S. 3-384 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van GenŤve
Pierre Galand    Philippe Mahoux   

motie van het Parlement
Midden-Oosten
Palestijnse kwestie
Palestina
IsraŽl
handhaving van de vrede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-384/1 3-384/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/12/2003
3-384/2 3-384/2 (PDF) Amendementen 29/1/2004
3-384/3 3-384/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2004
3-384/4 3-384/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2003   Indiening Doc. 3-384/1 3-384/1 (PDF)
11/12/2003   Inoverwegingneming
11/12/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/2/2004   Inschrijving op agenda
12/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-42 Hand. 3-42 (PDF)
12/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-43 Hand. 3-43 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/12/2003   Verzending naar commissie
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
27/1/2004   Inleidende uiteenzetting
een indiener van het voorstel van resolutie
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Bespreking
3/2/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
3/2/2004   Aanneming na amendering
3/2/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-384/3 3-384/3 (PDF)
3/2/2004   Tekst aangenomen
Geamendeerde tekst
Doc. 3-384/4 3-384/4 (PDF)
12/2/2004   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/2/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 27/1/2004, 3/2/2004