Vragen om uitleg - Besproken in openbare commissievergadering - 2011-2012

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in een openbare commissievergadering.

685 resultaten

5-1292 Bert Anciaux (sp.a) 11/10/2011
  een verhoogde toeslag bij aankoop van treintickets op de trein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1294 Bert Anciaux (sp.a) 11/10/2011
  de doorvoer van verboden wapens in Belgi en de controle door de douane
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1295 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2011
  het Verdrag van de Raad van Europa over de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1297 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 11/10/2011
  de huidige volkstelling in Mauritani
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1298 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 11/10/2011
  de pelsdierkwekerijen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1299 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  het nieuwe aansluitingssysteem van buitenlandse zelfstandigen uit de Europese Unie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1300 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  de praktische uitvoeringswijze van de nieuwe opzeggingstermijnen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1304 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  de mogelijkheid om premies maandelijks te betalen aan het Tariferingsbureau
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1312 Inge Faes (N-VA) 12/10/2011
  het Federale Aanspreekpunt Kinderontvoeringen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1030
5-1313 Inge Faes (N-VA) 12/10/2011
  de getuigen in strafrechtelijke zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1031
5-1314 Inge Faes (N-VA) 12/10/2011
  de werking van de civiele bescherming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1373
5-1316 Huub Broers (N-VA) 12/10/2011
  het oneigenlijke gebruik van landbouwvoertuigen op onze wegen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-98)
5-1317 Patrick De Groote (N-VA) 12/10/2011
  de regeling van helikoptervluchten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-98)
5-1320 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de hepatitisarts en de hervorming van de provinciale commissies Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1321 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de erkenning van de psychologie en de klinische psychologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1326 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  het standpunt van Belgi ten opzichte van de Syrische Nationale Raad
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1327 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  het vrijgeven van Libische tegoeden en de rol van Belgi in de democratische transitie in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1330 Grard Deprez (MR) 13/10/2011
  het verbod op pesticides die dodelijk zijn voor bijen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1331 Dominique Tilmans (MR) 13/10/2011
  de injectie van hyaluronan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1334 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de Belgische hulp aan humanitaire organisaties werkzaam in de Hoorn van Afrika
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-102)
5-1335 Dominique Tilmans (MR) 13/10/2011
  een erkend en volledig hartcentrum via associatie in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1337 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de internetfraude bij PC-Banking
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1338 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de straffeloosheid in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1339 Franois Bellot (MR) 13/10/2011
  de verzadiging van het Belgisch wegennet en de vorming van vele structurele files
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-98)
5-1340 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo en de deelname van het maatschappelijk middenveld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1341 Nele Lijnen (Open Vld) 13/10/2011
  de deontologie van de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1342 Ludo Sannen (sp.a) 13/10/2011
  bedrijfsgegevens op websites
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/11/2011 (commissiehandelingen 5-109)
5-1343 Ludo Sannen (sp.a) 13/10/2011
  de aannemingsovereenkomsten voor de plaatsing van zonnepanelen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/11/2011 (commissiehandelingen 5-109)
5-1345 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/10/2011
  de productiefout in de Belgische internationale reispassen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1348 Patrick De Groote (N-VA) 20/10/2011
  de sluiting van belastingskantoren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1350 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 20/10/2011
  het vergelijkend examen dat toegang geeft tot het beroep van zelfstandig kinesitherapeut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1351 Inge Faes (N-VA) 20/10/2011
  het gerechtsgebouw in Mechelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1352 Inge Faes (N-VA) 20/10/2011
  de website van de Federale Overheidsdienst Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1354 Cindy Franssen (CD&V) 20/10/2011
  de personen tot 65 jaar met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1355 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/10/2011
  de werklast en de taalverhoudingen in het arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1358 Martine Taelman (Open Vld) 20/10/2011
  een mogelijk misbruik van het recht om een werkloosheidsuitkering te ontvangen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1359 Louis Ide (N-VA) 20/10/2011
  de kwaliteitscontroles uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1360 Bert Anciaux (sp.a) 20/10/2011
  de afhandeling van het dossier Dexia en verwanten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1361 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/10/2011
  de bouw van het megalomaan project voor de Eruopese Raad en de Raad van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1362 Richard Miller (MR) 20/10/2011
  de alarmerende toestand van de kopten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1363 Richard Miller (MR) 20/10/2011
  de Afghanistan-conferentie te Bonn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1364 Richard Miller (MR) 20/10/2011
  de veroordeling van de Iraanse filmmaker Jafar Panahi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1366 Ahmed Laaouej (PS) 20/10/2011
  het veronderstelde bestaan van een groot systeem van fiscale fraude, steunend op het gebruik van "brievenbusbedrijven" met Luxemburgs adres
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1372 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  het bepalen van het invaliditeitspercentage bij kinderen met het syndroom van Down
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1494
5-1375 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de dreiging van Electrabel om investeringen terug te schroeven
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/11/2011 (commissiehandelingen 5-109)
5-1378 Richard Miller (MR) 27/10/2011
  de toetreding van Palestina tot de UNESCO
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1379 Richard Miller (MR) 27/10/2011
  het Libische patrimonium en het risico op plunderingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1382 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de geldstroom van Belgi naar Frankrijk binnen BNP Paribas Fortis
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1386 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de voordelen van wijkgezondheidscentra en hun uitbreiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1387 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de financiering van wijkgezondheidscentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1389 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  het relatief geringe aandeel van generieke geneesmiddelen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1390 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  het gebruik van generieke biotechnologische geneesmiddelen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1392 Huub Broers (N-VA) 27/10/2011
  de beeldkwaliteit van bewakingscamera's geplaatst door de overheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1393 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de uitvoeringsbesluiten aangaande de asbestziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1394 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  het subrogatierecht van het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1396 Martine Taelman (Open Vld) 27/10/2011
  de selectie en de opleiding van penitentiair beambten in de Kempen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1397 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de financiering van het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1398 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  het akkoord met de Franklin Sleuyter foundation inzake de registratie van orgaandonoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1399 Dirk Claes (CD&V) 27/10/2011
  de vergoeding van de vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1400 Dirk Claes (CD&V) 27/10/2011
  het doorrekenen van de personeelskosten van de private ambulancediensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1403 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de financiering van de opleiding tot ziekenhuisapotheker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1404 Inge Faes (N-VA) 27/10/2011
  de teruglopende betrokkenheid van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie bij vluchtmisdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1406 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de bijzondere beroepstitels in de verpleegkunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1412 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de steun aan de voedselbanken
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1413 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de verkiezingen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1414 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 27/10/2011
  de terugbetaling van HAART-therapie voor patinten met hepatitis C genotype 1
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1419 Patrick De Groote (N-VA) 7/11/2011
  de ticketautomaten bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1424 Huub Broers (N-VA) 7/11/2011
  het gebruik van de ondergrondse parkeergarage van het nieuwe gerechtsgebouw te Hasselt door krakers, daklozen en drugsgebruikers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1425 Huub Broers (N-VA) 7/11/2011
  de rol van zijn regeringscommissaris in de Raad van bestuur van de Gemeentelijke holding
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1426 Huub Broers (N-VA) 7/11/2011
  de rol van haar regeringscommissaris in de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1434 Bert Anciaux (sp.a) 8/11/2011
  zijn inspanningen met betrekking tot de Turks-Koerdische relaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1438 Lieve Maes (N-VA) 10/11/2011
  de kunstcollectie van Dexia Bank
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1441 Bert Anciaux (sp.a) 10/11/2011
  de aangekondigde staking van de Brusselse metrobrigade
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1443 Luc Sevenhans (N-VA) 10/11/2011
  de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1445 Ahmed Laaouej (PS) 10/11/2011
  de accijnsfraude naar aanleiding van het oneigenlijke gebruik van landbouwtractoren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1446 Fabienne Winckel (PS) 10/11/2011
  de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen van bepaalde ondernemingen die gereglementeerde activiteiten uitoefenen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1447 Fabienne Winckel (PS) 10/11/2011
  het register van vervangende ondernemers
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1450 Grard Deprez (MR) 10/11/2011
  de productiefout in bijna een half miljoen Belgische internationale paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1453 Cindy Franssen (CD&V) 10/11/2011
  de besparingen van Europa op de voedselhulp
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1455 Bert Anciaux (sp.a) 10/11/2011
  de verkoop van Ethias Bank aan een nieuwe speler binnen de banksector
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1461 Bert Anciaux (sp.a) 16/11/2011
  de mogelijkheid van een gecordineerde aanpak bij het terugvorderen van geroofde schilderijen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1463 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 16/11/2011
  het evaluatieverslag van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1466 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/11/2011
  de uitlatingen van de Congolese presidentskandidaat Etienne Tshisekedi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1476 Bert Anciaux (sp.a) 17/11/2011
  banken op de perrons van de NMBS-stations
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1477 Richard Miller (MR) 17/11/2011
  de Belgische ondernemingen die met Iran samenwerken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1479 Richard Miller (MR) 17/11/2011
  een mogelijk aanvechten van het Kimberley proces
