Auteurs- en sprekersregister betreffende "Roelants du Vivier FranÁois" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Azerbeidzjan - Vernieling van het Armeens cultureel patrimonium - Eventueel optreden van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) (3-4287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5855-5856 3-62 p. 5855-5856 (PDF)
Belgisch recht - Bestraffing van het negationisme - InterministeriŽle Commissie voor humanitair recht - Besluiten (Vergelijjkende studie) (3-6434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9105-9106 3-84 p. 9105-9106 (PDF)
Bezoek aan het Belgisch Instituut voor Ruimte-AŽronomie (BIRA) (3-1017)      
  Verslag namens de werkgroep "Ruimtevaart" uitgebracht door de heer Roelants du Vivier
3-1017/1
p. 1-8 3-1017/1 p. 1-8 (PDF)
Borstklinieken (Borstkanker - Ontwerp van KB tot regeling van deze klinieken volgens de Europese normen) (3-1436)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-206
p. 15 3-206 p. 15 (PDF)
De 8ste Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie - Colloquium over ruimterecht Brussel, 26 april 2006 (3-1785)      
  Verslag namens de werkgroep Ruimtevaart (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden) uitgebracht door de heer Roelants du Vivier
3-1785/1
p. 1-36 3-1785/1 p. 1-36 (PDF)
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-1785/2
p. 1-15 3-1785/2 p. 1-15 (PDF)
  3-1785/3
p. 1-63 3-1785/3 p. 1-63 (PDF)
De Economische Gemeenschap van de Landen van de Grote Meren (3-1578)      
  Bespreking
3-153
p. 38-43 3-153 p. 38-43 (PDF)
De Europese Grondwet (Ratificatie van het Verdrag ter vervanging van het Verdrag van Nice - Informatiecampagne voor de burgers - Volksraadpleging - Mogelijke mislukking van de Ratificatie op Europees niveau) (3-436)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-84
p. 33-38 3-84 p. 33-38 (PDF)
De Wereldorganisatie voor het Leefmilieu (Status questionis) (3-432)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-85
p. 43-47 3-85 p. 43-47 (PDF)
De aangifte van een pre-Columbiaanse kunstverzameling (Aangifte voor regeling van de successierechten van baron Paul Janssen [Janssen Pharmaceutica] - Moeilijkheden verbonden met de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten) (3-993)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-150
p. 19-22 3-150 p. 19-22 (PDF)
De aantijgingen tegen sommige Belgische militairen (Aantijgingen van een vakbondsafgevaardigde in de commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging - Disfuncties tijdens vroegere buitenlandse missies) (3-140)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-36
p. 19-21 3-36 p. 19-21 (PDF)
De aard van de betrekkingen tussen BelgiŽ en Iran (3-41)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 53-59 3-21 p. 53-59 (PDF)
De achterstand die BelgiŽ heeft opgelopen bij het omzetten en uitvoeren van Europese milieurichtlijnen (Afvalverbranding - Nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen - Grote stookinstallaties - Wilde vogels - Milieueffectbeoordeling - Kwaliteit van het water voor menselijke consumptie) (3-151)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-45
p. 56-59 3-45 p. 56-59 (PDF)
De balans inzake de omzetting van de Europese richtlijnen in BelgiŽ (3-709)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 20-23 3-104 p. 20-23 (PDF)
De beschikbaarstelling aan de musea van personeel van de federale administratie (voor de veiligheid en de digitalisering van de collecties) (3-459)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-85
p. 23-25 3-85 p. 23-25 (PDF)
De bestraffing van het negationisme in het Belgische recht (Ontkenning van genociden, de Armeense genocide in het bijzonder - Vordering van de werkzaamheden van de Commissie voor Internationaal Humanitair Recht) (3-1095)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-133
p. 69-71 3-133 p. 69-71 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De bevestiging van het spreidingsplan voor de vluchten boven Brussel-Nationaal (3-160)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-38
p. 33-34 3-38 p. 33-34 (PDF)
De conferentie die Yusuf HalaÁoglu op deze donderdag 15 februari komt geven in Brussel (Negationisme van de genocide op de Armeniers) (3-1410)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-204
p. 8-11 3-204 p. 8-11 (PDF)
De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006 (3-1683)      
  Bespreking
3-186
p. 4-26 3-186 p. 4-26 (PDF)
De fiscale stimuli voor "schone" wagens (Kyoto-doelstellingen - Motorbrandstoffen - LPG - BTW) (3-208)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-45
p. 28-31 3-45 p. 28-31 (PDF)
De grenzen van Europa (Eventuele toetreding van Marokko en Turkije tot de EU - Versterking van het Mediterrane beleid - TunesiŽ - OekraÔne) (3-377)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-80
p. 12-15 3-80 p. 12-15 (PDF)
De hongersnood in Niger (Droogte - Hulp aan de bevolking)      
  Debat
3-125
p. 8-18 3-125 p. 8-18 (PDF)
De internationale samenwerkingsakkoorden op het gebied van ruimtevaartonderzoek en -toepassingen (Staat van de ratificatie) (3-708)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-104
p. 66-68 3-104 p. 66-68 (PDF)
