S. 3-792 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker
François Roelants du Vivier   

motie van het Parlement
voorkoming van ziekten
kanker
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-792/1 3-792/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/7/2004
3-792/2 3-792/2 (PDF) Amendementen 18/1/2006
3-792/3 3-792/3 (PDF) Amendementen 8/11/2006
3-792/4 3-792/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/11/2006
3-792/5 3-792/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/11/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/7/2004   Indiening Doc. 3-792/1 3-792/1 (PDF)
8/7/2004   Inoverwegingneming
8/7/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/11/2006   Inschrijving op agenda
23/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-190 Hand. 3-190 (PDF)
23/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-190 Hand. 3-190 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/7/2004   Verzending naar commissie
8/6/2005   Inschrijving op agenda
8/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
8/6/2005   Bespreking
18/1/2006   Inschrijving op agenda
18/1/2006   Bespreking
8/3/2006   Inschrijving op agenda
8/3/2006   Hoorzitting met dr. Luc Proot, algemene, kinder- en vaatheelkunde, AZ Sint-Jan AV
8/3/2006   Hoorzitting met dr. Fabienne Liebens, ondervoorzitter, Europa Donna Belgium vzw (Europese Borstkanker Coalitie)
8/3/2006   Hoorzitting met dr. Birgit Carly, Europees afgevaardigde, Europa Donna Belgium vzw (Europese Borstkanker Coalitie)
8/3/2006   Hoorzitting met dr. Jean-Marie Nogaret, Jules Bordet Instituut, Kliniek voor borst- en pelvisheelkunde
8/3/2006   Hoorzitting met prof. Simon Van Belle, diensthoofd medische oncologie, UZGent, en voorzitter van het College voor oncologie
8/3/2006   Hoorzitting met prof.dr. Patrick Neven, adjunct-kliniekhoofd, Multidisciplinair Borstcentrum, UZ Leuven
8/3/2006   Gedachtewisseling
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Bespreking
8/11/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
8/11/2006   Aanneming na amendering
8/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-792/4 3-792/4 (PDF)
8/11/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-792/5 3-792/5 (PDF)
23/11/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/11/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 8/6/2005, 18/1/2006, 8/3/2006, 8/11/2006