S. 3-192 Dossierfiche K. 51-411

Wetsontwerp betreffende de toetreding van België :
1° tot de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, en Bijlagen A en B, ondertekend te Londen op 6 juli 1998;
2° tot het Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, ondertekend te Londen op 16 juni 1999
Regering G. Verhofstadt II  

Frankrijk
luchtmacht
ratificatie van een overeenkomst
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
militaire samenwerking
Europese integratie
Europees defensiebeleid
Verenigd Koninkrijk
toetreding tot een akkoord

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-192/1 3-192/1 (PDF) Wetsontwerp 15/9/2003
3-192/2 3-192/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2003
K. 51-411/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/11/2003
K. 51-411/2 Verslag namens de commissie 21/11/2003
K. 51-411/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/11/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/9/2003   Indiening Doc. 3-192/1 3-192/1 (PDF)
15/9/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/10/2003   Inschrijving op agenda
6/11/2003   Algemene bespreking Hand. 3-19 Hand. 3-19 (PDF)
6/11/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-19 Hand. 3-19 (PDF)
6/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-19 Hand. 3-19 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/9/2003   Verzending naar commissie
22/10/2003   Inschrijving op agenda
22/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
22/10/2003   Bespreking
22/10/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2003   Aanneming zonder amendering
22/10/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-192/2 3-192/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/11/2003   Overzending Doc. K. 51-411/1
21/11/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-411/2
27/11/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 24, p. 53-54
27/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 24, p. 64
Doc. K. 51-411/3
27/11/2003   Aanneming zonder amendering
1/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/1/2004   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2004   Bekendmaking (10181-10191)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/11/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/1/2004 20/2/2004, blz 10181-10191