S. 3-660 Dossierfiche K. 51-1132

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Hong Kong op 10 december 2003
Regering G. Verhofstadt II  

belastingvlucht
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
Hongkong
vermogensbelasting
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-660/1 3-660/1 (PDF) Wetsontwerp 28/4/2004
3-660/2 3-660/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/5/2004
K. 51-1132/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/6/2004
K. 51-1132/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/6/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/4/2004   Indiening Doc. 3-660/1 3-660/1 (PDF)
28/4/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/5/2004   Inschrijving op agenda
13/5/2004   Algemene bespreking Hand. 3-57 Hand. 3-57 (PDF)
13/5/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-57 Hand. 3-57 (PDF)
13/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-57 Hand. 3-57 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/4/2004   Verzending naar commissie
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
11/5/2004   Bespreking
11/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
11/5/2004   Aanneming zonder amendering
11/5/2004   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-660/2 3-660/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/5/2004   Overzending Doc. K. 51-1132/1
22/6/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 187
24/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 75, p. 4-5
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 75, p. 38
Doc. K. 51-1132/2
24/6/2004   Aanneming zonder amendering
24/6/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/9/2004   Bekrachtiging en afkondiging
10/11/2004   Bekendmaking (75661-75677)
3/12/2004   Erratum (80832-80841)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/5/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 11/5/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/9/2004 10/11/2004, blz 75661-75677
Errata
Op 3/12/2004, blz 80832-80841