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1480 Richard Miller (MR) 17/11/2011
  het verslag van de AIEA inzake de nucleaire activiteiten van Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1549 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  de toepassing van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1230
5-1550 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  vermiste luchtdoelraketten en de beveiliging van wapendepots in Libi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1305
5-1552 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  het terugsturen van gevangenen met Marokkaanse nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1459
5-1553 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  het terugsturen van gevangenen met vreemde nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1465
5-1556 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  de herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal)
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1503
5-1557 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  de stijging van de kosten van DNA-onderzoek als onderdeel van de gerechtskosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1504
5-1558 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  de toetredingsonderhandelingen met Macedoni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1507
5-1559 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  de telefoniekosten als onderdeel van de gerechtskosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1521
5-1560 Francis Delpre (cdH) 15/12/2011
  de graffiti in de kelders van de Gestapo gelegen aan de Louizalaan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1388
5-1561 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de eerste jaarlijkse conventie van het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-128)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1349
5-1562 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  het gratis oproepnummer van de Directie-generaal personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
 
Herindiening van :
5-1563 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  het onthaal van doven en van slechthorenden in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1468
5-1564 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de verbetering van de behandeling en de verzorging van hemofilie in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1488
5-1566 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de verontrustende stijging van het aantal diabetespatinten in Belgi en het onverklaarbare uitblijven van een nationale strategie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1490
5-1567 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de overgang naar democratie in Guinee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1509
5-1568 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  vrijwilligerswerk op Europees niveau
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1543
5-1569 Vanessa Matz (cdH) 15/12/2011
  de vraag van enkele Europese lidstaten om een burgerlijk-militair hoofdkwartier op te richten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1220
5-1570 Christine Defraigne (MR) 15/12/2011
  het niet naleven van het bestek betreffende het beheer van het hondenregister en de uitreiking van Europese paspoorten voor honden, katten en fretten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1449
5-1571 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de zomertijd
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-851
5-1572 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de verhoging van de uitgaven verbonden aan de vergrijzing van de bevolking
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-134)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-886
5-1573 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de organisatie van een opleiding defensief autorijden, als onderdeel van de basisopleiding bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1324
5-1574 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de staking van de call-takers bij de 101-centrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1325
5-1575 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  het oprichten van een aangepast gesloten centrum voor illegalen die gewelddadige feiten plegen
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-135)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1329
5-1576 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de maatregelen tegen straffeloosheid inzake politiegeweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1448
5-1579 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de Belgische achteruitgang inzake innovatie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1184
5-1580 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  het statuut van de seksuologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1328
5-1581 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de schandelijke houding van Lidstaten ten opzichte van het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-128)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1332
5-1583 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de door de Isralische regering opgelegde beperking van de financiering van NGO's
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1518
5-1584 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de uitbreiding van elektrische wagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1333
5-1585 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de nieuwe wetgeving die de arbeidsduur van de artsen beperkt
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1381
5-1586 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2012
  de stellingen rond het Brusselse Justitiepaleis
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1451
5-1587 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de risico's bij thanatopraxie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1505
5-1588 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de resultaten van de Environmental Performance Index 2010
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1514
5-1589 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  het advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen inzake de mobiele urgentiegroep per helikopter
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1515
5-1591 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de pediatrische patinten bij de spoeddiensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1517
5-1592 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de mediaberichten over de "Total Body scan" van de firma Groupon
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1519
5-1593 Frank Boogaerts (N-VA) 15/12/2011
  de niet-gehomologeerde systemen voor trajectcontrole in Gentbrugge en in Turnhout
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1422
5-1594 Frank Boogaerts (N-VA) 15/12/2011
  de zonale veiligheidsplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1513
5-1595 Huub Broers (N-VA) 15/12/2011
  het inefficint functioneren van flitscamera's bij nacht
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1512
5-1598 Piet De Bruyn (N-VA) 15/12/2011
  de houding en rol van Belgi naar aanleiding van het homofobe optreden in Kameroen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1530
5-1599 Inge Faes (N-VA) 15/12/2011
  het jaarverslag 2010 van de Federale Overheidsdienst Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1432
5-1600 Inge Faes (N-VA) 15/12/2011
  de vrijheid van meningsuiting
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1433
5-1601 Inge Faes (N-VA) 15/12/2011
  de aanvraag tot korting voor het personeel van het OCMW
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-128)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1498
5-1613 Lieve Maes (N-VA) 15/12/2011
  de follow-up van het Sabena-dossier
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1246
5-1614 Lieve Maes (N-VA) 15/12/2011
  de sectie"railinvest" van de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1508
5-1615 Lieve Maes (N-VA) 15/12/2011
  het duurzaam gebruik van water door brandweer en politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1536
5-1616 Luc Sevenhans (N-VA) 15/12/2011
  de impact van lopende zaken op de aanduiding van hogere officieren en opperofficieren
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1442
5-1617 Luc Sevenhans (N-VA) 15/12/2011
  de opleiding van Congolese militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1456
5-1618 Luc Sevenhans (N-VA) 15/12/2011
  de levering van Franse fregatten aan Griekenland
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1458
5-1619 Luc Sevenhans (N-VA) 15/12/2011
  het programma van militair partnerschap met Benin
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1506
5-1621 Luc Sevenhans (N-VA) 15/12/2011
  de pantservoertuigen die zijn uitgerust met 90 millimeter-kanonnen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1542
5-1623 Elke Sleurs (N-VA) 15/12/2011
  de ad-hocwerkgroep palliatieve zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1541
5-1625 Helga Stevens (N-VA) 15/12/2011
  het statuut van onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1409
5-1626 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  de omkadering van gevaarlijke psychopaten door de dienst gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1420
5-1627 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  het dossier van de politieke moorden die toegeschreven zijn aan Abdelkader Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1522
5-1628 Huub Broers (N-VA) 14/12/2011
  de preventieve maatregelen om aanslagen met zogenaamde vuile bommen te voorkomen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1629 Patrick De Groote (N-VA) 14/12/2011
  de oude dienstwapens van de politie die worden vervangen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1631 Huub Broers (N-VA) 14/12/2011
  het verkeerde gebruik van de nieuwe alcoholtests door de politie
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
5-1633 Huub Broers (N-VA) 14/12/2011
  de afhandeling van autodiefstallen door de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1636 Lieve Maes (N-VA) 14/12/2011
  het gigantisch werk bij de Federale Overheidsdienst Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1637 Bert Anciaux (sp.a) 14/12/2011
  de eindejaarsaanbieding van de nationale loterij
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1641 Bert Anciaux (sp.a) 14/12/2011
  een wettelijk verbod op prostitutiebezoek
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1643 Ccile Thibaut (Ecolo) 14/12/2011
  de mogelijke inrichting van een nieuwe NMBS-werkplaats in Stockem
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
5-1645 Bert Anciaux (sp.a) 14/12/2011
  flaterende onderzoeksrechters
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1646 Bert Anciaux (sp.a) 14/12/2011
  de evaluatie van de politiescholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1647 Bert Anciaux (sp.a) 14/12/2011
  de relatief lage efficintie van de Belgische ontwikkelingshulp
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1648 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de aanbevelingen van het Rekenhof over de faillissementsverzekering
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1649 Ludo Sannen (sp.a) 14/12/2011
  de aankondiging van een verhoging van de tarieven in de banksector
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
5-1650 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de groene jobs
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1651 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de hervorming van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-134)
5-1652 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  het Ervaringsfonds
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1653 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  het betaald educatief verlof
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1654 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  alternerend leren
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1655 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de definitieve arbeidsongeschiktheid
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1656 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1657 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 november 2011
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
5-1658 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de uitbuiting van werknemers in de Brusselse stations
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1661 Inge Faes (N-VA) 14/12/2011
  de opleiding tot politieagent en inspecteur
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1662 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/12/2011
  het gebruik van spionagesoftware door de Belgische Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1665 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de strijd tegen geweld op vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1666 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  het voornemen van de Europese Commissie om talent uit het zuiden van het Middellandse Zeegebied aan te trekken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1667 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de omzetting van de Europese richtlijn betreffende de audiovisuele sector
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1668 Franois Bellot (MR) 15/12/2011
