S. 3-285 Dossierfiche K. 51-467

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van een Europees ruimte-agentschap en het Europees ruimte-agentschap betreffende de bescherming en de uitwisseling van geclassificeerde informatie, gedaan te Parijs op 19 augustus 2002
Regering G. Verhofstadt II  

vertrouwelijkheid
gegevensbescherming
Europees Ruimteagentschap
ratificatie van een overeenkomst
toegang tot de informatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-285/1 3-285/1 (PDF) Wetsontwerp 23/10/2003
3-285/2 3-285/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/2003
K. 51-467/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/11/2003
K. 51-467/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/12/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/10/2003   Indiening Doc. 3-285/1 3-285/1 (PDF)
23/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/11/2003   Inschrijving op agenda
20/11/2003   Algemene bespreking Hand. 3-21 Hand. 3-21 (PDF)
20/11/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-21 Hand. 3-21 (PDF)
20/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-21 Hand. 3-21 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/10/2003   Verzending naar commissie
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
13/11/2003   Bespreking
13/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
13/11/2003   Aanneming zonder amendering
13/11/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-285/2 3-285/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/11/2003   Overzending Doc. K. 51-467/1
3/12/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 43
18/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 32-33
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 41, p. 78
Doc. K. 51-467/2
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
18/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/2/2004   Bekrachtiging en afkondiging
16/4/2004   Bekendmaking (22336-22339)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/11/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/2/2004 16/4/2004, blz 22336-22339