S. 3-806 Dossierfiche K. 51-2467

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers
FranÁois Roelants du Vivier   

nationale bibliotheek
bibliotheek
auteursrecht
microreproductie
bescherming van het erfgoed
voorbespeelde beeld- of geluidsdrager
informatiedrager
optische informatiedrager
uitgave
uitzondering op het auteursrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-806/1 3-806/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/7/2004
3-806/2 3-806/2 (PDF) Advies van de Raad van State 16/12/2005
3-806/3 3-806/3 (PDF) Amendementen 28/2/2006
3-806/4 3-806/4 (PDF) Amendementen 29/3/2006
3-806/5 3-806/5 (PDF) Verslag namens de commissie 26/4/2006
3-806/6 3-806/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/4/2006
3-806/7 3-806/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/5/2006
3-806/8 3-806/8 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 4/5/2006
3-806/9 3-806/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 4/5/2006
3-806/10 3-806/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/5/2006
K. 51-2467/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/5/2006
K. 51-2467/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/12/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/7/2004   Indiening Doc. 3-806/1 3-806/1 (PDF)
15/7/2004   Inoverwegingneming
15/7/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/10/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
16/12/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-806/2 3-806/2 (PDF)
27/4/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-806/7 3-806/7 (PDF)
4/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-161 Hand. 3-161 (PDF)
4/5/2006   Terugzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/5/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
4/5/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
Doc. 3-806/10 3-806/10 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/7/2004   Verzending naar commissie
26/10/2004   Inschrijving op agenda
26/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
26/10/2004   Commissie wenst extern advies: Raad van State
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Bespreking
29/3/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
29/3/2006   Aanneming na amendering
26/4/2006   Inschrijving op agenda
26/4/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (14 stemmen)
Doc. 3-806/5 3-806/5 (PDF)
26/4/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-806/6 3-806/6 (PDF)
4/5/2006   Terugzending naar commissie
4/5/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
4/5/2006   Bespreking
4/5/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
4/5/2006   Aanneming na amendering
4/5/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-806/8 3-806/8 (PDF)
4/5/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-806/9 3-806/9 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/5/2006   Overzending Doc. K. 51-2467/1
29/11/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 706
7/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 248, p. 80-81
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 249, p. 17
Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
Doc. K. 51-2467/2
7/12/2006   Aanneming zonder amendering
20/11/2006   Opschorting termijn
convocatie POC
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
24/11/2006   Hervatting termijn
7/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
23/3/2007   Bekendmaking (16287-16288)
9/5/2007   Erratum (25265)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/5/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 26/10/2004, 29/3/2006, 26/4/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 4/5/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/12/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 5/5/2006 60 3/7/2006
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 5/5/2006 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 5/5/2006 60 7/2/2007
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 5/5/2006 0 24/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2006 23/3/2007, blz 16287-16288
Errata
Op 9/5/2007, blz 25265

Kruispuntbank van de wetgeving