S. 3-486 Dossierfiche K. 51-965

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst ter regeling van de activiteiten van Staten op de maan en andere hemellichamen, gedaan te New York op 18 december 1979
Regering G. Verhofstadt II  

ruimtevaart
ontginning van de hulpbronnen
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
buitenatmosferische ruimte
ruimteonderzoek
ruimtevaartrecht
gebruik van de ruimte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-486/1 3-486/1 (PDF) Wetsontwerp 30/1/2004
3-486/2 3-486/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2004
K. 51-965/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/3/2004
K. 51-965/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/1/2004   Indiening Doc. 3-486/1 3-486/1 (PDF)
30/1/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/3/2004   Inschrijving op agenda
25/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-49 Hand. 3-49 (PDF)
25/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-49 Hand. 3-49 (PDF)
25/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-49 Hand. 3-49 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/1/2004   Verzending naar commissie
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
9/3/2004   Bespreking
9/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
9/3/2004   Aanneming zonder amendering
9/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-486/2 3-486/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/3/2004   Overzending Doc. K. 51-965/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 67-68
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 51
Doc. K. 51-965/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
4/8/2004   Bekendmaking (58802-58810)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2004 4/8/2004, blz 58802-58810