  de sancties die de politierechtbanken opleggen aan wegpiraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1669 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  het plan om in het Franse Givet een verbrandingsoven voor papierafval te vestigen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1670 Alain Courtois (MR) 15/12/2011
  het tekort aan Brusselaars in de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1671 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  het "decompressie-sassen"-project
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
5-1673 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de allerslechtste score van Belgi bij het tewerkstellen van nieuwe migranten
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1676 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  het koninklijk besluit betreffende de subsidiring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die verwikkeld zijn in een gerechtelijke procedure
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1253
5-1677 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  de opsluiting van minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1401
5-1678 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  het akkoord tussen Belgi en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1418
5-1679 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  de strijd tegen mensenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1460
5-1681 Ccile Thibaut (Ecolo) 15/12/2011
  de betwisting van de naam van de Hubble-telescoop
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1483
5-1683 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  het dossier-Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1685 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de bevoorrading van militairen op buitenlandse zendingen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1189
5-1689 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de mogelijke aankoop van Amerikaanse F35-straaljagers
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1262
5-1690 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  een onderzoek naar mogelijke prijsafspraken tussen de distributeurs van groene energie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1275
5-1691 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  een strengere aanpak van koppelbazen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1410
5-1693 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de nood aan een werklastmeting bij de verschillende rechtbanken in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1435
5-1695 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de betaling van boetes in het kader van de vliegbewegingen rond Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1437
5-1696 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de uitvoering van het luchthavenakkoord
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1439
5-1697 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het hoge recidivepercentage bij jonge delinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1440
5-1698 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het afkopen van een vordering in de Sabena-strafzaak
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1454
5-1699 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het tekort aan huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1469
5-1700 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de bewapening van Belgische schepen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1472
5-1701 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  een mogelijke rem op de toepassing van de wet op de opheffing van het bankgeheim
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1473
5-1702 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de aankoop van een art-nouveauhuis in Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1485
5-1703 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de macabere campagne van het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1499
5-1704 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het gebruik van mistlichten bij files
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1500
5-1705 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de ingrijpende plannen van de ad-interimdirecteur van een aantal federale musea
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1520
5-1707 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de negatieve discriminatie wegens etnische afkomst bij aanwervingen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1525
5-1709 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het aantal buitenlandse ziekenhuispatinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1538
5-1711 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de houding van Belgi omtrent een nieuw protocol over clustermunitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1544
5-1713 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het aandeel van de overheid in de hoge energiekosten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1547
5-1714 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de lage belastingen betaald door de vennootschappen met de hoogste winst
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1548
5-1715 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  de werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1716 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2011
  de executie van een vrouw wegens hekserij in Saudi-Arabi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1717 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2011
  de sijpelende teloorgang van de democratie in Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1718 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  het aftreden van president Saleh en de verleende amnestie aan demonstranten in Jemen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1719 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  het mensenrechtenrapport van de Bahrain Independent Commission of Inquiry
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1720 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  de EU-richtlijn inzake het recht op informatie in strafprocedures
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1721 Patrick De Groote (N-VA) 20/12/2011
  de rapportering van kleine en lichte wapens aan het wapenregister van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1722 Inge Faes (N-VA) 20/12/2011
  het slechte beheer van inbeslaggenomen geld binnen de Federale Overheidsdienst Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1723 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  de open brief en het standpunt van de Brusselse Parketmagistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
5-1727 Piet De Bruyn (N-VA) 22/12/2011
  het respecteren van holebi-rechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1728 Patrick De Groote (N-VA) 22/12/2011
  de uitvoering van de Europese wapenrichtlijn
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1729 Inge Faes (N-VA) 22/12/2011
  gerechtskosten in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1730 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2011
  de oneigenlijke relatie van de Gentse politie met drugshandelaars
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1731 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2011
  de slechtere gezondheidstoestand bij mensen van etnisch-diverse afkomst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
5-1732 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2011
  de veroordeling van Belgi voor onmenselijke behandeling van asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-135)
5-1733 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/12/2011
  Al-Qada in de Islamitische Maghreb
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1734 Franois Bellot (MR) 22/12/2011
  de mogelijke terugbetaling door bpost van de tussen 1992 en 2009 toegekende staatssteun
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
5-1737 Inge Faes (N-VA) 22/12/2011
  de huisvesting van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
5-1738 Inge Faes (N-VA) 22/12/2011
  de huisvesting van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1740 Ahmed Laaouej (PS) 22/12/2011
  de procedure aangaande de herschatting van de kadastrale inkomens in artikel 475 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1741 Bert Anciaux (sp.a) 10/1/2012
  het optreden van de hulpdiensten bij een brand in een appartementsgebouw in Vilvoorde
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-1742 Bert Anciaux (sp.a) 10/1/2012
  de onberispelijkheid van werknemers in de wapensector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-1747 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2012
  de impact van de levering en de aanwezigheid van Belgische vuurwapens in Libi en in andere landen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1748 Ludo Sannen (sp.a) 10/1/2012
  de toepassing van de duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1749 Karl Vanlouwe (N-VA) 10/1/2012
  de wijziging van de taalregeling voor de Brusselse hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-1751 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  het berekenen van de prestaties van werknemers met een studentenovereenkomst
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1754 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de globale organisatie van de huisartswachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
5-1757 Karl Vanlouwe (N-VA) 11/1/2012
  de brand in het Brusselse Justitiepaleis
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
5-1758 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de ICD-10-classificatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
5-1759 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  de nieuwe grondwet en andere wetten in Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1760 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2012
  de huiszoekingen bij het Antwerpse parket
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
5-1762 Piet De Bruyn (N-VA) 11/1/2012
  de loonsverhoging van de Europese ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1763 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de terugbetaling van Electrabel van te veel gende bedragen aan klanten met een budgetmeter
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
5-1764 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de financile inclusie in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
5-1765 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de hoofdelijke aansprakelijkheid van werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1766 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de sterkere controle van de aanslagen op geheime commissielonen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1767 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de definitie van de rele onderbrekingsperiode tussen twee studentenovereenkomsten bij dezelfde werkgever
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1768 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  de invoering van het Ariadnesysteem in de provinciale wapendiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1770 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  de houders van een verweer- of oorlogswapen in het Centraal Wapenregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
5-1771 Freya Piryns (Groen) 11/1/2012
  de reclame voor software op federale websites
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-153)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1429
5-1772 Franois Bellot (MR) 12/1/2012
  de consumptie van alcohol en ander intern vermaak bij de NMBS-groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
5-1775 Richard Miller (MR) 12/1/2012
  het voorstel van een enkele zetel voor de eurozone bij het IMF
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1776 Grard Deprez (MR) 12/1/2012
  de stijgende verspreiding van beelden van strafbare feiten door particulieren op de sociale netwerken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1777 Grard Deprez (MR) 12/1/2012
  de kinderhandel voor seksuele doeleinden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1778 Nele Lijnen (Open Vld) 12/1/2012
  het opsporen van wapentuig in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1779 Patrick De Groote (N-VA) 12/1/2012
  de uitvoering van de Europese wapenrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
5-1780 Richard Miller (MR) 12/1/2012
  de gevolgen van de begrotingsverminderingen van de Amerikaanse Defensie voor Belgi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
5-1781 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 12/1/2012
  de rol van Nordine Amrani in de Luikse wapenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1783 Bert Anciaux (sp.a) 17/1/2012
  het gebruik en het voorschrijven van Rilatine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1784 Luc Sevenhans (N-VA) 17/1/2012
  de beslissing van de regering om defensie-uitgaven te bevriezen naar aanleiding van de kritiek van de Europese commissie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1785 Luc Sevenhans (N-VA) 17/1/2012
  de vrijwillige opschorting van prestaties
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1787 Elke Sleurs (N-VA) 18/1/2012
  het meest recente jaarverslag van het Fonds voor beroepsziekten voor wat de verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap betreft
