S. 3-234 Dossierfiche K. 51-563

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Slowaakse Republiek, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, ondertekend te Bratislava op 21 mei 2002
Regering G. Verhofstadt II  

remigratie
toelating van vreemdelingen
Slowakije
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-234/1 3-234/1 (PDF) Wetsontwerp 9/10/2003
3-234/2 3-234/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2003
K. 51-563/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/12/2003
K. 51-563/2 Verslag namens de commissie 5/1/2004
K. 51-563/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/1/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2003   Indiening Doc. 3-234/1 3-234/1 (PDF)
9/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/11/2003   Inschrijving op agenda
5/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-25 Hand. 3-25 (PDF)
5/12/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-25 Hand. 3-25 (PDF)
5/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-26 Hand. 3-26 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/10/2003   Verzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
26/11/2003   Bespreking
26/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
26/11/2003   Aanneming zonder amendering
26/11/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-234/2 3-234/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
5/12/2003   Overzending Doc. K. 51-563/1
5/1/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-563/2
15/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 29-30
15/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 43, p.55
Doc. K. 51-563/3
15/1/2004   Aanneming zonder amendering
8/1/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
29/4/2004   Bekendmaking (35404-35409)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 26/11/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/3/2004 29/4/2004, blz 35404-35409