De maatregelen inzake de dienst Wetenschapsbeleid (Ordemaatregel t.o.v. een hoge ambtenaar - Vrijwaring van de ruimtevaartsector in ons land) (3-822)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-131
p. 18-19 3-131 p. 18-19 (PDF)
De massale opsporing van borstkanker bij vrouwen van 40 tot 49 jaar (3-163)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-47
p. 73-78 3-47 p. 73-78 (PDF)
De mensenrechten in BelgiŽ (Aanbevelingen van het VN-Mensenrechtencomitť : financiering van racistische partijen ; overbevolking gevangenissen ; twijfels over de onafhankelijkheid en objectiviteit van het Comitť-P ; verwijderingsprocedures vreemdelingen ; vreemdelingen vastgehouden in de transitzone van Brussel-Nationaal) (3-449)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 8-11 3-86 p. 8-11 (PDF)
De milieu-inspanningen van BelgiŽ vergeleken bij die van de andere OESO-landen (Studie door de Canadese Stichting David Suzuki - Evaluatie van de OESO) (3-1096)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 91-93 3-132 p. 91-93 (PDF)
De milieuverontreiniging door dieselmotoren (3-989)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen en aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-127
p. 48-50 3-127 p. 48-50 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie
3-104
p. 37-39 3-104 p. 37-39 (PDF)
  3-104
p. 86 3-104 p. 86 (PDF)
De mogelijke onwettige uitvoer door een Belgisch ambtenaar van cultuurgoederen die uit OekraÔne afkomstig zijn (3-4)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-10
p. 10-12 3-10 p. 10-12 (PDF)
De ondertekening door BelgiŽ van de Conventie van 16 mei 2005 van de Raad van Europa over de preventie van terrorisme (Reikwijdte van de Verdragsbepalingen inzake de vrijwaring van de individuele vrijheden) (3-1081)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-132
p. 17-18 3-132 p. 17-18 (PDF)
De ondertekening van het facultatieve protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, aangenomen op 18 december 2002 (3-797)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-112
p. 107-108 3-112 p. 107-108 (PDF)
De onlineverkoop van NMBS-reisbiljetten (Browser) (3-269)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-51
p. 19 3-51 p. 19 (PDF)
De opening van een archieffonds inzake de slachtoffers van het nazisme (Ondertekening en ratificatie van een akkoord - Bescherming van de privacy) (3-1812)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 40-41 3-181 p. 40-41 (PDF)
De overwinning van Hamas bij de Palestijnse parlementsverkiezingen (Opschorting van ontwikkelingsprojecten) (3-979)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-149
p. 20-30 3-149 p. 20-30 (PDF)
De politieke toestand in Congo en de aanwezigheid van Chinese actoren op de Congolese markt van natuurlijke hulpbronnen (Verkiezingen - Onrustwekkende invloed van de Chinese gemeenschap in de Congolese mijnsector) (3-686)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-113
p. 15-16 3-113 p. 15-16 (PDF)
De positie van de Europese Unie binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (en standpunt van BelgiŽ inzake een uitbreiding van de OESO met de nieuwe EU-lidstaten of inzake een versterking van de band met de grote rijzende economieŽn) (3-1807)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 36-38 3-181 p. 36-38 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
De procedure die moet worden gevolgd voor de benoeming tot directeur van een federale wetenschappelijke instelling na het arrest van de Raad van State van 17 december 2003 (Arrest-Dewaide - Ontwettig verklaarde parallelle selectieprocedure van Franstalige en Nederlandstalige kandidaten voor de functie van directeur bij het Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium - Wat met de lopende benoemingsprocedures ?) (3-177)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie , Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-41
p. 28-31 3-41 p. 28-31 (PDF)
De recente verklaringen van Europees commissaris Loyola de Palacio over de noodzaak voor de Europese Unie om haar doelstellingen inzake beperking van de emissie van broeikasgassen te herzien (Op de helling zetten van het huidig beleid van de Unie tengevolge de weigering van de Verenigde Staten en Rusland om het Kyoto-protocol te ratificeren) (3-116)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-31
p. 22-23 3-31 p. 22-23 (PDF)
De richtlijn 2001/20/EG over de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Risico's van de omzetting van de richtlijn voor het onderzoek - Uitzonderingen voor het universitair onderzoek) (3-375)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 10-12 3-68 p. 10-12 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de te ratificeren verdragen (o.a. Conventie van 1990 over de koolwaterstoffen, Conventie van 1999 over de aanpak van de financiering van het terrorisme, IAO-Conventie nr 174 betreffende het voorkomen van zware individuele ongevallen, Samenwerkingsverdragen en verdragen inzake technische bijstand, Euro-mediterraan associatieverdrag met Libanon, Belgisch-Frans samenwerkingsakkoord over de kerncentrale te Chooz, Protocol bij het kinderrechtenverdrag over verkoop van kinderen, prostitutie en pornografie, Conventie aangaande de grensoverschrijdende gevolgen van industriŽle ongevallen) (3-50)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 59-62 3-21 p. 59-62 (PDF)
