S. 3-1573 Dossierfiche K. 51-2351

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's gedagtekend te Brussel op 19 februari 2004 en 18 maart 2004
Regering G. Verhofstadt II  

Verenigde Staten
diplomatieke onschendbaarheid
ratificatie van een overeenkomst
personeel in diplomatieke dienst
bilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1573/1 3-1573/1 (PDF) Wetsontwerp 16/2/2006
3-1573/2 3-1573/2 (PDF) Verslag namens de commissie 6/3/2006
K. 51-2351/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/3/2006
K. 51-2351/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/2/2006   Indiening Doc. 3-1573/1 3-1573/1 (PDF)
16/2/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/3/2006   Inschrijving op agenda
16/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-154 Hand. 3-154 (PDF)
16/3/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-154 Hand. 3-154 (PDF)
16/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-154 Hand. 3-154 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/2/2006   Verzending naar commissie
7/3/2006   Inschrijving op agenda
7/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
7/3/2006   Bespreking
7/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
7/3/2006   Aanneming zonder amendering
7/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1573/2 3-1573/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/3/2006   Overzending Doc. K. 51-2351/1
21/3/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 564
23/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 45-46
23/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 54
Doc. K. 51-2351/2
23/3/2006   Aanneming zonder amendering
23/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
3/5/2006   Bekendmaking (22777-22785)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/3/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 7/3/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/3/2006 3/5/2006, blz 22777-22785