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
5-1789 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2012
  de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1790 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2012
  de verplaatsingen van militairen per taxi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1792 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2012
  de omstreden antipiraterijwetgeving in de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1793 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2012
  de evacuatieproblemen van treinreizigers
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1794 Richard Miller (MR) 19/1/2012
  het verhoogde risico op bloedkanker voor buurtbewoners van kerncentrales
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1795 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2012
  het stopzetten van het onderzoek naar de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1797 Franois Bellot (MR) 19/1/2012
  het project van een kantelbaktrein tussen Brussel - Luxemburg - Straatsburg - Zurich
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
5-1798 Richard Miller (MR) 19/1/2012
  de permanente vertegenwoordiging van de taliban in Qatar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1802 Ludo Sannen (sp.a) 19/1/2012
  de controles op de praktijken van aanbieders van consumentenkredieten op het internet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1803 Helga Stevens (N-VA) 19/1/2012
  de gevolgen van het arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens inzake het beleid ten aanzien van genterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1804 Piet De Bruyn (N-VA) 19/1/2012
  het proces tegen de voormalige Egyptische leider Hosni Moebarak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1805 Ahmed Laaouej (PS) 19/1/2012
  de geldelijke situatie van ambtenaren van de FOD Financin die hogere functies ad interim vervullen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1806 Lieve Maes (N-VA) 19/1/2012
  de opheffing van de CO2-korting voor personenwagens
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1807 Inge Faes (N-VA) 19/1/2012
  het Brussels parket
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1808 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2012
  de bedenkelijke maatschappelijke situatie van jongeren
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1809 Patrick De Groote (N-VA) 24/1/2012
  de sluiting van belastingkantoren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1811 Inge Faes (N-VA) 24/1/2012
  het onderzoek van synthetisch DNA door het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1813 Piet De Bruyn (N-VA) 24/1/2012
  de Hongaarse grondwetswijzigingen met betrekking tot het huwelijk
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1814 Louis Ide (N-VA) 24/1/2012
  de interesten gerealiseerd door de ziekenfondsen op de bedragen opgenomen in het bijzonder reservefonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1815 Fatma Pehlivan (sp.a) 24/1/2012
  de aanbevelingen voor een inclusieve gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1816 Fatma Pehlivan (sp.a) 24/1/2012
  de vrouwonvriendelijke reclame
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1817 Fatma Pehlivan (sp.a) 24/1/2012
  de uitbreiding van de anonieme sollicitaties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1818 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 24/1/2012
  het ambassadepersoneel
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1820 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2012
  de gevolgen van het megaproces rond fraude binnen de Regie der gebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
5-1821 Nele Lijnen (Open Vld) 25/1/2012
  het aanbieden van flexibele arbeidscontracten aan langdurig werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1822 Martine Taelman (Open Vld) 25/1/2012
  de spoorbediening tijdens het weekend
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1823 Martine Taelman (Open Vld) 25/1/2012
  de elektrificatie van de spoorlijn Herentals-Mol
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1824 Martine Taelman (Open Vld) 25/1/2012
  de agressie tegenover treinpersoneel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1826 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2012
  het aantal langdurig werkonbekwame werknemers
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
5-1827 Piet De Bruyn (N-VA) 25/1/2012
  de vrijmaking van 50 miljoen euro extra Belgische ontwikkelingshulp voor Burundi
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1828 Patrick De Groote (N-VA) 25/1/2012
  het wegwerken van spoorwegovergangen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1829 Richard Miller (MR) 25/1/2012
  de strubbelingen van het federale cultuurbeleid
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1830 Franois Bellot (MR) 25/1/2012
  de zelfmoorden op de spoorlijnen van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1834 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2012
  de beslissing van de Europese Commissie dat bpost 415 miljoen euro staatssteun moet terugstorten
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1835 Louis Siquet (PS) 25/1/2012
  het gebrek aan kennis van het Duits bij bewakingsagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1836 Fabienne Winckel (PS) 25/1/2012
  de aanbevelingen van de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1837 Fabienne Winckel (PS) 25/1/2012
  de tussenkomst van de DAVO wanneer een onderhoudsplichtige tot een collectieve schuldenregelingsprocedure werd toegelaten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1839 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2012
  de opeenvolging van wanpraktijken in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1841 Franois Bellot (MR) 26/1/2012
  de impact van de nieuwe uurregeling van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1843 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de ontmoeting met de Syrische oppositie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1844 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de uitlevering van Hissne Habr aan Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1846 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/1/2012
  het sponsoringsbeleid van Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1847 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/1/2012
  de taalverhoudingen bij het Brussels gerecht en de werklastmeting
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1848 Frank Boogaerts (N-VA) 26/1/2012
  de benoemingen van gerechtsdeurwaarders
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1849 Patrick De Groote (N-VA) 26/1/2012
  de investeringsbudgetten van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1850 Bert Anciaux (sp.a) 31/1/2012
  de situatie van drie Belgische kinderen in een Poolse instelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1851 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  de projecten in het kader van artikel 56 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1853 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  de responsabilisering in de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1855 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2012
  de hongersnood in Somali en voedselhulp vanuit de lucht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1856 Lieve Maes (N-VA) 31/1/2012
  de publieke spiegelsite voor de centrale databank voor gestolen kunst en antiek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1857 Ccile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  de aanhoudende vertragingen van de treinen naar Luxemburg
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1863 Ccile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  het gesloten federaal centrum van Saint-Hubert
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
5-1867 Marleen Temmerman (sp.a) 31/1/2012
  de derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1868 Bert Anciaux (sp.a) 31/1/2012
  de regelgeving met betrekking tot opiniepeilingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1869 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2012
  de organisatie van de World Outgames in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1871 Bert Anciaux (sp.a) 31/1/2012
  de ondertekening van het ACTA-verdrag door de EU en Belgi
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1873 Bert Anciaux (sp.a) 31/1/2012
  de inschatting van de potentile dreiging die uitgaat van het hackerscollectief Anonymous
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1875 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  het OIVO en de handelwijze van het onlinespelletje HABBO
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1876 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  het ontbreken van wettelijke informatie bij onlinekredietaanbieders
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1877 Marie Arena (PS) 2/2/2012
  de situatie in de Libische gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1879 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  de boekhouding van de verenigingen van mede-eigenaars
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1880 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2012
  het sluiten van ambassades
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1881 Inge Faes (N-VA) 2/2/2012
  het gebruik van de polygraaf in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1882 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2012
  de werking van Beliris
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1883 Dalila Douifi (sp.a) 2/2/2012
  de gemeentelijke administratieve sancties
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1884 Dalila Douifi (sp.a) 2/2/2012
  de bijsturing van de wetgeving inzake de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1885 Marleen Temmerman (sp.a) 2/2/2012
  de aanbevelingen van de ETHEALTH-werkgroep en de interculturaliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1886 Marleen Temmerman (sp.a) 2/2/2012
  de aanbevelingen van de ETHEALTH-werkgroep met als titel "naar een interculturele gezondheidszorg"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1888 Fatma Pehlivan (sp.a) 2/2/2012
  het vrijgeven van lichamen bij rechtszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1889 Marie Arena (PS) 2/2/2012
  het sluiten van ambassades
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1890 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  de verhoging van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten van werknemers die de trein gebruiken
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1891 Richard Miller (MR) 2/2/2012
  het verslag van de Franse justitie over de aanslag van 6 april 1994 in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1892 Richard Miller (MR) 2/2/2012
  de achteruitgang van Belgi inzake innovatie
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-1893 Fatma Pehlivan (sp.a) 2/2/2012
  huiselijk geweld bij etnische minderheden en het stijgend aantal vrouwen van allochtone afkomst in vluchthuizen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1894 Fatma Pehlivan (sp.a) 2/2/2012
  de eerwraak
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1895 Marleen Temmerman (sp.a) 2/2/2012
  lacunes in de aanpak van eergerelateerd geweld in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1897 Inge Faes (N-VA) 2/2/2012
  de teruglopende betrokkenheid van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie bij vluchtmisdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-1898 Patrick De Groote (N-VA) 2/2/2012
  de vrij verkrijgbare vuurwapens wegens het niet meer vervaardigen van aangepaste munitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1899 Lieve Maes (N-VA) 2/2/2012
  de aandacht van de parketten voor de problematiek van de handel in gestolen kunst en antiek
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-1900 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2012
  de weinig succesvolle rekrutering voor het leger en de aankondiging van een nieuw statuut
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1901 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2012
  de steeds wederkerende mankementen aan de C-130 transportvliegtuigen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1902 Frank Boogaerts (N-VA) 7/2/2012
  het sluiten van spooroverwegen in verschillende steden
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-1904 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2012
  de echte en dringende noden van patinten die antistollingsmedicatie moeten nemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1905 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2012
  de opvolging van het verslag Aanbevelingen en voorstellen tot maatregelen voor een Belgisch Plan voor zeldzame ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-1906 Inge Faes (N-VA) 7/2/2012
  de korte- en langetermijnvisie op de problematiek in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-1907 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2012
  de fiscale misbruiken met onderhoudsgelden
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-127)
5-1909 Fatma Pehlivan (sp.a) 7/2/2012
  de investeringen in basisonderwijs van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1910 Marleen Temmerman (sp.a) 7/2/2012