De stralingsnormen voor GSM-zendmasten (Bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen) (3-1388)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-202
p. 11-12 3-202 p. 11-12 (PDF)
De studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de prestaties van BelgiŽ op milieugebied (Studie door de Canadese Stichting David Suzuki) (3-1811)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 59-62 3-181 p. 59-62 (PDF)
De terugbetaling van Herceptin (Behandeling borstkanker) (3-1323)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-194
p. 30-32 3-194 p. 30-32 (PDF)
De terugbetaling van Herceptin (Behandeling van borstkanker) (3-837)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 21-23 3-132 p. 21-23 (PDF)
De toekomst van Kosovo (3-1482)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 15-17 3-212 p. 15-17 (PDF)
De toekomst van de Europese Grondwet (3-1125)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 10-13 3-164 p. 10-13 (PDF)
De toekomst van het Kyoto-protocol (Probleem klimaatverandering - VN-Conferentie in NaÔrobi - Herziening van het Protocol - Periode na 2012 - Ontwikkelingslanden - Standpunt van de Canadese minister van leefmilieu) (3-1283)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-190
p. 39-42 3-190 p. 39-42 (PDF)
De toestand in Cyprus (3-248)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-248/1
p. 1-19 3-248/1 p. 1-19 (PDF)
  Bespreking
3-46
p. 44-46 3-46 p. 44-46 (PDF)
De toestand inzake de mensenrechten in Iran (3-56)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 53-59 3-21 p. 53-59 (PDF)
De uitvoering van de Lissabon-strategie (Initiatieven die moeten worden genomen) (3-1290)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 39-42 3-147 p. 39-42 (PDF)
De veiligheid op zee (Olieverontreiniging - Omzetting Europese richtlijnen - Herziening van het MARPOL-verdrag [verbod op enkelwandige schepen] - Port State Control - Aantal gecontroleerde schepen en aantal schepen aan de ketting) (3-433)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-84
p. 47-50 3-84 p. 47-50 (PDF)
De veiligheid van de airbags (3-996)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-130
p. 24-25 3-130 p. 24-25 (PDF)
De vermindering van de BTW ten gevolge van het akkoord tussen president Chirac en kanselier SchrŲder (Verlaging van de BTW-tarieven in de horeca - Belang van het akkoord - Standpunt van BelgiŽ op de volgende Ecofin-Raad) (3-219)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 22-25 3-44 p. 22-25 (PDF)
De weigering van Rusland om het protocol van Kyoto te ratificeren (3-91)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-26
p. 23-24 3-26 p. 23-24 (PDF)
Debat over het veiligheidsbeleid      
  Strijd tegen terrorisme - Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 over veiligheid en justitie - Europese samenwerking - Onveiligheid van de burger - Politie - Misdaadbestrijding - Openbare veiligheid - Strafprocedure - Straffen - Islamitisch fundamentalisme
3-50
p. 4-37 3-50 p. 4-37 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Roelants du Vivier, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Een snelle ratificatie van het Tweede Protocol van het Verdrag van 's-Gravenhage inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict (3-20)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 59-61 3-18 p. 59-61 (PDF)
Eurojust - Omzetting van de beslissing van de Europese Raad van 28 februari 2002 (Strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit) (3-1810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2065-2066 3-30 p. 2065-2066 (PDF)
Europese richtlijnen - Milieuwetgeving - Uitblijven van de omzetting in Belgisch recht - Inbreukprocedures van de Europese Commissie (Richtlijnen 2000/60/CE, 2003/87/CE, 2003/17/CE en verordening 2037/2000) (3-2133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2651-2653 3-35 p. 2651-2653 (PDF)
Europese richtlijnen - Omzetting in intern Belgisch recht (3-5919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8482-8484 3-78 p. 8482-8484 (PDF)
Europese richtlijnen die een impact hebben op de interne markt - Omzetting in nationaal recht - Vertraging - Aanbevelingen van de Europese Commissie (3-1696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 2020-2023 3-29 p. 2020-2023 (PDF)
Het "Euro space Center" en de vestiging van ESA in Redu (Belgisch ruimtevaartbeleid - Positie van de Belgische industrie en wetenschap in de Europese ruimtevaartsector, interesse van de jeugd in ruimtevaart en wetenschappelijke studies en berichtgeving in de media inzake ruimtevaart) (3-704)      
  Verslag namens de werkgroep Ruimtevaart (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden) uitgebracht door de heer Roelants du Vivier
3-704/1
p. 1-10 3-704/1 p. 1-10 (PDF)
Het Belgische ruimtevaartbeleid (3-529)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-529/1
p. 1-69 3-529/1 p. 1-69 (PDF)
  3-529/2
p. 1-17 3-529/2 p. 1-17 (PDF)
  3-529/3
p. 1-25 3-529/3 p. 1-25 (PDF)
  3-529/4
p. 1-14 3-529/4 p. 1-14 (PDF)
  3-529/5
p. 1-21 3-529/5 p. 1-21 (PDF)
Het Europees ruimtevaartbeleid (3-635)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-635/1
