S. 3-246 Dossierfiche K. 51-912

Wetsontwerp houdende instemming met de herziene tekst van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten, en met de Bijlage, aangenomen te Rome op 17 november 1997 tijdens de 29ste zitting van de Conferentie van de FAO
Regering G. Verhofstadt II  

bescherming van de flora
FAO
ratificatie van een overeenkomst
invoerbeperking
fytosanitaire wetgeving
fytosanitair product

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-246/1 3-246/1 (PDF) Wetsontwerp 8/1/2004
3-246/2 3-246/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2004
K. 51-912/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/3/2004
K. 51-912/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/1/2004   Indiening Doc. 3-246/1 3-246/1 (PDF)
8/1/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/3/2004   Inschrijving op agenda
11/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
11/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
11/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/1/2004   Verzending naar commissie
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
2/3/2004   Bespreking
2/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
2/3/2004   Aanneming zonder amendering
2/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-246/2 3-246/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/3/2004   Overzending Doc. K. 51-912/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 61
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 47
Doc. K. 51-912/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/1/2005   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004