S. 3-1105 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de ontwikkelingssamenwerking binnen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie
FranÁois Roelants du Vivier   

ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
internationale rol van de EU
Europese Unie
communautaire verworvenheden
uitbreiding van de Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1105/1 3-1105/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/3/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/3/2005   Indiening Doc. 3-1105/1 3-1105/1 (PDF)
24/3/2005   Inoverwegingneming
24/3/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/3/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd