S. 3-177 Dossierfiche K. 51-410

Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van artikel 1 van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te Genève op 21 december 2001
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
wapenbeperking
conventioneel wapen
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-177/1 3-177/1 (PDF) Wetsontwerp 3/9/2003
3-177/2 3-177/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2003
K. 51-410/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/11/2003
K. 51-410/2 Verslag namens de commissie 21/11/2003
K. 51-410/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/11/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/9/2003   Indiening Doc. 3-177/1 3-177/1 (PDF)
3/9/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/10/2003   Inschrijving op agenda
6/11/2003   Algemene bespreking Hand. 3-19 Hand. 3-19 (PDF)
6/11/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-19 Hand. 3-19 (PDF)
6/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-19 Hand. 3-19 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/9/2003   Verzending naar commissie
22/10/2003   Inschrijving op agenda
22/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
22/10/2003   Bespreking
22/10/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2003   Aanneming zonder amendering
22/10/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-177/2 3-177/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/11/2003   Overzending Doc. K. 51-410/1
21/11/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-410/2
27/11/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 24, p. 52-53
27/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 24, p. 63-64
Doc. K. 51-410/3
27/11/2003   Aanneming zonder amendering
1/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/1/2004   Bekrachtiging en afkondiging
18/3/2004   Bekendmaking (15287-15289)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/11/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/1/2004 18/3/2004, blz 15287-15289