p. 1-13 3-635/1 p. 1-13 (PDF)
  Verslag van de heren Roelants du Vivier en Willems
3-635/8
p. 1 3-635/8 p. 1 (PDF)
Het Kimberley-proces dat door de Europese Commissie wordt voorgezeten (Strijd tegen de conflict- of bloeddiamant) (3-1377)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-200
p. 20-23 3-200 p. 20-23 (PDF)
Het afstaan van organen (Tekort aan organen) (3-1808)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 50-52 3-181 p. 50-52 (PDF)
Het borstkankerregister (Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur) (3-444)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-85
p. 69-71 3-85 p. 69-71 (PDF)
Het energiebeleid in BelgiŽ (3-2041)      
  Debat
3-209
p. 4-47 3-209 p. 4-47 (PDF)
Het erfgoed van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Overdracht naar de Vlaamse Gemeenschap) (3-1448)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-208
p. 8-9 3-208 p. 8-9 (PDF)
Het opstellen van kwaliteitscriteria voor borstklinieken (Oncologie) (3-500)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-89
p. 61-64 3-89 p. 61-64 (PDF)
Het permanent laten branden van de dimlichten (3-1080)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 89-91 3-132 p. 89-91 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de federale wetenschappelijke instellingen (3-21)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-18
p. 30-33 3-18 p. 30-33 (PDF)
Het verlies van de Belgische nationaliteit bij de vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit (Dubbele nationaliteit - Verdrag van de Raad van Europa van 6 mei 1963 over de beperking van het aantal gevallen van meervoudige nationaliteit) (3-997)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-127
p. 30-33 3-127 p. 30-33 (PDF)
Het wapenembargo ten aanzien van Congo en de ontwapening van de milities (3-1264)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-187
p. 11-12 3-187 p. 11-12 (PDF)
Hulde (2005-2006)      
  Huldebetoon aan mevrouw Lizin en aan de heren Roelants du Vivier, Coveliers, Happart, Chevalier en Moureaux, naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
3-168
p. 4-26 3-168 p. 4-26 (PDF)
Mede-eigendom - Evaluatie van de wetgeving - Werkgroep (Evaluatie van de wet van 30 juni 1994 die vele technische en interpretatieproblemen doet rijzen) (3-5438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7607 3-72 p. 7607 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7902-7903 3-74 p. 7902-7903 (PDF)
Milieu - Zwemwater - Inbreuken op de Europese wetgeving (3-5454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7738 3-72 p. 7738 (PDF)
Milieu - Zwemwater - Inbreuken op de Europese wetgeving (3-5455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7585-7586 3-71 p. 7585-7586 (PDF)
Misdrijven en moorden - Aangegeven wapens (Systeem voor inzameling van gegevens waarmee statistieken kunnen worden opgesteld) (3-5920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8342 3-78 p. 8342 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8703-8704 3-80 p. 8703-8704 (PDF)
Mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese luchthavens      
  Debat
3-139
p. 7-12 3-139 p. 7-12 (PDF)
  3-139
p. 13-15 3-139 p. 13-15 (PDF)
Officieel bezoek aan RoemeniŽ in april 2005 - Samenstelling van de delegatie - Taalverhouding bij de deelnemers en bij de journalisten (3-2710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3502 3-44 p. 3502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-47
p. 3911-3912 3-47 p. 3911-3912 (PDF)
Omzetting van Europese richtlijnen - Balans (3-1286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-24
p. 1483-1484 3-24 p. 1483-1484 (PDF)
Onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte (3-1322)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-1322/1
p. 1-11 3-1322/1 p. 1-11 (PDF)
Pensioenen - Fiscale aftrekbaarheid - Discriminatie - Procedure wegens niet-nakoming geopend door de Europese Commissie (Discriminatie van de Paneuropese pensioenfondsen - Omzetting richtlijn 2003/41/EG) (3-1759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2158-2159 3-31 p. 2158-2159 (PDF)
Probleem van de bestraffing van het negationisme in het Belgische recht - InterministeriŽle Commissie voor Humanitair Recht - Stand van de werkzaamheden (3-4738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6319-6320 3-65 p. 6319-6320 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Beleid in het Midden-Oosten
3-129
p. 12 3-129 p. 12 (PDF)
   Belgisch voorzitterschap van de OVSE
3-129
p. 13 3-129 p. 13 (PDF)
   Ondersteuning van Centraal-Afrika
3-129
p. 12 3-129 p. 12 (PDF)
   Toekomst van Europa
3-129
p. 11-12 3-129 p. 11-12 (PDF)
Resolutie over de mogelijke uitlevering van de heer Fujimori aan Peru (3-1639)      
  Bespreking
3-156
p. 28-31 3-156 p. 28-31 (PDF)
Ruimtevaart en het Europees veiligheids- en defensiebeleid (Militaire aardobservatie via satelliet - Helios-programma) (3-968)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-968/1
p. 1-11 3-968/1 p. 1-11 (PDF)
  3-968/2
p. 1-9 3-968/2 p. 1-9 (PDF)
Tweede Protocol van de Conventie van Den Haag inzake de bescherming van de culturele goederen in geval van een gewapend conflict - Bekrachtiging (Follow-up van het dossier) (3-1629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1826-1827 3-28 p. 1826-1827 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10580 3-90 p. 10580 (PDF)
