S. 3-401 Dossierfiche K. 51-1519

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1° Aanvullende Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 13 november 1984;
2° Aanvullende Overeenkomst nr. 2 tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1991;
3° Aanvullende Overeenkomst nr. 3 tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 20 december 1994;
4° Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlagen, ondertekend te Parijs op 9 januari 1996
Regering G. Verhofstadt II  

satelliet
observatie
geografie
Frankrijk
ratificatie van een overeenkomst
ruimtevaartindustrie
aardobservatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-401/1 3-401/1 (PDF) Wetsontwerp 8/12/2003
3-401/2 3-401/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2004
K. 51-1519/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/12/2004
K. 51-1519/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2003   Indiening Doc. 3-401/1 3-401/1 (PDF)
8/12/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2003   Verzending naar commissie
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
2/3/2004   Bespreking
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
14/12/2004   Aanneming zonder amendering
14/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-401/2 3-401/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/12/2004   Overzending Doc. K. 51-1519/1
12/1/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 267
20/1/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 114, p. 47-48
20/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 114, p. 60-61
Hand. 3-94 Hand. 3-94 (PDF)
Doc. K. 51-1519/2
20/1/2005   Aanneming zonder amendering
20/1/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
9/5/2005   Bekendmaking (21771-21802)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/3/2004, 14/12/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/2/2005 9/5/2005, blz 21771-21802