S. 3-247 Dossierfiche K. 51-964

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afvalstoffen, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, gedaan te Londen op 7 november 1996
Regering G. Verhofstadt II  

vervuiling van de zee
in zee storten van afvalstoffen
vervuiler-betaalt-principe
verbranding van afval
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-247/1 3-247/1 (PDF) Wetsontwerp 12/1/2004
3-247/2 3-247/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2004
K. 51-964/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/3/2004
K. 51-964/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2004   Indiening Doc. 3-247/1 3-247/1 (PDF)
12/1/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/3/2004   Inschrijving op agenda
25/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-49 Hand. 3-49 (PDF)
25/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-49 Hand. 3-49 (PDF)
25/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-49 Hand. 3-49 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/1/2004   Verzending naar commissie
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
9/3/2004   Bespreking
9/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
9/3/2004   Aanneming zonder amendering
9/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-247/2 3-247/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/3/2004   Overzending Doc. K. 51-964/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 66-67
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 51
Hand. 3-56 Hand. 3-56 (PDF)
Doc. K. 51-964/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
24/4/2006   Bekendmaking (21510-21528)
9/11/2020   Erratum (79651-79652)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/6/2004 24/4/2006, blz 21510-21528
Errata
Op 9/11/2020, blz 79651-79652