Uitbreiding van de Europese Unie - Ontwikkelingssamenwerking- Toestand in de nieuwe lidstaten (3-1694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2048-2049 3-30 p. 2048-2049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2189-2191 3-31 p. 2189-2191 (PDF)
Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Facultatief protocol - Ratificatie (3-6435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9106 3-84 p. 9106 (PDF)
Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Facultatief protocol - Ratificatie (3-6436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8970-8971 3-82 p. 8970-8971 (PDF)
Verkeersveiligheid - Kruislichten - Permanent laten branden van de lichten (3-1695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2049-2050 3-30 p. 2049-2050 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4452-4453 3-51 p. 4452-4453 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomitť voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten (3-41)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-41/1
p. 1-2 3-41/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden (3-284)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier c.s.
3-284/1
p. 1-5 3-284/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Roelants du Vivier
3-284/2
p. 1-2 3-284/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van GenŤve (Regeling van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict) (3-384)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Crombť-Berton en de heer Roelants du Vivier
3-384/2
p. 1 3-384/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Conferentie over het non-proliferatieverdrag 2005 (3-1032)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-1032/1
p. 1-14 3-1032/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Syrische aanwezigheid in Libanon (Terugtrekking van Syrische troepen) (3-1083)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer Roelants du Vivier
3-1083/2
p. 1-2 3-1083/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van de heer Roelants du Vivier
3-1083/3
p. 1 3-1083/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 (3-1969)      
  Amendementen nrs 16 tot 32 van de heer Roelants du Vivier
3-1969/2
p. 5-9 3-1969/2 p. 5-9 (PDF)
  Bespreking
3-195
p. 24-32 3-195 p. 24-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in LibiŽ (3-1474)      
  Amendementen nrs 4 tot 6 van de heer Roelants du Vivier
3-1474/2
p. 2-3 3-1474/2 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
3-150
p. 15-16 3-150 p. 15-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de genocide op de ArmeniŽrs door het regime van de Jong-Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog (3-1327)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Roelants du Vivier en mevrouw Defraigne
3-1327/1
p. 1-3 3-1327/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956 en tot herbevestiging van de Hongaars-Belgische vriendschapsbanden (3-1851)      
  Bespreking
3-185
p. 34-38 3-185 p. 34-38 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte (3-2023)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier c.s.
3-2023/1
p. 1-3 3-2023/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Roelants du Vivier en mevrouw Kapompolť
3-2023/2
p. 2 3-2023/2 p. 2 (PDF)
  Bespreking
3-201
p. 75-76 3-201 p. 75-76 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ontwikkelingssamenwerking binnen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (3-1105)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-1105/1
p. 1-10 3-1105/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opflakkering van het antisemitisme in BelgiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder tegen het antisemitisme) (3-553)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier en mevrouw Defraigne
3-553/1
p. 1-6 3-553/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Roelants du Vivier
3-553/2
p. 1-3 3-553/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 12 tot 14 van de heer Roelants du Vivier
3-553/3
p. 1-2 3-553/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-148
p. 18-22 3-148 p. 18-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie (3-1057)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-1057/1
p. 1-8 3-1057/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 24 van de heer Roelants du Vivier
3-1057/3
p. 1-6 3-1057/3 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 25 van de heer Roelants du Vivier
3-1057/4
p. 1-3 3-1057/4 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
3-143
p. 24-29 3-143 p. 24-29 (PDF)
  3-143
p. 30-32 3-143 p. 30-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker (3-792)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-792/1
p. 1-6 3-792/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Roelants du Vivier
3-792/3
p. 1 3-792/3 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-190
p. 26-28 3-190 p. 26-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de psycho-oncologie (Psychosociale begeleiding van kankerpatiŽnten en hun naasten) (3-2002)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier c.s.
