S. 3-352 Dossierfiche K. 51-943

Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, aangenomen te Montreal op 17 september 1997
Regering G. Verhofstadt II  

verontreiniging van de stratosfeer
chemisch zout
invoervergunning
uitvoerbeperking
ratificatie van een overeenkomst
invoerbeperking
ozon
uitvoervergunning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-352/1 3-352/1 (PDF) Wetsontwerp 12/1/2004
3-352/2 3-352/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2004
K. 51-943/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/3/2004
K. 51-943/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2004   Indiening Doc. 3-352/1 3-352/1 (PDF)
12/1/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/3/2004   Inschrijving op agenda
18/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/1/2004   Verzending naar commissie
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
2/3/2004   Bespreking
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
9/3/2004   Aanneming zonder amendering
9/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-352/2 3-352/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/2004   Overzending Doc. K. 51-943/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 63-64
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 49
Doc. K. 51-943/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
10/9/2004   Bekendmaking (66497-66505)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/3/2004, 9/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/7/2004 10/9/2004, blz 66497-66505