  de serologische screening bij infertiliteitsbehandeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1911 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/2/2012
  de lening voor toekomstgerichte investeringen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1912 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2012
  de mogelijkheid van bloeddonatie door personen met genetische hemochromatose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1913 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2012
  de vraag van genterneerde psychiatrische patinten aan OCMW's naar een huurwaarborg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1914 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2012
  de tolken gebarentaal in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1915 Inge Faes (N-VA) 7/2/2012
  de gerechtskosten en de vermindering door de commissie voor de gerechtskosten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1916 Inge Faes (N-VA) 7/2/2012
  de overeenkomst tussen Belgi en de Verenigde Staten inzake het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-1917 Piet De Bruyn (N-VA) 7/2/2012
  de financiering van "Sudan Advocacy for Development"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1918 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2012
  het toenemend aantal bejaarde en hoogbejaarde gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1919 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2012
  de behandeling van verkrachtingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1922 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2012
  de gevaarlijke gevolgen van het harde embargo tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1923 Elke Sleurs (N-VA) 7/2/2012
  de dringende medische hulpverlening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1924 Vanessa Matz (cdH) 8/2/2012
  de hervorming van het tijdskrediet
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1925 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2012
  de verplichting van apothekers om in bepaalde gevallen het goedkoopste medicament af te leveren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1926 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2012
  de opvang van minderjarige niet-begeleide asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-135)
5-1928 Inge Faes (N-VA) 8/2/2012
  het foutief betalen van verkeersboetes
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-1929 Karl Vanlouwe (N-VA) 8/2/2012
  het repressieve beleid tegen journalisten in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1930 Karl Vanlouwe (N-VA) 8/2/2012
  de radicale islamitische sekte Boko Haram in Nigeria
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1931 Piet De Bruyn (N-VA) 8/2/2012
  de Isralische oorlogsbereidheid ten aanzien van Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1933 Piet De Bruyn (N-VA) 8/2/2012
  de situatie van de Oekraense oud-premier Joelia Timosjenko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1934 Freya Piryns (Groen) 8/2/2012
  de werking van de Voogdijdienst en het aanstellen van voogden voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1935 Bert Anciaux (sp.a) 9/2/2012
  de geslaagde noodopvang in Brussel
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-135)
5-1936 Alain Courtois (MR) 9/2/2012
  het koninklijk besluit dat de concrete modaliteiten van de verwerking van de gegevens en de inlichtingen van de algemene nationale gegevensbank moet vastleggen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-1937 Franois Bellot (MR) 9/2/2012
  de stiptheid van de treinen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-1938 Richard Miller (MR) 9/2/2012
  het Europees burgerinitiatief
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1939 Christine Defraigne (MR) 9/2/2012
  de werkgroep die de problematiek van de uitbuiting van bedelende kinderen onderzoekt
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-1940 Ccile Thibaut (Ecolo) 9/2/2012
  het voorzien in eigen regulatiemechanismen voor de melkproductie in Belgi
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1941 Freya Piryns (Groen) 9/2/2012
  de ondertekening van de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1942 Dirk Claes (CD&V) 9/2/2012
  de opvolging van de algemene rookregeling en het gebruik van rookfaciliteiten tijdens de winterperiode
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1943 Piet De Bruyn (N-VA) 9/2/2012
  het rapport van de hoofden van de Europese missies in Jeruzalem en Ramallah
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1944 Helga Stevens (N-VA) 9/2/2012
  de aanhoudende problemen met het groene nummer van de Directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-1945 Helga Stevens (N-VA) 9/2/2012
  de trajectcontrole op de E17 in Gentbrugge
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1947 Huub Broers (N-VA) 9/2/2012
  de erbarmelijke staat van de stoptrein Maastricht-Luik en het gebruik van die trein voor drugstrafiek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-1948 Huub Broers (N-VA) 9/2/2012
  de bezoldiging van haar regeringscommissaris in de Raad van bestuur van de Gemeentelijke holding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1949 Huub Broers (N-VA) 9/2/2012
  de bezoldiging van de regeringscommissaris in de Raad van bestuur van de Gemeentelijke holding
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1951 Fabienne Winckel (PS) 14/2/2012
  de terugbetaling door Electrabel van te veel gende bedragen aan klanten met een budgetmeter
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1954 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2012
  een reeks ontslagen bij Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-1955 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/2/2012
  het offensief van de Touaregs in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1956 Patrick De Groote (N-VA) 14/2/2012
  het rapport van Amnesty International met betrekking tot Russische, Wit-Russische en Chinese wapens in Soedan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1957 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/2/2012
  de processen-verbaal wegens betoging
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-1959 Fabienne Winckel (PS) 14/2/2012
  het gebruik van eenzijdige verzoekschriften bij stakingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-1960 Fabienne Winckel (PS) 14/2/2012
  het gebruik van eenzijdige verzoekschriften bij stakingen
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1961 Nele Lijnen (Open Vld) 15/2/2012
  de aanbevelingen over de bijsturing van de wet inzake het pesten op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1962 Bert Anciaux (sp.a) 15/2/2012
  het bezoek van de dalai lama aan Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1963 Nele Lijnen (Open Vld) 15/2/2012
  de voedselhulp
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1965 Peter Van Rompuy (CD&V) 16/2/2012
  het eerste commissierapport over de macro-economische onevenwichten in de eurozone en de hele Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1967 Dirk Claes (CD&V) 16/2/2012
  de gelijkstelling van de periode van vrijstelling van betaling van sociale bijdragen in het kader van het zelfstandigenpensioen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-1968 Willy Demeyer (PS) 16/2/2012
  de manier waarop de sociale netwerken de politiepraktijk wijzigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1969 Franois Bellot (MR) 16/2/2012
  de toekomst van de Thalys Namen-Charleroi-Bergen-Parijs
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-1980 Christie Morreale (PS) 16/2/2012
  de gloeilampen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-1981 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2012
  de verlenging van de garantie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1982 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2012
  de werkgeversgroeperingen
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1984 Patrick De Groote (N-VA) 16/2/2012
  het ontwapeningsproject in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1985 Nele Lijnen (Open Vld) 16/2/2012
  de verkoop op afstand van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1986 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/2/2012
  het terugstuurverdrag voor Marokkaanse gevangenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-1988 Louis Siquet (PS) 16/2/2012
  het vrijwilligerswerk van bruggepensioneerden
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1989 Huub Broers (N-VA) 16/2/2012
  de gewestelijke statistische publicaties bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-1990 Huub Broers (N-VA) 16/2/2012
  het uitstel en de visie op de werken aan de spoorlijn Kempen-Limburg
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-1991 Dirk Claes (CD&V) 21/2/2012
  de verduidelijking rond de duur van de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1992 Bert Anciaux (sp.a) 21/2/2012
  de overstap van militairen naar de Brusselse politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1993 Bert Anciaux (sp.a) 21/2/2012
  het toelaten van het gebruik van draagbare scanners door advocaten bij het Hof van Beroep
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-1994 Bert Anciaux (sp.a) 21/2/2012
  de moeilijkheden met een vergunning voor Uplace Machelen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-1995 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2012
  een staking bij de Rijksdienst voor pensioenen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-134)
5-1998 Lieve Maes (N-VA) 23/2/2012
  het onderzoek naar valsheid in geschrifte in het dossier Sabena
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-1999 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2012
  het verminderd aantal controles op vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2002 Lieve Maes (N-VA) 27/2/2012
  de opvolging van het actieplan 2011-2014 Diversiteit in de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-153)
5-2003 Peter Van Rompuy (CD&V) 27/2/2012
  de nieuwe antimisbruikbepaling
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-141)
5-2006 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/2/2012
  het gebruik van betalende telefoonnummers voor oproepen naar de wachtdiensten van eerstelijnszorgverstrekkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2009 Huub Broers (N-VA) 29/2/2012
  de problemen bij de implementatie van een eigen informaticasysteem bij de gentegreerde politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2010 Christie Morreale (PS) 29/2/2012
  de tax shelter
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-2011 Bert Anciaux (sp.a) 29/2/2012
  de tewerkstelling van slachtoffers van mensenhandel als schoonmakers van Brusselse treinstations
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-2014 Dirk Claes (CD&V) 29/2/2012
  de overeenkomsten tussen de federale overheid en de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2015 Dirk Claes (CD&V) 29/2/2012
  de gevolgen van de Salduz-wet op de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2016 Dirk Claes (CD&V) 29/2/2012
  de werking van het Interventiekorps
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2017 Patrick De Groote (N-VA) 29/2/2012
  de erkenning van wapenhandelaars en tussenpersonen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2019 Patrick De Groote (N-VA) 29/2/2012
  het derde en het vierde spoor tussen Brugge en Gent ter hoogte van Moerbrugge
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-2021 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 1/3/2012
  het toezicht van de taalinspectie op het volwassenenonderwijs
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-2022 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 1/3/2012
  de veiligheidssituatie en de toekomst van het Brusselse justitiepaleis
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2028 Inge Faes (N-VA) 1/3/2012
  de identiteitsbepaling in de strafrechtketen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2033 Inge Faes (N-VA) 6/3/2012
  de ontvangen bedragen naar aanleiding van minnelijke schikkingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2034 Frank Boogaerts (N-VA) 6/3/2012
  de financiering van de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2035 Inge Faes (N-VA) 6/3/2012
  de tuberculose in de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2036 Dalila Douifi (sp.a) 6/3/2012
  de asielaanvragen uit de Balkan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2038 Inge Faes (N-VA) 6/3/2012
  het centraal bestand van berichten
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2040 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 6/3/2012
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-144)
5-2041 Inge Faes (N-VA) 6/3/2012
  de terugvloeiing naar Justitie van boetes, verbeurdverklaringen en betaling van gerechtskosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2042 Inge Faes (N-VA) 6/3/2012
  de informatisering van de schuldbemiddelingsprocedure
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2044 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2012
  de activering van "waakcellen antisemitisme" en hun mogelijke uitbreiding tot "anti-islam"
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2045 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2012
  de activering van "waakcellen antisemitisme" en hun mogelijke uitbreiding tot "anti-islam"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2046 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2012