3-2002/1
p. 1-7 3-2002/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer (3-2012)      
  Bespreking
3-202
p. 42-45 3-202 p. 42-45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer (Opstarten van een VN-vredesoperatie om een einde te maken aan het geweld en om vrede en stabiliteit te brengen in de regio - Vliegverbod - Humanitaire werkers - Humanitaire hulp van de EU - Internationaal Strafhof) (3-2043)      
  Bespreking
3-202
p. 42-45 3-202 p. 42-45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking (3-2452)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-2452/1
p. 1-5 3-2452/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (3-1465)      
  Voorstel van de heren Destexhe, Lionel Vandenberghe en Roelants du Vivier en van de dames Talhaoui, Van de Casteele, de Bethune en Annane
3-1465/1
p. 1-3 3-1465/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrije toegang tot musea (3-746)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier en van mevrouw Crombť-Berton
3-746/1
p. 1-3 3-746/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPO's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen) (3-1877)      
  Bespreking
3-194
p. 51-54 3-194 p. 51-54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening (3-985)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heer Roelants du Vivier
3-985/2
p. 1-4 3-985/2 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-108
p. 14-22 3-108 p. 14-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen (3-1065)      
  Bespreking
3-143
p. 24-29 3-143 p. 24-29 (PDF)
  3-143
p. 30-32 3-143 p. 30-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer (Oorlog - Humanitaire ramp - VN-vredesmacht - Vliegverbod - Internationaal compensatiefonds - Internationaal Strafhof) (3-2013)      
  Bespreking
3-202
p. 42-45 3-202 p. 42-45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo (3-1142)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier c.s.
3-1142/1
p. 1-4 3-1142/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Chevalier, Lionel Vandenberghe, Roelants du Vivier, Brotcorne, Coveliers, Mahoux en Van Overmeire
3-125
p. 59-61 3-125 p. 59-61 (PDF)
  3-125
p. 103 3-125 p. 103 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen (Besnijdenis bij de vrouw) (3-523)      
  Verslag van mevrouw de Bethune en de heer Roelants du Vivier
3-523/1
p. 1-9 3-523/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (3-1031)      
  Bespreking
3-133
p. 13-23 3-133 p. 13-23 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (3-1072)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heren Roelants du Vivier en Collas
3-1072/2
p. 1-2 3-1072/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om de erkenning van het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te bevorderen) (Gevaarlijke aantasting van het milieu met als gevolg gedwongen ballingschap) (3-1556)      
  Bespreking
3-158
p. 8 3-158 p. 8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria (3-1213)      
  Terugzending naar commissie
3-161
p. 25-27 3-161 p. 25-27 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens (3-1738)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier c.s.
3-1738/1
p. 1-7 3-1738/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma (3-1585)      
  Voorstel van de heren Roelants du Vivier en Mahoux
3-1585/1
p. 1-6 3-1585/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
3-158
p. 5-7 3-158 p. 5-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ (Politiek geweld - Democratiseringsproces - Verkiezingen) (3-1471)      
  Voorstel van de heren Brotcorne, Roelants du Vivier en Destexhe en van mevrouw Nyssens
3-1471/1
p. 1-8 3-1471/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toestand in EthiopiŽ (Politiek geweld - Democratiseringsproces - Verkiezingen) (3-1470)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heren Brotcorne en Roelants du Vivier
3-1470/2
p. 2-3 3-1470/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering (Ontwikkelingssamenwerking) (3-1582)      
  Bespreking
3-204
p. 48-55 3-204 p. 48-55 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van de Duitse taal (vooral bij de overheidsinstellingen - Internetsites weinig of niet beschikbaar in het Duits - Het Duits komt niet ter sprake bij de beoordeling van een kandidaat voor de functie van attachť internationale samenwerking) (3-1862)      
  Voorstel van de heren Collas en Roelants du Vivier
3-1862/1
p. 1-4 3-1862/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (3-2134)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-2134/1
p. 1-8 3-2134/1 p. 1-8 (PDF)
Vrijlating van twee Franse gijzelaars in Irak - Op voorstel van de heer Roelants du Vivier laat de Senaat aan de Franse president weten dat hij zeer opgelucht is over dit nieuws      
  3-89
p. 56 3-89 p. 56 (PDF)
Werkwijze door de regering opgelegd aan het parlement      
  3-147
p. 39 3-147 p. 39 (PDF)
  3-147
p. 40 3-147 p. 40 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ : 1į tot de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 6 juli 1998; 2į tot het Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 16 juni 1999 (3-192)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-192/2
p. 1-3 3-192/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en bij diens Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 5 november 2002 (Grensarbeiders - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting) (3-196)      
  Algemene bespreking
3-18
p. 53 3-18 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten voordele van de Palestijnse Autoriteit, ondertekend te Ramallah op 12 november 2001 (3-1359)      
  Algemene bespreking
3-132
p. 39-42 3-132 p. 39-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het "International plant genetic resources institute", gedaan te Rome op 9 oktober 1991 (3-1175)      
  Algemene bespreking
3-119
p. 24 3-119 p. 24 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst ter regeling van de activiteiten van Staten op de maan en andere hemellichamen, gedaan te New York op 18 december 1979 (3-486)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-486/2
p. 1-3 3-486/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Slowaakse Republiek, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, ondertekend te Bratislava op 21 mei 2002 (3-234)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-234/2
p. 1-2 3-234/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Hong Kong op 10 december 2003 (3-660)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-660/2
