingen - GSM - Los schoeisel - Lezen achter het stuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2
4-146 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie - Samenwerking met de lokale politiezones - Onvrede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Rappel 15/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-8
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-579
4-147 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersovertreding door buitenlanders Ė Processen-verbaal (Verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens - Statistische gegevens)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-58
4-148 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-659
4-149 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-64
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-660
4-150 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-65
4-151 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-152
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-66
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-661
4-152 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-151
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-67
4-153 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-154
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-68
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-662
4-154 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-153
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-69
4-155 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-156
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-70
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-663
4-156 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-155
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-71
4-157 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-158
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-72
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-664
4-158 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-157
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-73
4-159 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-160
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-74
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-665
4-160 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-159
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-75
4-161 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis - Duur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-76
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-666
4-162 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-88
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-667
4-163 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-164
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-98
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-668
4-164 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-163
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-99
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-580
4-165 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-166
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-100
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-669
4-166 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-165
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-101
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-581
4-167 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Comitť van aankoop - Schattingsverslagen - Lange wachttijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 23/1/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-89
4-168 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-582
4-169 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koperdiefstallen - Aantal - Nationaal Veiligheidsplan - Opname als prioriteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-36
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-583
4-170 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Progressieve invoering - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-113
4-171 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-172
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-116
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-584
4-172 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 6/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-171
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-117
4-173 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Adoptie - Tegenwerking van homokoppels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-115
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-670
4-174 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 18/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-42
4-175 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Lijn Turnhout-Antwerpen - Ontdubbeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-62
4-176 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinen in gewijzigde samenstelling - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-91
4-177 Bouarfa Sfia (PS) Eerste minister  
  Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Antwoord 22/2/2008
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-391
4-178 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Kerncentrales - Veiligheid - Landen van de vroegere USSR - Belgische hulp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
4-179 Daras Josť (Ecolo) minister van Justitie  
  Vzw FEDEMOT Ė Mogelijke stopzetting van de activiteiten Ė Niet-uitbetaling van de subsidie die in de overeenkomst van 27†juni†2007 was beloofd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-671
4-180 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Directe belastingen - Verzoeken tot onbeperkt uitstel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-510
4-181 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Uitkering - Bijdragen van bedrijven - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-182 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zwangerschapsafbrekingen - Terugbetaling door het RIZIV - Regionale verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-183 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cochleaire implantaten - Evolutie (Doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-184 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Behandeling van vruchtbaarheidsproblemen - Geneesmiddelen voor de stimulatie van de eierstokken - Terugbetaling via de ziekenhuizen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-185 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Pensioenen - Verschillen - Geslacht - Regio
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-186
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-721
4-186 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Pensioenen - Verschillen - Geslacht - Regio
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-185
4-187 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Justitiepaleis - Kerstversiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
4-188 Destexhe Alain (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Klimaatveranderingen Ė Verslag van 20†december†2007 van de commissie Leefmilieu van de Amerikaanse Senaat Ė Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
4-189 Destexhe Alain (MR) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Kerstversiering - Richtlijnen - Begrippen "soberheid" en "zichtbaarheid"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
4-190 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Gewesten - Geldstromen - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Antwoord 22/2/2008
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-392
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-393
4-191 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  ZiekenhuisbacteriŽn - Verschillende soorten - Antibioticagebruik - Cijfermateriaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 19/2/2008
4-192 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-193
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-585
4-193 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 18/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-192
4-194 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Stookolie - Diefstal - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-195
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-586
4-195 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Stookolie - Diefstal - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-194
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-672
4-196 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Onderzoekscommissie omtrent de gruwelen begaan tegen blanken in Congo in 1960 en daarna - Rapport - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-197
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-638
4-197 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Onderzoekscommissie omtrent de gruwelen begaan tegen blanken in Congo in 1960 en daarna - Rapport - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-196
4-198 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Rusthuizen - Betalen van auteursrechten - SABAM
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
4-199 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Legervliegtuigen - Koninklijke vluchten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 18/2/2008
4-200 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijke familie - Gebruik van hefschroefvliegtuigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 18/2/2008