Vraag om uitleg nr. 5-1220

5-1220 Vanessa Matz (cdH) 14/9/2011
  de vraag van enkele Europese lidstaten om een burgerlijk-militair hoofdkwartier op te richten
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1569