p. 1-5 3-660/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's gedagtekend te Brussel op 19 februari 2004 en 18 maart 2004 (3-1573)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-1573/2
p. 1-4 3-1573/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, aangenomen te Montreal op 17 september 1997 (In- en uitvoer : verbod ; vergunningensysteem - Methylbromide) (3-352)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-352/2
p. 1-3 3-352/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de herziene tekst van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten, en met de Bijlage, aangenomen te Rome op 17 november 1997 tijdens de 29ste zitting van de Conferentie van de FAO (Fytosanitaire maatregelen) (3-246)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-246/2
p. 1-2 3-246/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 29 mei 2000; 2į Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Luxemburg op 16 oktober 2001 (3-852)      
  Algemene bespreking
3-89
p. 38 3-89 p. 38 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1į Aanvullende Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 13 november 1984; 2į Aanvullende Overeenkomst nr. 2 tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1991; 3į Aanvullende Overeenkomst nr. 3 tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 20 december 1994; 4į Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlagen, ondertekend te Parijs op 9 januari 1996 (SPOT-satellieten - Financiering) (3-401)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-401/2
p. 1-3 3-401/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 34-35 3-89 p. 34-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van artikel 1 van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te GenŤve op 21 december 2001 (3-177)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-177/2
p. 1-2 3-177/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Londen op 16 mei 2003 (3-1198)      
  Algemene bespreking
3-119
p. 25 3-119 p. 25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimte-Agentschap en het Europees Ruimte-Agentschap betreffende de bescherming en de uitwisseling van geclassificeerde informatie, gedaan te Parijs op 19 augustus 2002 (3-285)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-285/2
p. 1-2 3-285/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-21
p. 32-34 3-21 p. 32-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius op 3 juni 1999 (Grensoverschrijdend goederenvervoer) (3-1866)      
  Amendement nr 1 van mevrouw de Bethune en de heer Roelants du Vivier
3-1866/2
p. 1 3-1866/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afvalstoffen, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, gedaan te Londen op 7 november 1996 (3-247)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-247/2
p. 1-3 3-247/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de Bijlagen, gedaan te Montreal op 29 januari 2000 (Genetisch gemodificeerde organismen [Veranderde levende organismen] : bioveiligheid) (3-278)      
  Algemene bespreking
3-19
p. 26-27 3-19 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol inzake het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage op 26 maart 1999 (3-1225)      
  Algemene bespreking
3-123
p. 43 3-123 p. 43 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (3-1091)      
  Algemene bespreking
3-109
p. 4-33 3-109 p. 4-33 (PDF)
  3-109
p. 33-40 3-109 p. 33-40 (PDF)
  3-110
p. 7-48 3-110 p. 7-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (Lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ tot de Europese Unie, met het Protocol, met de Akte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (3-1572)      
  Algemene bespreking
3-157
p. 20-27 3-157 p. 20-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Algemene bespreking
3-17
p. 12-32 3-17 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Strijd tegen de zware criminaliteit - Uitbreiding van de wet tot nieuwe vormen van ernstige criminaliteit en tot advocaten en handelaars in diamanten - Strijd tegen de financiering aan het terrorisme - Nadere omschrijving van de identificatieplicht - Versterking van de maatregelen inzake transparantie van vennootschapsstructuren - Verbod tot betaling in contanten van roerende goederen waarvan de waarde 15.000 euro of meer bedraagt - Fiscale paradijzen - Inwinning van inlichtingen door de Cel voor financiŽle informatieverwerking bij de gerechtelijke overheden - Verlenen zonder vergunning van diensten van valutahandel of geldoverdracht) (3-426)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
3-426/2
p. 1-4 3-426/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek) (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake informaticacriminaliteit en van het aanvullend Protocol) (3-1135)      
  Amendement nr 7 van de heer Roelants du Vivier en mevrouw Defraigne
3-1135/2
p. 7-10 3-1135/2 p. 7-10 (PDF)
  Amendementen nrs 6, 9, 12 en 13 van de heer Roelants du Vivier c.s.
3-1135/2
p. 5-7 3-1135/2 p. 5-7 (PDF)
  3-1135/2
p. 11-13 3-1135/2 p. 11-13 (PDF)
  3-1135/2
p. 14-16 3-1135/2 p. 14-16 (PDF)
  Algemene bespreking
3-120
p. 4-10 3-120 p. 4-10 (PDF)
  3-121
p. 32-47 3-121 p. 32-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Toekenning van een legaal statuut aan de foorkramers [erkenning van hun activiteit en eenduidig stelsel van toewijzing van standplaatsen op kermissen] en actualisering van de wetgeving op de ambulante activiteiten teneinde de sector de nodige middelen te verschaffen om de crisis waarin hij thans verkeert het hoofd te bieden) (3-1112)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de invoering van kwaliteitsnormen voor de borstklinieken (3-1362)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-1362/1
p. 1-8 3-1362/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het gebruik van open standaarden en de beschikbaarheid van de broncode van de software bij de federale besturen (3-216)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier en van mevrouw Defraigne
3-216/1
p. 1-9 3-216/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het mecenaat (De bestaande fiscale context aantrekkelijker maken voor ondernemingen en particulieren die als mecenas willen optreden) (3-1086)      
  Voorstel van de heren Roelants du Vivier en Noreilde en mevrouw Defraigne
3-1086/1
p. 1-13 3-1086/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Roelants du Vivier c.s.