  de toekomst en de werking van de Executief van de Moslims van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2047 Patrick De Groote (N-VA) 6/3/2012
  de Hypotheekbedienden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-2049 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2012
  een verbod voor het uitstallen van vuurwapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2050 Cindy Franssen (CD&V) 6/3/2012
  het hoge gebruik van antipsychotica bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2052 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 6/3/2012
  de zelfstandigen in bijberoep
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-141)
5-2053 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  de hervorming van de status van staatlozen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2054 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  de uitzetting van onderdanen van de Europese Unie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2055 Ahmed Laaouej (PS) 8/3/2012
  de inschrijving van auto's van in Belgi verblijvende personen in het Groothertogdom Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-2056 Fabienne Winckel (PS) 8/3/2012
  het verbeteren van het systeem BVBA Starter met een kapitaal van n euro
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2058 Fabienne Winckel (PS) 8/3/2012
  de Belgische transportbedrijven die zusterbedrijven oprichten in het Oostblok
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-141)
5-2059 Fabienne Winckel (PS) 8/3/2012
  het verzamelen van persoonlijke gegevens door de ontwerpers van gratis Android applicaties
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2060 Bert Anciaux (sp.a) 8/3/2012
  het aantal ontsnapte gevangenen en hun opsporing
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2061 Karl Vanlouwe (N-VA) 8/3/2012
  de vluchten vanuit Brussel naar de illegale Ercanluchthaven in noordelijk Cyprus
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2062 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 8/3/2012
  de terugbetaling van HAART-therapie voor patinten met hepatitis C genotype 1
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2064 Franois Bellot (MR) 8/3/2012
  de rekruteringsacties van de NMBS-groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2065 Jacques Brotchi (MR) 8/3/2012
  de pretecho's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2066 Grard Deprez (MR) 8/3/2012
  het gebrek aan schietstands die aan de wettelijke normen voldoen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2069 Christine Defraigne (MR) 8/3/2012
  het oprichten van de commissie voor onderhoudsbijdragen voorzien in de wet van 19 maart 2010
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2070 Grard Deprez (MR) 8/3/2012
  de privatisering van een aantal politietaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2072 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  het anonieme cv
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-154)
5-2073 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  het open access-beleid tot wetenschappelijke onderzoeksresultaten
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2076 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 8/3/2012
  de veiligheidssituatie en de toekomst van het Brusselse Justitiepaleis
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-144)
5-2077 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 8/3/2012
  de taalkennis bij de Brusselse politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2078 Cindy Franssen (CD&V) 8/3/2012
  vrouwen en klimaatverandering
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-147)
5-2081 Bert Anciaux (sp.a) 14/3/2012
  de mogelijke verhoging van het maximumvermogen van elektrische fietsen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2082 Patrick De Groote (N-VA) 14/3/2012
  het verlies, de diefstal en de registratie van wapens in een databank bij Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-150)
5-2083 Patrick De Groote (N-VA) 14/3/2012
  de exportverzekeringen van wapencontracten door de Nationale Delcrederedienst/ONDD
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-2084 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/3/2012
  het Belgisch begrotingskader en de Europese vereisten
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 13/6/2012 (commissiehandelingen 5-161)
5-2087 Marleen Temmerman (sp.a) 14/3/2012
  het verbod op gebruik van de kleurstof 4-MEI in cola
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2088 Marleen Temmerman (sp.a) 14/3/2012
  de voedselveiligheid en de hyginecontrole bij horecazaken
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2090 Ludo Sannen (sp.a) 15/3/2012
  de inning van en de controle op de gewestbelastingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-2091 Huub Broers (N-VA) 15/3/2012
  de gerechtskosten die een Brusselse agent moet betalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2093 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de aanbevelingen van de Belgian Society for Reproductive Medicine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2094 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het draagmoederschap in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2095 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het gebruik van het AEG-Prescom-systeem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2100 Richard Miller (MR) 15/3/2012
  het risico dat de Afghaanse soldaten voor de Belgische militairen in Afghanistan vormen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-150)
5-2106 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  het verdwijnen van Belgische toplui aan het hoofd van Electrabel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2111 Bart Tommelein (Open Vld) 15/3/2012
  de concurrentievervalsing van bepaalde mutualiteiten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2112 Marie Arena (PS) 15/3/2012
  de Belgische allianties binnen de EBWO en het IMF
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-2113 Hassan Bousetta (PS) 15/3/2012
  het Schengengebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2117 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  de optimale veiligheidsvoorschriften voor busreizen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2120 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het systeem van de rode vlaggen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2121
5-2125 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de jaarlijkse vernietiging van vijfduizend bloedzakjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2126 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de tarieven van SMS-spelletjes en van ongewenste SMS-berichten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2128 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de impact van gecoat zaad op de bijenkolonies
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2130 Caroline Dsir (PS) 20/3/2012
  de opleiding van politieagenten inzake jeugd
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2131 Inge Faes (N-VA) 21/3/2012
  de meldingsplicht en de samenwerking van ziekenhuizen met de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2132 Cindy Franssen (CD&V) 21/3/2012
  het seksueel geweld en het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-2133 Piet De Bruyn (N-VA) 21/3/2012
  de repressie in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-2135 Patrick De Groote (N-VA) 21/3/2012
  de situatie in de Myanmarese deelstaat Kachin
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2136 Piet De Bruyn (N-VA) 21/3/2012
  de mensenrechtenschendingen in Azerbeidzjan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2142 Bert Anciaux (sp.a) 22/3/2012
  de opmars van tuberculose in ons land
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2143 Ccile Thibaut (Ecolo) 22/3/2012
  de concentratie van de seinhuizen van het Infrabel-netwerk
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2146 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 22/3/2012
  de salafistische beweging
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2153 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2012
  de website en het e-bookbeleid van de Koninklijke Bibliotheek
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2157 Ccile Thibaut (Ecolo) 27/3/2012
  de door bpost geplande afschaffing van brievenbussen in plattelandsgebieden
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2158 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2012
  de acties van SABAM tegenover voorleesuurtjes in bibliotheken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2159 Patrick De Groote (N-VA) 27/3/2012
  de oorlog tussen de veiligheidsdiensten bij de spoorwegen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2160 Patrick De Groote (N-VA) 27/3/2012
  de regelgeving met betrekking tot de veiligheidsdiensten bij de spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2161 Patrick De Groote (N-VA) 27/3/2012
  de oorlog tussen de veiligheidsdiensten bij de spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2162 Lieve Maes (N-VA) 27/3/2012
  het masterplan voor het station van Zottegem
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2169 Huub Broers (N-VA) 28/3/2012
  het gebruik van het mobile office-principe bij interventieploegen en meer bepaald de beveiliging van de netwerken en de gegevens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2172 Helga Stevens (N-VA) 28/3/2012
  de verjaringstermijnen van de wet betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-2174 Piet De Bruyn (N-VA) 28/3/2012
  de resoluties van de VN-Mensenrechtenraad betreffende de situatie in de Palestijnse bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2179 Cindy Franssen (CD&V) 29/3/2012
  het weggooien van gezond donorbloed
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2180 Cindy Franssen (CD&V) 29/3/2012
  het hoge gebruik van Rilatine bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2181 Bert Anciaux (sp.a) 29/3/2012
  de toekomst van de samenwerkingsovereenkomst met Nederland rond de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2182 Franois Bellot (MR) 29/3/2012
  het aandeel van de goederensector in de schuldenlast van de NMBS en de herziening van de verdeelsleutel voor de investeringen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2183 Franois Bellot (MR) 29/3/2012
  de taalkaders bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2186 Dirk Claes (CD&V) 29/3/2012
  de strijd tegen de radicalisering
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2188 Helga Stevens (N-VA) 29/3/2012
  de vraag om een huurwaarborg van genterneerde psychiatrische patinten aan OCMW's
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-170)
5-2189 Huub Broers (N-VA) 29/3/2012
  het verzekeren van politievoertuigen in gebruik
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2191 Bert Anciaux (sp.a) 29/3/2012
  de onhoudbare leefomstandigheden in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2192 Karl Vanlouwe (N-VA) 29/3/2012
  ontbossingscontracten met een onderneming gelinkt aan Hezbollah in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2194 Christie Morreale (PS) 2/4/2012
  de loondiscriminatie van migranten in Belgi
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2196 Fabienne Winckel (PS) 2/4/2012
  de risico's van kredietopeningen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-170)
5-2198 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/4/2012
  het proefproject rond het door de Kortrijkse burgemeester opgelegd huisarrest
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2199 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/4/2012
  de diefstallen van boorddocumenten uit voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2200 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 2/4/2012
  het legaat Delporte
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2201 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 2/4/2012
  de sociaalprofessionele vrijstelling
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-170)
5-2202 Piet De Bruyn (N-VA) 2/4/2012
  de uitvoering van de doodstraf in Japan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2203 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/4/2012
  een nieuwe gevangenis in Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4452
5-2204 Piet De Bruyn (N-VA) 5/4/2012
  de Belgische houding rond het homofoob optreden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2212 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 16/4/2012
  de wet betreffende de rechten van de patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2213 Lieve Maes (N-VA) 17/4/2012
  het blokkeren van valse websites door de "Computer crime units" van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2215 Cindy Franssen (CD&V) 18/4/2012
  anorexia bij mannen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2217 Dirk Claes (CD&V) 18/4/2012
  de betrouwbaarheid van het lokalisatieproces bij interventies van de hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2218 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de toewijzing van de uitbating van de nieuwbouw forensisch psychiatrische centra in Gent en Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2219 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de financiering van de nieuwe forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2220 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de selectie van genterneerden die in de nieuwe forensisch psychiatrische centra zullen worden opgenomen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2221 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de bouw van forensisch psychiatrische centra zonder dat de toekomstige uitbater deze bouw kan adviseren
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2222 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  het uitstroombeleid voor genterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2223 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de ontwikkelingen bij de aanstelling van de zorgcordinatoren voor de commissies voor bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2224 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de situatie en behandeling van genterneerden die geen plaats vinden in de nieuwe forensisch psychiatrische centra
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2225 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de onaangepastheid en ondoelmatigheid van de wet van 21 april 2007 op de internering
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2226 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de dringende noodzaak aan een werkzame, gestandaardiseerde methodiek bij de diagnose van genterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2227 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de procedurefout bij het ontslag van een veroordeelde politieagent
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2228 Richard Miller (MR) 19/4/2012
  de toestand bij SHAPE
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-150)
5-2231 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/4/2012
  de oprichting van een Europees contraspionageagentschap
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2238 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 19/4/2012
  de lichtzinnige aanpak van een pedofiel uit Asse
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2239 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de slechte relatie tussen de politie en de jongeren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2241 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  het niet-beboeten van snelheidsovertreders uit Nederland
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/6/2012 (commissiehandelingen 5-162)
5-2246 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de specifieke instructies voor de opvang van kinderen die bij hun gedetineerde ouder verblijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2247 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de terugbetaling van de btw aan gehandicapten bij aankoop van een voertuig
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-2248 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de erkenning van verstoting door de Belgische Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2251 Cindy Franssen (CD&V) 24/4/2012
  de problematiek van de loonkloof en van de extralegale voordelen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2252 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de aanvraagtermijnen voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking bij de RVA
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2253 Christie Morreale (PS) 24/4/2012
  het tekort aan artsen die bereid zijn zwangerschapsonderbrekingen uit te voeren in centra voor gezinsplanning
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2255 Fatiha Sadi (PS) 24/4/2012
  het aluminiumzoutgehalte van deodorants en antitranspiratiemiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2256 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de door het RIZIV vereiste aangetekende brief voor de erkenning van de toekenning van interesten op kindergeld
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-2258 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de betalingsachterstand van de kosten voor gerechtelijk deskundigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2264 Louis Ide (N-VA) 24/4/2012
  de aanpak van het tuberculoseprobleem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-154)
5-2269 Peter Van Rompuy (CD&V) 24/4/2012
  de budgettaire impact van de bijsturingen van de pensioenhervorming en de werkgelegenheidsmaatregelen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 13/6/2012 (commissiehandelingen 5-161)
5-2272 Peter Van Rompuy (CD&V) 24/4/2012
  de versoepeling van de pensioenhervorming
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2274 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2012
  de controles van het Europees Comit voor de preventie van foltering in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2275 Peter Van Rompuy (CD&V) 25/4/2012
  het plan tot administratieve vereenvoudiging
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 13/6/2012 (commissiehandelingen 5-161)
5-2277 Lieve Maes (N-VA) 25/4/2012
  de opvolging van het federaal milieucharter vanuit de Regie der Gebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2281 Richard Miller (MR) 25/4/2012
  het verwijderen van alle verwijzingen naar investeringen inzake cultuur in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Commissie
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-147)
5-2287 Fabienne Winckel (PS) 27/4/2012
  de interpretatie door de RVA van het koninklijk besluit van 25/11/91 en van het ministerieel besluit van 26/11/91, herzien in 2001
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2288 Fatiha Sadi (PS) 27/4/2012
  het verdrag van de Raad van Europa inzake de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-154)
5-2290 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2012
  de bedenkelijke betrouwbaarheid van de ongevallenstatistiek
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/6/2012 (commissiehandelingen 5-162)
5-2293 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/5/2012
  het European Cybercrime Centre
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2295 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/5/2012
  het uitblijven van een gemeentelijke koppeling aan het centraal strafregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2296 Yves Buysse (Vlaams Belang) 3/5/2012
  de mogelijke herziening van het Schengenverdrag
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2297 Franois Bellot (MR) 3/5/2012
  het reorganisatieproject van de gewestelijke beheren Infrabel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2298 Dominique Tilmans (MR) 3/5/2012
  de niet-terugbetaling van de behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie vanaf het vierde jaar
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2299 Dominique Tilmans (MR) 3/5/2012
  de inachtneming van de ancinniteit bij de loonberekening van het verpleegkundig personeel van de gevangenissen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2301 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/5/2012
  het European Cybercrime Centre
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2305 Louis Ide (N-VA) 3/5/2012
  het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2306 Huub Broers (N-VA) 3/5/2012
  de uitbetaling van de bijkomende federale basistoelage voor de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2307 Bert Anciaux (sp.a) 3/5/2012
  het niet antwoorden op een vraag tot interventie door de Brusselse politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2308 Patrick De Groote (N-VA) 7/5/2012
  het zwaar verkeer door dorpskernen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 16/10/2012 (commissiehandelingen 5-174)
5-2309 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2012
  de psychosociale risico's en stress op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2310 Dirk Claes (CD&V) 7/5/2012
  de nieuwe regeling voor de studentenarbeid en de overschrijding van het contingent van vijftig dagen
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2311 Nele Lijnen (Open Vld) 7/5/2012
  de evaluatie van het systeem van tegemoetkomingen voor mensen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-2312 Piet De Bruyn (N-VA) 7/5/2012
  de Belgische zetel in de bestuursraad van het Internationaal Monetair Fonds
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2313 Piet De Bruyn (N-VA) 7/5/2012
  de Belgische vertegenwoordiging bij de Wereldbank
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2314 Piet De Bruyn (N-VA) 7/5/2012
  de Belgische vertegenwoordiging bij de Wereldbank
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-173)
5-2318 Ludo Sannen (sp.a) 9/5/2012
  de collectieve onderzoekscentra
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/6/2012 (commissiehandelingen 5-159)
5-2321 Fatiha Sadi (PS) 10/5/2012
  de etikettering van de nieuwe voedingsmiddelen met risico op allergie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2322 Helga Stevens (N-VA) 10/5/2012
  de personeelsformatie van de 100/112-centrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2323 Helga Stevens (N-VA) 10/5/2012
  de "federalisering" van de 100/112-alarmcentrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2324 Patrick De Groote (N-VA) 10/5/2012
  de civiele ondersteuning en wederopbouw in Afghanistan
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-173)
5-2325 Patrick De Groote (N-VA) 10/5/2012
  de civiele ondersteuning en wederopbouw in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2326 Piet De Bruyn (N-VA) 10/5/2012
  de kostprijs van de Europese school in Laken
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2327 Piet De Bruyn (N-VA) 10/5/2012
  het bestraffen van godslastering met de doodstraf in Koeweit
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2329 Fabienne Winckel (PS) 14/5/2012
  het afzien van de zware besparingsplannen ten voordele van meerjarenprogramma's
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2331 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/5/2012
  het besparingspotentieel van biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2337 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/5/2012
  de Belgische aansluiting bij de NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/11/2012 (commissiehandelingen 5-180)
5-2338 Olga Zrihen (PS) 16/5/2012
  het invoeren van een elektronisch depot bij de Dienst voor de intellectuele eigendom
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/6/2012 (commissiehandelingen 5-159)
5-2341 Lieve Maes (N-VA) 16/5/2012
  de Belgische Hoge Vertegenwoordiging voor het ruimtevaartbeleid
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2347 Helga Stevens (N-VA) 22/5/2012
  de werking van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-163)
5-2348 Huub Broers (N-VA) 22/5/2012
  de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de gevolgen daarvan voor de gedeconcentreerde cordinatie- en steundirecties
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2350 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/5/2012
  het gebruik van de benaming Fdration Wallonie-Bruxelles door de federale instellingen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2357 Piet De Bruyn (N-VA) 31/5/2012
  de Europese top met Rusland van juni 2012
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2358 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/5/2012
  de voorrangsbehandeling van de opleiding voor aspirant-inspecteurs in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2361 Francis Delpre (cdH) 31/5/2012
  het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-163)
5-2364 Fabienne Winckel (PS) 4/6/2012
  de termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij openbare besturen aan het Fonds voor arbeidsongevallen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2366 Dirk Claes (CD&V) 4/6/2012
  een interministerile werkgroep inzake het beroep van ambulancier en het niet-dringende patintenvervoer
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2376 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de tijdelijke samenwerking tussen IVF-centra van het type A en B
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2377 Frank Boogaerts (N-VA) 5/6/2012
  het charter voor een klantvriendelijke overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2378 Frank Boogaerts (N-VA) 5/6/2012
  de federale infolijn
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2379 Frank Boogaerts (N-VA) 5/6/2012
  de aanpassing van het statuut van gerechtsdeurwaarder
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-163)
5-2380 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de controle van niet erkende centra door het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2381 Frank Boogaerts (N-VA) 5/6/2012
  de audit van het Paperless Douane en Accijnzen-systeem
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2382 Peter Van Rompuy (CD&V) 5/6/2012
  de aanpassing van het pensioenbonussysteem
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2383 Huub Broers (N-VA) 5/6/2012
  de webkennis van onze politieagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2384 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/6/2012
  de rol van Rwanda in de heropflakkering van het geweld in Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2385 Piet De Bruyn (N-VA) 6/6/2012
  de recente uitspraken van de Servische president Tomislav Nikolic
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2386 Peter Van Rompuy (CD&V) 6/6/2012
  de vruchtgebruikconstructies
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/6/2012 (commissiehandelingen 5-162)
5-2387 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/6/2012