3-1086/2
p. 1-4 3-1086/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie (3-368)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier en mevrouw Defraigne
3-368/1
p. 1-4 3-368/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Leurkaart - Versoepeling van de reglementering en vereenvoudiging van de formaliteiten - Personen die als helper, werknemer of familielid bij de onderneming betrokken zijn) (3-885)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten die activiteiten uitoefenen van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, alsook van toezicht op en controle van personen met het oog op de beveiliging van het patrimonium in musea en soortgelijke instellingen (Specifieke opleiding) (3-921)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-921/1
p. 1-7 3-921/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid (Wijziging van het opschrift van de wet van 23 maart 1995 - Wijziging artikelen 1 en 3 wet 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - De genocide die tijdens WOI door het Jong-Turkse Ottomaanse regime, de genocide door het Duitse nationaal-socialistische regime en de genocide die in 1994 door het Rwandese Hutu Power regime is gepleegd) (3-1685)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier en mevrouw Defraigne
3-1685/1
p. 1-5 3-1685/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot het instellen van een stage ten dienste van de gemeenschap voor jongeren die de leeftijd van de meerderjarigheid bereikt hebben (3-2453)      
  Voorstel van mevrouw Crombť-Berton en de heer Roelants du Vivier
3-2453/1
p. 1-4 3-2453/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht, wat betreft de oorlogsvrijwilligers (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van de nationale erkentelijkheid) (Periode van geldige oorlogsdienst, 1944-1945) (3-24)      
  Amendement nr 1 van de heer Roelants du Vivier en mevrouw Crombť-Berton
3-24/2
p. 1 3-24/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Amendement nr 174 van mevrouw Defraigne en de heer Roelants du Vivier
3-13/3
p. 48 3-13/3 p. 48 (PDF)
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (3-1410)      
  Voorstel van de heren Roelants du Vivier en Brotchi
3-1410/1
p. 1-6 3-1410/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen (3-1609)      
  Voorstel van de dames Defraigne en Annane en de heren Roelants du Vivier, Collas, Cheffert, Destexhe en Brotchi
3-1609/1
p. 1-5 3-1609/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen (3-42)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-42/1
p. 1-3 3-42/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs (3-751)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier c.s.
3-751/1
p. 1-3 3-751/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling (Handel in gestolen kunstvoorwerpen - Onwettig in bezit houden van een voorwerp - Voortdurend misdrijf - Gevolgen voor de verjaring van de strafvordering) (3-39)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-39/1
p. 1-4 3-39/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers (3-806)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-806/1
p. 1-4 3-806/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Roelants du Vivier
3-806/3
p. 1-2 3-806/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Roelants du Vivier
3-806/4
p. 1-2 3-806/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Roelants du Vivier, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-806/7
p. 1-2 3-806/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-161
p. 11-12 3-161 p. 11-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk de Waalse Gewestraad en het Vlaams Parlement, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (3-438)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier en mevrouw Defraigne
3-438/1
p. 1-11 3-438/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen (3-38)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-38/1
p. 1-16 3-38/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een betere transparantie en controle (Beheerscontract - Parlementaire controle - Overheidscontrole en behoorlijke uitvoering van de opdrachten van openbare dienst - Ontoereikende actiemiddelen van de overheid) (3-36)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-36/1
p. 1-8 3-36/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben (Curiosamarkten, rommelmarkten of "brocante") (3-290)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-290/1
p. 1-5 3-290/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het instellen van een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de federale wetgevende Kamers (3-40)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-40/1
p. 1-6 3-40/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen inzake verzekeringen met de bedoeling de toekenning van hypotheekleningen voor bepaalde categorieŽn van personen te vergemakkelijken (Persoon die niet helemaal gezond is of was) (3-37)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-37/1
p. 1-6 3-37/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft (Harmonisering) (3-848)      
  Voorstel van mevrouw Crombť-Berton en de heer Roelants du Vivier
3-848/1
p. 1-3 3-848/1 p. 1-3 (PDF)
Zevende Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie, Parijs, 15 - 18 juni 2005 (3-1320)      
  Verslag namens de werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden) uitgebracht door de heer Roelants du Vivier c.s.
3-1320/1
p. 1-40 3-1320/1 p. 1-40 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999