  de inning van de procedurekosten voor de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2388 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 7/6/2012
  het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2389 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 8/6/2012
  de doodstraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-172)
5-2391 Christie Morreale (PS) 8/6/2012
  de onwettige reclame voor bankkredieten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2393 Patrick De Groote (N-VA) 8/6/2012
  de wapenleveringen van Rusland aan Syri via een consortium van Antwerpse Russen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-172)
5-2394 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 8/6/2012
  het stijgend racisme naar aanleiding van de economische crisis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2396 Bert Anciaux (sp.a) 12/6/2012
  de nieuwe superboetes bij de deelname aan verboden protesten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2398 Dirk Claes (CD&V) 12/6/2012
  de Shiazo-producten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2399 Bert Anciaux (sp.a) 12/6/2012
  de verhoging van de kans op hart- en vaataandoeningen voor bewoners in de buurt van de nationale luchthaven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2400 Bert Anciaux (sp.a) 12/6/2012
  de verhoging van de kans op hart- en vaataandoeningen voor bewoners in de buurt van de nationale luchthaven
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/6/2012 (commissiehandelingen 5-162)
5-2401 Bert Anciaux (sp.a) 13/6/2012
  het verkeersbord en de regel waardoor fietsers rechtsaf mogen slaan bij het rode licht
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/6/2012 (commissiehandelingen 5-162)
5-2402 Karl Vanlouwe (N-VA) 13/6/2012
  de scheefzakking en de renovatie van de Muntschouwburg
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2403 Fabienne Winckel (PS) 13/6/2012
  het naast elkaar bestaan van de Kredietbemiddelaar en de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-168)
5-2404 Fabienne Winckel (PS) 13/6/2012
  de verlenging van twee brugpensioenstelsels
  minister van Werk
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-167)
5-2405 Fabienne Winckel (PS) 13/6/2012
  de harmonisatie van het interne klachtenbeheer van de federale administraties
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2406 Ccile Thibaut (Ecolo) 14/6/2012
  de overeenkomsten met het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk tot het vermijden van dubbele belasting van de grensarbeiders
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2408 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/6/2012
  het terugstuurverdrag voor Marokkaanse gevangenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-163)
5-2409 Bert Anciaux (sp.a) 18/6/2012
  het aankondigen van snelheidscontroles via korte radioberichten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/11/2012 (commissiehandelingen 5-185)
5-2410 Bert Anciaux (sp.a) 18/6/2012
  de noodzaak van een Ombudsdienst Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2411 Lieve Maes (N-VA) 18/6/2012
  de tegenstrijdige communicatie bij de Dienst inschrijving van voertuigen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 16/10/2012 (commissiehandelingen 5-174)
5-2412 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/6/2012
  het Information Security Management Forum
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2413 Dirk Claes (CD&V) 18/6/2012
  de verkoop van producten die gehanteerd worden voor de aanmaak van illegale drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2415 Bert Anciaux (sp.a) 19/6/2012
  de banalisering van het buitengerechtelijk executeren van vermoedelijke terroristen door middel van drones
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-172)
5-2416 Piet De Bruyn (N-VA) 19/6/2012
  de nieuwe Isralische wetgeving betreffende de preventie van infiltratie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-172)
5-2417 Patrick De Groote (N-VA) 19/6/2012
  de financile situatie van NMBS Logistics
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2420 Ccile Thibaut (Ecolo) 21/6/2012
  de herstructurering van de distributiekantoren van bpost
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2421 Peter Van Rompuy (CD&V) 21/6/2012
  de begroting 2012
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 28/11/2012 (commissiehandelingen 5-185)
5-2422 Peter Van Rompuy (CD&V) 21/6/2012
  het systeem voor ouderen in het tewerkstellingsplan
  minister van Werk
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-167)
5-2423 Peter Van Rompuy (CD&V) 21/6/2012
  het systeem van stages in het tewerkstellingsplan
  minister van Werk
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-167)
5-2427 Olga Zrihen (PS) 25/6/2012
  de betaling van de Tunesische en Egyptische schuld
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-169)
5-2428 Peter Van Rompuy (CD&V) 25/6/2012
  het financieren van projecten door middel van crowdfunding
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-169)
5-2431 Peter Van Rompuy (CD&V) 26/6/2012
  de vermindering van de sociale bijdragen bij aanwervingen in KMO's
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-168)
5-2432 Peter Van Rompuy (CD&V) 26/6/2012
  het recht op vakantie
  minister van Werk
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-167)
5-2433 Cindy Franssen (CD&V) 26/6/2012
  het btw-tarief op automatische defibrillatoren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2435 Louis Ide (N-VA) 26/6/2012
  de resultaten van de nieuwe PlanKAD-methodiek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2437 Ahmed Laaouej (PS) 28/6/2012
  de weigering van verzekeringsmaatschappijen om brand- en waterschadeverzekeringen af te sluiten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2438 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 28/6/2012
  de herziening van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2439 Ccile Thibaut (Ecolo) 28/6/2012
  het sociaal statuut van de onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-167)
5-2444 Piet De Bruyn (N-VA) 28/6/2012
  de evaluatie van de voorwaardelijke enveloppes
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-173)
5-2445 Bert Anciaux (sp.a) 4/7/2012
  het jeugdrecht en de maatschappelijke situatie van jonge mensen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2446 Louis Ide (N-VA) 4/7/2012
  de B3-centra die niet over een mobiele urgentiegroep beschikken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2448 Lieve Maes (N-VA) 5/7/2012
  het gebruik van ANPR-camera's om onverzekerde voertuigen op te sporen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 16/10/2012 (commissiehandelingen 5-174)
5-2450 Patrick De Groote (N-VA) 5/7/2012
  de integratie van hypotheekkantoren en -bewaarders in de administratie van de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2451 Marie Arena (PS) 5/7/2012
  de hulp van de eurozone aan de Spaanse financile sector
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-169)
5-2455 Bert Anciaux (sp.a) 5/7/2012
  de kwetsbaarheid van ons land tegen cyberaanvallen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2456 Bert Anciaux (sp.a) 10/7/2012
  het gemorrel aan de rechtsstaat in Roemeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2457 Lieve Maes (N-VA) 10/7/2012
  de overwegen op de N285 in Ternat
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2458 Bert Anciaux (sp.a) 10/7/2012
  de onderhandelingen met betrekking tot de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2459 Yves Buysse (Vlaams Belang) 10/7/2012
  de West-Vlaamse politieschool
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4406
5-2463 Bert Anciaux (sp.a) 11/7/2012
  zijn visie op de Luchtmachtcomponent
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/11/2012 (commissiehandelingen 5-180)
5-2465 Dominique Tilmans (MR) 11/7/2012
  de overbelasting van de telefoonlijn van het nummer 112 in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2466 Dominique Tilmans (MR) 11/7/2012
  de defibrillatoren in het kader van de organisatie van de dringende medische hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2468 Christie Morreale (PS) 12/7/2012
  de communicatie tussen de FOD Financin en de gemeenten betreffende de storting van de gemeentelijke opcentiemen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-169)
5-2469 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 12/7/2012
  de schorsing van de financiering van de vzw DUNE
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-170)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-655
5-2471 Bert Anciaux (sp.a) 12/7/2012
  de overbevolking in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2476 Richard Miller (MR) 19/7/2012
  de crisis in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2477 Bert Anciaux (sp.a) 19/7/2012
  de gevolgen van het invoeren van de wietpas in Nederland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2478 Peter Van Rompuy (CD&V) 4/9/2012
  de project bonds of volkslening
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2479 Bert Anciaux (sp.a) 4/9/2012
  het nieuwe spreidingsplan van het vliegverkeer van en naar de nationale luchthaven
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/11/2012 (commissiehandelingen 5-185)
5-2482 Bert Anciaux (sp.a) 4/9/2012
  de impact van de voedselspeculatie van BNP Paribas op de voedselprijzen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2483 Christie Morreale (PS) 4/9/2012
  de luchtpompen in benzinestations
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 16/10/2012 (commissiehandelingen 5-174)
5-2486 Bert Anciaux (sp.a) 4/9/2012
  de spectaculaire daling van het aantal medische regularisaties
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/2012 (commissiehandelingen 5-177)
5-2488 Bert Anciaux (sp.a) 4/9/2012
  de verjaring van de misdaden van de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2494 Huub Broers (N-VA) 12/9/2012
  het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2495 Bert Anciaux (sp.a) 12/9/2012
  het verslag van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen over de lamentabele ondersteuning en omkadering van deze raad
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2496 Bert Anciaux (sp.a) 12/9/2012
  de veiligheid van de opslagplaatsen van Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/11/2012 (commissiehandelingen 5-180)
5-2497 Bert Anciaux (sp.a) 12/9/2012
  een politieoptreden in het jeugdhuis 't Mutske in Laken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2498 Bert Anciaux (sp.a) 12/9/2012
  de evoluties in en de toekomst van Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2499 Bert Anciaux (sp.a) 13/9/2012
  het al maandenlang ontbreken van hulpverlening in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2502 Karl Vanlouwe (N-VA) 13/9/2012
  de ontslagregeling van een voormalige Belgische ambassadeur
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2503 Bert Anciaux (sp.a) 21/9/2012
  de onrustbarende consumptie van antipsychotica door gevangenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2504 Bert Anciaux (sp.a) 21/9/2012
  de opvang van asielzoekers in de komende wintermaanden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/2012 (commissiehandelingen 5-177)
5-2506 Bert Anciaux (sp.a) 21/9/2012
  de te snelle inschakeling van een deurwaarder door de belastingdiensten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2507 Richard Miller (MR) 21/9/2012
  de schuldenlast van de Europese voetbalclubs
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2512 Bert Anciaux (sp.a) 21/9/2012
  de zelfmoordpoging van een zwaar zieke gevangene in Leuven Centraal
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2513 Bert Anciaux (sp.a) 21/9/2012
  de mogelijkheid tot het installeren van staatsadvocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2514 Ludo Sannen (sp.a) 21/9/2012
  de stijging van het aantal fraudegevallen bij internetbankieren
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2518 Martine Taelman (Open Vld) 21/9/2012
  het koninklijk besluit over de voorwaarden van aanwerving in de dienstenchequesector
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2013 (commissiehandelingen 5-195)
5-2520 Ccile Thibaut (Ecolo) 24/9/2012
  het nieuwe uitstel van de moderniseringswerken op de spoorlijn tussen Brussel en Luxemburg
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2521 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/9/2012
  het overhandigen van de geloofsbrieven van onze ambassadeur te Kinshasa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2522 Bert Anciaux (sp.a) 28/9/2012
  de kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2523 Bert Anciaux (sp.a) 28/9/2012
  de actie van de topchefs
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2526 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/10/2012
  het afleveren van geboorteaktes en vervangende documenten door de Congolese ambassade
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2527 Bert Anciaux (sp.a) 3/10/2012
  de veroordeling van de zogenaamde pestbelastingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2532 Bert Anciaux (sp.a) 4/10/2012
  de leeftijdsgrenzen bij het toepassen van gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2533 Ahmed Laaouej (PS) 4/10/2012
  de afschaffing van de vergoeding die aan de personeelsleden van de Bijzondere Belastingsinspectie is toegekend
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)